Skip to content

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds handlingsplan antidoping er delt inn i fire hovedtemaer:

  • Overordnede føringer
  • Risikofaktorer
  • Implementering av antidopingarbeidet med tiltak
  • Beredskapsplan

Antidopingarbeidet handler om å forebygge i det daglige, og det må arbeides kontinuerlig på alle nivåer. Antidoping Norge har laget gode hjelpemidler for ulike målgrupper.

Kontakt vår antidopingsansvarlig ved spørsmål:

Hermod Buttedahl