Skip to content

I kampanjen #starttotalk kommer det fram at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep.

Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Idretts-Norge går sammen for å bryte stillheten rundt seksuell trakassering og overgrep i idretten ved å lansere filmen #starttotalk som belyser seksuelle overgrep. – Vi vil at trenere, ledere og foreldre bryter stillheten, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF.

Norges idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting.

Se filmen og les mer her.

Mysoft har til nå vært det medlemssystemet alle klubber tilknyttet NGTF skulle bruke, vedtatt første gang på Forbundstinget i 2012. Pr. nå er det 178 (av 420) klubber som bruker Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem, mens resten av klubbene er inne for å registrere Trenerlisenser, Konkurranselisenser eller melde på til konkurranser og stevner.

Alt i Mysoft har ikke fungert like bra, vi har slitt med nedetider og funksjonalitet, noe som resulterte i et nytt vedtak på Forbundstinget i 2018 hvor det ble lagt til et punkt i eksisterende vedtak som ga Forbundsstyret fullmakt til å vurdere og beslutte sanering av Mysoft som felles medlemssystem i kommende periode. Du kan lese vedtaket på Sak 6 B-3 i Protokollen fra  Forbundstinget 2018.

Det ble først forsøkt tiltak for å løse de eksisterende problemene og sesongstart høsten 2018 ble bedre, men fortsatt ikke godt nok. I tillegg måtte vi vurdere å gå over på en ny plattform da deler av systemet i dag ligger på en plattform som ikke blir videreutviklet. Det betød større utgifter og mye bruk av interne ressurser. Forbundsstyret har derfor hatt en prossess med Mysoft nå i høst og har endt med et vedtak som sier at ‘NGTF skal i fremtiden selv ikke eie og forvalte et medlems- og aktivitetssystem’. Du kan finne mer om bakgrunn og vedtak på nettsiden Informasjon Mysoft.

Prosessen med å avslutte Mysoft vil gjøres med en styrt avvikling, det betyr at Mysoft kan brukes også i hele 2019, og regnskapstall kan tas ut i hele første kvartal av 2020. Vi gjør noen endringer nå før semesterstart 2019 som forhåpentlig gjør at oppstart blir ytterligere noe forbedret, men utover dette blir det ikke fokus på å videreutvikle medlemssystemet.

Påmelding til nasjonale konkurranser gjøres i Mysoft også i 2019. Andre konkurranser kan benytte Mysoft for påmelding om det er ønskelig, arrangører må i tilfelle ta kontakt med kretsen sin for å avklare konkurranseklasser dersom de avviker fra de nasjonale konkurranseklassene. Tidligere meldt utvikling om å kunne ta inn musikkfiler i påmeldingen, vil ikke bli gjort.

Konkurranselisensen for 2019 registreres i Mysoft, den går først over i idrettens systemer i 2020.

Trenerlisensen for perioden sept.2018 til aug.2019 registreres i Mysoft, men for neste periode, dvs sept.2019 til aug. 2020, vil registreringen skje i idrettens systemer. Dette vil det komme tydelig informasjon om i løpet av våren 2019.

Klubbene som i dag bruker Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem kan fortsette å bruke dette i hele 2019, eller man kan bytte på egnet tidspunkt i 2019.

NIF-IT er videre inne i et utviklingsløp for å modernisere MinIdrett og KlubbAdmin. NGTF har tett kommunikasjon med NIF-IT og vi vil komme med oppdateringer fremover. Det gjøres også en jobb nå med å få alle medlemmer som ligger i Mysoft over i idrettens databaser, noe de pr i dag ikke gjør pga manglende synkronisering.

Har du spørsmål rundt hva som skjer med Mysoft fremover, ta kontakt på mail: mysoft@gymogturn.no 

Det ble bronse for Rogalandslagene i Norgesfinalen i år, som hadde lag fra 13 fylker.

Lagene  blir tatt ut etter uttakskonkurranse, og konkurrer i mangekamp som altså gav bronse for Rogaland, både gutter og jenter. Videre ble det mange gode individuelle resultat i mangekampen. Emilie Anine Kristensen tok gull i kl.2, Aksel Emil Stendahl Sølv i samme klasse. Sebastian Dyngeland Bronse kl.1, og Philip Hauge bronse kl.3.  Øvrig premiering Tuva Nilsen kl.1, 9.premie,  Sofie Andersen Huus kl. 1 13.premie, Camilla Aukland 7.premie kl.2.

Dag to ble det stor medaljehøst i finaler for Rogalandsutøverne. I klasse 1 tok Christian Stenbakken gull i frittstående, Sebastian Dyngeland sølv i bøylehest og svingstang og Marcus Håland sølv i hopp. I klasse 2 tok Aksel Stendahl sølv i frittstående og bronse i bøylehest. Filip Noraas tok sølv i bøylehest og skranke, samt bronse i svingstang. I klasse 3 tok Philip Hauge gull i skranke og frittstående, sølv i bøyle, hopp og svingstang, og bronse i ringer.
For jentene tok Emilie Kristensen Sølv i hopp, og Camilla Aukland sølv i skranke klasse 2. I klasse 3 tok Helle Faret bronse i frittstående og hopp.

