Skip to content

Årets kick-off for de nye landslagene ble i helgen avholdt på Storo i Oslo. Samtlige gymnaster som har fått tilbudt plass på landslagene og utviklingsgruppen i rytmisk gymnastikk, var til stede – og med stort engasjement fikk de oppleve viktige og spennende temaer på agendaen.

Idrettsglede og ambisjoner
Landslagssjef, Elizabeth Paisieva, startet det hele med å ønske alle velkommen sammen med landslagstrener, Stela Sultanova. De to har vært i landslagsledelsen til rytmisk gymnastikk i Norge i flere år nå, og har blitt kjente ansikter i miljøet. Det har også blitt velkjent hva de to står for. Spesielt temaer som fair play er essensielt for sporten mener Elizabeth. Det var også dette hun startet hele kick-off’en med, nemlig å snakke om viktigheten av å ha en rettferdig idrett og en god filosofi.

Landslagssjef, Elizabeth Paisieva, avhold kick-off for landslag og undergrupper i RG for sesongen 2023 sammen med landslagstrener, Stela Sultanova. Foto: NGTF.

-FairPlay, filosofi og leveregler i teamet vårt er hoveddrivkraften som drar oss frem som et lag. Vi har hatt et sterkt fokus på treningsprosessen og forståelsen av hvorfor det er viktig å ha god periodisering, årsplan og kontroll av belastningen i hele år. Videre ser vi frem mot en spennende sesong med nordisk mesterskap og EM, både for junior og senior. Hele laget er motivert og klare til å jobbe bra med idrettsglede og ambisjoner, forteller Elizabeth og Stela.

Den planlagte kalenderen for kommende sesong ble også presentert for gymnastene og trenerne i helgen. Selv om landslagsledelsen er ganske tidlig ute i år med å arrangere denne samlingen, er mange av planene allerede utarbeidet. Dette skaper mer forutsigbarhet for alle som er involvert i landslagsarbeidet.

Skadeforebygging og antidoping
Videre på samlingen ble temaet vinklet mot to viktige områder, nemlig skader og doping. Dette er sentrale temaer i idrett generelt og det er viktig at både gymnaster og trenere har kunnskaper om dette slik at vi kan drive en sunn og rettferdig idrett. Ansvarlige for disse temaene var det medisinske støtteapparatet i tilknytning til landslagene i RG, Hanna Kristine B. Weinholdt og Marte D. Gram.

Stor takk til vårt medisinske støtteapparat i rytmisk gymnastikk, Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram, for deres bidrag under kick-off’ ‘en. Foto: NGTF.

I etterkant av økten satt gymnaster og trenere igjen med litt mer kunnskap om blant annet skader, viktigheten av å tenke på totalbelastningen, hva doping egentlig er og at det faktisk finnes 11 brudd på dopingbestemmelsene.

Tankesett
Etter en god lunsj og en liten strekk på beina, var det på tide å bli enda bedre kjent med oss selv og vårt tankesett. Her var det idrettspsykolog Peder Lysholm Daviknes som guidet oss gjennom temaer som hva selvtillit egentlig er og om vi har låst eller åpent tankesett i ulike situasjoner. Vi lærte blant annet at selvtillit er ikke noe vi får eller er, men noe vi gjør, at mye endres om vi legger til ordet «enda» om ting vi ikke mestrer og at tankesett er trenbart.

Selvtillit er ikke noe vi får eller noe vi er,
men det vi gjør.

Peder var også inne på at Idrettspsykologi ikke nødvendigvis er noe som er tilgjengelig kun når vi har et problem, men det skal også være der for de som bare ønsker å bli bedre og jobbe med selvutvikling.

Idrettspsykolog, Peder Lysholm Daviknes, har bidratt inn i landslagsarbeidet i RG denne sesongen. Her under helgens kick-off. Foto: NGTF.


Hva gjelder for 2024 og hva kommer i 2025?
Før vi avrundet dagen, hadde vi først en økt om regler og bestemmelser fra FIG for kommende sesong og litt om hva som kan forventes i 2025 når det er nytt reglement vi skal konkurrere med. Denne økten ble ledet av medlem i den internasjonale tekniske komiteen for RG og ansatt i NGTF, Marie Moltubakk. Marie har en lang karriere som internasjonal dommer og nå medlem i FIGs teknisk komité for RG. Hun er ansatt i forbundet her i Norge i kompetanseavdelingen hvor hun blant annet jobber med trenerløypa i NGTF.

Marie Moltubakk har en kompetanse som strekker seg over flere områder, blant annet er hun ansatt i kompetanseavdelingen i NGTF og hun er både medlem i den internasjonale RG-komiteen og har en lang og god karriere som dommer på det høyeste internasjonale nivået. Foto: NGTF.

