Skip to content
NGTF

Drive klubb

Samordnet rapportering
Samordnet rapportering er pliktig rapportering av medlemsopplysninger og organisasjonsopplysninger til Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Norges Idrettsforbund i hht forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister. Alle idrettslag/klubber/grupper skal rapportere sine medlemstall/aktivitetstall pr. 31.12 foregående år innen 30. april inneværende år.

På lik linje med tidligere år så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Samordnet søknad og rapportering åpner 1. april i KlubbAdmin (Start Samordnet rapporteringen her).Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796