Mange flotte prestasjoner, vi gratulerer alle!

Fullstendige resultat her: https://live.sporteventsystems.se/Score/WebScore/1614?f=mag_ar

Jentelaget til Rogaland, som ble nr. 3 i Norgefinalen.

Kretsen takker An-Magritt Stendahl for tilsendt tekst og bilder.

 

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets (OAGTK) stilte med to kretslag under årets Norgesfinale som ble arrangert på Sotra 17.-18. november 2018. Norgesfinalen blir arrangert hvert år og er en lagkonkurranse for kretslag.

 

OAGTK reiste med et jentelag og et guttelag hvor vi var representert i alle klassene. På jentelaget stilte Frida Strøm (Holmen TT), June Marie Rønning (Njård), Ebba Fagerland (Njård) og Erica Jensen (HSIL) i klasse 1. I klasse 2. stilte Liv Wen Mei Norum (Holmen TT), Benedikte Johnson (Njård) og Reena Carlsen (Nordstrand), mens Victoria Von Krogh (Holmen TT) og Martine Olsen (HSIL) stilte i klasse 3.  På guttelaget hadde vi Sebastian Sponvik (Hoppensprett), Felix Johanssen (Njård), Leon Sønsteng (Hoppensprett) og Harald Backe Staib (Njård) i klasse 1, mens Amund Wiegand Blakstvedt (Njård), Trym Konrad Slembe (Njård) og Oliver Grytten (Njård) i klasse 2. Jonathan Berg (Hoppensprett) stilte i klasse 3. Uttaket til kretslagene ble gjort etter KM i oktober og baserte seg på prestasjonene i KM og tidligere kretskonkurranser i år.

Man kan stille med fire gymnaster i klasse. 1, tre gymnaster i klasse. 2 og tre gymnaster i klasse. 3, hvor de to beste karakteren i hvert apparat teller i klasse. 1 og 2 og en karakter i hvert apparat teller i klasse. 3. På søndagen går det apparatfinaler for de 6 beste i hvert apparat og klasse fra lørdagens mangekamp deltar.

Mária Homolová fra HSIL var vår eminente lagleder og hadde full kontroll hele helgen. Med seg på laget hadde hun med seg dyktige trenere: László Boda fra Njård, Fredrik Johnsen fra Hoppensprett, Cosmin Mican fra Oslo TF og Hanna Biarhovina fra Njård, samt Katya Romanova fra Holmen TT. Kristin Bjørnbak fra HSIL og Nikolai Rønbeck fra Oslo TF stilte for kretsen som dommere. I forkant av konkurransen hadde lagene og trenerne hatt en fellestrening hos Nordstrand for at utøverne kunne bli enda bedre kjent før turen.

Hele troppen fra OAGTK reiste til Bergen fredag ettermiddag.  Reisen gikk radig og alle utøverne og trenerne fikk informasjon av Maria Homolová om konkurranse, transport og regler etter ankomsten på hotellet. László tok ansvaret for guttene og hadde god kontroll på gruppen og organiseringen. Trenerne samarbeidet svært godt og stemningen under reisen var veldig bra.

I konkurransen var jentene først ut hvor første apparat var bom. I bom ble det noen fall for mye, men jentene hentet seg inn og viste hvor gode de er og kjørte en strålende konkurranse i resten av apparatene. De fikk en velfortjent 1.plass! Herrene kjørte en god konkurranse og fikk en fin 2.plass i konkurransen. I tillegg sikret flere av utøverne seg plass i apparatfinalene dagen etter hvor vi tok mange medaljer. Kretsen er svært stolte av de imponerende ferdighetene utøverne viste og ikke minst den gode jobben til trenerne.

 

For fullstendig resultatlister, trykk her.

Sebastian Sponvik var storeslem i konkurransen og tok en klar seier i mangekampen i klasse 1. I tillegg kom han med i alle apparatfinalene hvor han tok medaljer i samtlige. Han sikret seg gullet i Bøylehest, hopp, herreskranke og svingstang, mens han vant sølv ringer og frittstående. Leon Sønsteng sikret seg 6.plassen i mangekampen, og rett bak kom Harald Backe Staib på 7.plass, Felix Johanssen kom på 11.plass. Alle guttene kom videre i ulike apparatfinaler hvor Leon Sønsteng tok bronse i herreskranke og Harald Back Staib tok bronse i ringer.