De nye lagene og undergruppe for kommende sesong er foreløpig ikke presentert. Dette henger sammen med at evaluerings-, planleggings- og kontraktsprosess skal ferdigstilles først. Landslagsledelsen er nå midt i evalueringsprosessen med blant annet spørreundersøkelser som trenere og gymnaster som var del av landslagenes opplegg i 2023 skal besvare. Det betyr at det kan også komme noen justeringer når evalueringen er ferdigstilt.

Gymnastene og trenerne laget våre egne interne spilleregler for hvordan vi skal ha det i gruppa kommende sesong. Foto: NGTF.Er du, eller kjenner du en ungdom (16 – 25 år) som ønsker/har tenkt å melde seg som frivillig til neste års største begivenhet innen gymnastikk- og turn, Eurogym?

Som frivillig får en mat og opphold, samt frivillighetsantrekk. Reise må den enkelte koste selv. For at det skal bli lettere å melde seg som frivillig, ønsker Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets å bidra med støtte til reiseutgiftene. Send en søknad, gjerne med de presise kostnadene for din reise, eller et anslag. Søknadsfristen settes til 1.desember 2023.

Lurer du på hva det å være frivillig innebærer, så les mer her: Jobb frivillig – Eurogym and European Gym for Life Challenge 2024 (eurogym2024.com)

Ørland Turnforening inviterte til Midt-norsk mesterskap i troppsturn lørdag 21. oktober, og lag fra hele kretsen tok turen ut til Ørlandet denne lørdagen. 
Utrolig mye flott turning av rekrutter, juniorer og seniorer. Veldig gledelig å se at aktiviteten ute i lagene er høy, og at vi har seniorer som stiller opp i konkurranser. 
Vi i kretsen ønsker å rette en stor takk til Ørland Turnforening for å gjennomføre gode arrangementer. Noe som resulterte i at BKTS sør, vant prisen for årets arrangement i Trøndelag Idrettskrets. 

Andreas Meyer har ikke glemt gamle kunster, og tok seg en pause fra speakerjobben for å turne for arrangørklubb

Beitstad Turn sitt seniorlag avslutter sitt frittståendeprogram med stil

Kvalifiseringskonkurransen skal gjennomføres digitalt og arrangeres av Teknisk Komite Troppsgymnastikk, med bedømming 27-28. januar 2024. 

Oppdatert lengde på filmperiode (08.12.23-26.01.24).

OBS! Support på OneShot er ikke tilgjengelig i uke 51 og 52.

Se invitasjonen for ytterligere detaljer.

Etter en bemerkelsesverdig deltakelse ved Disability Artistic British Championship, har Ingrid Haaland Aas, sammen med sitt støtteapparat, mye å glede seg over. Mesterskapet markerte en spennende reise, fylt med gode prestasjoner og minnerike øyeblikk.

Betydningsfull gjestedeltakelse
Ingrids mangekampresultat landet henne på en sterk 2. plass med 43.250 poeng. Hennes dyktighet og engasjement skinner spesielt med en 1. plass i frittstående med 12.150 poeng, og en solid 3. plass i skranke med 10.950 poeng. Det er imidlertid verdt å merke seg at Ingrid deltok som gjest, noe som dessverre utelukket henne fra den offisielle premieutdelingen sammen med de andre deltakerne. Likevel sørget arrangøren for at Ingrid fikk den annerkjennelsen hun fortjente. Etter den formelle seremonien ble hun kalt til podiet for å motta både medalje og sertifikat.

Alle resultatene fra Disability Artistic British Championship finner du her.

Trener Mária Homolová (til venstre) og Ingrid Haaland Aas med velfortjent medalje og sertifikat. Foto: NGTF.

Mesterskap med mye lærdom!
Mesterskapet, med sitt sterke fokus på inkludering og prestasjon, var en givende opplevelse både for Ingrid og hennes trener, Mária Homolová.

– Jeg er veldig glad og vil takke dere for all hjelp, og for at vi fikk dette til å bli en virkelighet. Selv om resultatene kanskje ikke var det absolutte høydepunktet av Ingrids talent og ferdigheter, har mesterskapet gitt henne økt motivasjon til å arbeide enda hardere og utforske nye høyder, forteller Homolová til NGTF.

Mesterskapet vil forbli en kilde til inspirasjon og styrke for Ingrid og hennes støtteapparat, som ser frem til å fortsette reisen videre.

Verdt å merke seg er at NGTF har etablert et eget arbeidsutvalg dedikert til å hjelpe alle med å finne sin egen plass innenfor idretten vår, enten det dreier seg om toppidrett og konkurranse, eller bredde og lavterskeltilbud.

Da var det endelig tid for å annonsere de nominerte til årets Gymnastics Awards 2023!

