Skip to content
NGTF

For barn og ungdom

NGTF har lang erfaring med barneidrett, og turn for de minste blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Aktivitet for barn skal være allsidig og motorisk utviklende, det skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Dette skjer best via barnas læringsarena: LEK!

Ved å leke får barn frihet og motiveres til å prøve og feile. Gjennom tilrettelagte aktiviteter skjer utvikling av grovmotoriske ferdigheter som gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre og så videre.

Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter.

Nyhetsbrev

Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for barn og ungdom. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg – registrer deg nederst på siden.

Breddeaktivitetene våre

Breddegymnastikk er all aktivitet som ikke er konkurranseidrett. Bredde favner flest mulig deltagere uavhengig av ferdigheter og ambisjoner til forskjell fra toppidrett. Gymnastikk og turn er for alle, med glede og mestring som fokus.

Oppvisningsgymnastikk

Fellesskap, fysisk aktivitet og glede står sentralt i oppvisningsgymnastikk. Det lages programmer der turn, gymnastikk, akrobatikk og dans kombineres.

Vi har tilbud på krets, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kretsene har stevner for barn (6+) og ungdom/voksne (16+). Hvert fjerde år arrangeres Landsturnstevnet som er et nasjonalt stevne for alle fra 13 år og oppover. Internasjonalt deltar tropper i Eurogym (13-18 år) annethvert år, mens World Gymnaestrada arrangeres hvert fjerde år og er for gymnaster fra hele verden.

Breddekomitéen

Heidi Marie Taksdal

Inger Lise Olsen

workMedlem breddekomitéen

Jorun Marie Dahle Hals

workMedlem breddekomitéen

Tora Sundelin

workMedlem breddekomitéen

Wenche Havnås

workMedlem breddekomitéen
Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget fungerer som et bindeledd mellom breddekomiteen og våre ungdommer (unge medlemmer). Gjennom fokus på medvirkning skal vi: 

  • jobbe for å holde unge i gym og turn
  • bevare ungdommens idrettsglede og øke deres mestringsfølelse
  • skape et godt samhold og gode sosiale møteplasser
  • fremme utvikling og engasjement
  • tilrettelegge for økt deltakelse for unge ressurspersoner i alle organisasjonsledd

Solveig Johansen Nygaard

Celinda Gottschalck

workMedlem ungdomsutvalget

Maria Norvik

workMedlem ungdomsutvalget

Tora Sundelin

workMedlem ungdomsutvalget
Gratis trenerbesøk til din klubb?

Ta kontakt med:

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Irina Solem

Bredde

markunread_mailboxNGTF v/bredde, Postboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, 0840 Oslo

Irina Solem