Vi fikk inn over 50 nominasjoner til tidenes første Gymnastics Awards! Engasjementet er stort i miljøet vårt for å fremme dyktige trenere, fremoverlente klubber og flotte anlegg.

Det er tre nominerte i hver kategori; Årets klubb, Årets trener og Årets anlegg. Det er juryen som har diskutert og plukket ut de tre nominerte i hver kategori. Juryen består av Karen-Marie Ellefsen, Morten Bråten, Torkell Seppola og Stig Nilssen.

De nominerte er…

Årets klubb

Oslo Turnforening

Fredrikstad Turnforening

Bodø Gym og Turn

Årets trener

Valentyn Skrypin
Teamleder turn menn, Oslo Turnforening

Siri Margrete Kornstad
Hovedtrener rytmisk gymnastikk, Bergen Turnforening.

Jim McKay
Trener bredde og ansvarlig for paraturn og turnstigen gutter, Oslo Turnforening

Årets anlegg

Skavøypoll Turnhall

Basishallen i Hareid

Hokksundhallen

Gratulerer så mye til de nominerte!

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt, i sitt siste møte 28.09.2023, følgende dato for dommer og trenerseminar: 20.-21. januar 2024. Dommerseminar gjennomføres digitalt, mens trenerseminaret skal være i Oslo. Invitasjon og informasjon kommer i november.

Vi ser frem til å ønske Øistein Lunde velkommen som ny assisterende generalsekretær.

Øistein Lunde kommer fra en stilling som organisasjonssjef i Skiforbundet. Han har jobbet i Skiforbundet i 16 år og hatt flere ulike roller i organisasjonen, som blant annet rådgiver for generalsekretæren og leder for ansatte og administrasjon i krets. Frem til august 2023 var han konstituert generalsekretær i ni måneder.

I en pressemelding publisert av Skiforbundet sier Øistein at han ser frem til nye utfordringer i Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Han skal starte i stillingen som assisterende generalsekretær i januar 2024.

Vi ønsker Øistein velkommen til oss!

Foto: Øistein Lunde (NTB)

Kvalifiseringskonkurransen skal gjennomføres digitalt og arrangeres av Teknisk Komite Troppsgymnastikk, med bedømming 27-28. januar. 2024 

Se invitasjonen for ytterligere detaljer.

Kvalifiseringskriterier Nordisk mesterskap TeamGym junior 20. april 2024, Lund Sverige er vedtatt.

Her finner du kvalifiseringskriterier.

Hammer turn søker fra høsten å styrke trenerteamene i troppsgymnastikk, MAG og
RG. Vi ønsker noen med erfaring fra den relevante grenen og erfaring som trener. I
alle rollene søker vi noen som er ansvarsfulle og kan jobbe selvstendig. Stillingsgrad
etter avtale.

Hver gren har hovedtrenere og vi søker noen som kan bidra til et større trenerteam
med høy kompetanse og gode kvalifikasjoner.

Personlige egenskaper

  • – Positiv og samarbeidsvillig
  • – Tidligere erfaring innen enten troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk eller turn
    menn som gymnast og trener
  • – Relevante sikringskurs og kvalifikasjoner innen sikkerhet
  • – Strukturert og planmessig
  • – Gode lederegenskaper, i stand til å kommunisere og samarbeide godt med
    klubben, gymnaster, foreldre, trenere og hjelpetrenere

Rytmisk Gymnastikk
Innen rytmisk gymnastikk har vi gymnaster på høyt nivå. Vi ønsker både søkere som
ønsker å jobbe noe ved siden av skolen og hjelpe til noen av ukedagene, eller de
som vil jobbe mer med konkurransegruppene. Det er en stor fordel med erfaring fra
ballett og interesse for koreografi.


Troppsgymnastikk

Vi har rundt 50 troppsgymnaster på konkurransenivå i klubben, nå fordelt over
aspirant, rekrutt, junior 2 og junior 1. Vi søker noen som har erfaring som trener i
troppsgymnastikk, relevant sikringskurs og evner å jobbe selvstendig. Vi ønsker noen
som har mulighet til å jobbe flere dager i uken og ta et større ansvar innenfor
gruppene.


Turn menn
Vi søker noen som kan være med på utvikle turn menn i klubben. Vi ønsker å bli flere
gymnaster og nå et høyere nivå. Vi er åpne for ulike søkere, men ønsker noen som
kan jobbe selvstendig og er gode på samarbeid.

Hammer Turn er en over 50 årig Gymnastikk og Turnklubb med base i Lørenskog kommune nord
fra Oslo, cirka 20 min med buss.
Send in søknad på mail med CV.

 

Kontaktperson: David Karlsson
E-post: administrasjon@hammerturn.no

Kontaktperson: Mia Malmer
E-post: sportsligleder@hammerturn.no