I apparatfinalen til gutter klasse 2, kom alle guttene med videre til de ulike finalene. Her ble det blant annet et par 4. plasser i de ulike apparatene, samt at Amund Wiegand Blakstvedt tok en flott sølvmedalje i ringer. I mangekampen til klasse 2. kom Amund Wiegand Blakstvedt på en fin 5.plass, Trym Konrad Slembe kom på 7.plass og Oliver Grytten kom på 9.plass (Oliver stilte ikke i bøylehest i mangekampen).

I klasse 3 kom Jonathan Berg på 4.plass. På grunn av så få deltakere i klasse 3, så var det kun 2 stk. som fikk delta i apparatfinalene. Jonathan Berg kom med i finalen i Bøylehest hvor han kom på 2. plass og ringer hvor han kom øverst på pallen.

I jenter klasse 1 kom June Marie Rønning og Ebba Fagerland med til finalene i hest, skranke og frittstående. Frida Strøm var reserve i skrankefinalen. Jentene kjørte en god finale og June Marie Rønning vant hoppfinalen, mens Ebba Fagerland vant bronsen i samme finale. I mangekampen i klasse 1 var det Ebba Fagerland som kom høyst på resultatliste fra OAGTK med en 5.plass. June Marie Rønning kom på 8.plass, Frida Strøm kom på 12.plass og Erica Jensen kom på 20.plass av 47 stk!

I klasse 2 kom Liv Wen på Mei Norum på en fin 5.plass, Reena Carlsen på 12.plass, Benedicte Johnson på 15.plass.  Liv Wen på Mei Norum vant hoppfinalen, og Bendikte Johnson vant bronse i frittståendefinalen.

I klasse 3 sikret Victoria Von Krogh seg sølvet i apparatfinalen i bom og frittstående, samt bronse i skranke.  I mangekampen kom Victoria von Krogh på en sterk 2.plass og Martine Olsen kom på 14.plass.

 

Vi håper det har vært en morsom og minnerik konkurranse for utøverne, og vi ønsker å si tusen takk til trenerne som stilte på kretslaget og til våre to dommere. En spesiell takk til Maria som takket ja til å være lagleder i tillegg til å være trener. Det har vært en godt samarbeid og utøverne har blitt fulgt opp på en god måte av alle trenere. Klubbene i kretsen gjør et strålende arbeide og vi håper vi stiller fullt lag i neste års Norgesfinale. Tusen takk for i år!

I dag, fredag 23. november ble det sendt ut brev om uttak til klubber med gymnaster som er tatt ut til senior- og juniorlandslaget i rytmisk gymnastikk. Gymnaster som er tatt ut har frist for tilbakemelding på uttaket senest innen 7. desember. Det offisielle nye landslaget for perioden 01.12.2018 til 01.10.2019 for senior og junior vil publiseres på nett i etterkant av denne fristen.

Utøvere som er tatt ut til landslagene er:

Junior:

 • Lana Kumpitak Nilsen, Straen 
 • Lotte Nordstad Juul Møller, Asker TF 
 • Thea B. Herløe, Haugesund TF 

Senior:

 • Anna K. Stoyanova, Asker TF
 • Fredrikke Tynning-Bergestuen, Asker TF
 • Ingrid Bratsberg, Bergens TF
 • Josephine Nordstad Juul Møller, Asker TF
 • Kamilla Dreiem Kvamme, Stavanger TF
 • Karoline Wennberg, Asker TF
 • Marie Tynning-Bergestuen, Asker TF

Junior- og seniorlandslaget struktureres i klubbmodell og sentermodell.
Klubbmodellen består av Lotte, Thea, Ingrid, Josephine, Kamilla og Karoline.
Sentermodellen består av Lana, Anna, Fredrikke og Marie. 

Landslagsledelsen vil ta ut utviklingsgrupper som vil få oppfølging av landslagsledelsen.
Utviklingsgruppe 1 vil bestå av senior-/juniorgymnaster, denne gruppen velges ut i mars 2019 basert på observasjoner i nasjonale konkurranser og test i 2019.
Utviklingsgruppe 2 vil bestå av gymnaster i alderen 13-14 år, denne gruppen velges ut i januar 2019 basert på observasjoner og test i 2018. 

Landslagsledelsen, TKRG og NGTF jobber for tiden med Landslagsmodellen i RG, et dokument som skal være tilgjengelig for alle på NGTFs nettsider. Etter hver sesong vil landslagsledelsen evaluere sesongen og landslagsmodellen for eventuelle justeringer frem mot neste sesong.
Dokumentet vil blant annet bestå av:

 • Bakgrunn og tanker for modellen
 • Landslagsstruktur
 • Landslagsteam og støttepersoner rundt landslagsgymnastene
 • Kortsiktige og langsiktige mål
 • Treningsmodell
 • Samlingsmodell
 • Konkurranseplan
 • Finansiering

Kriterier for uttaket til senior- og juniorlandslaget er tilgjengelig på nettsiden under landslagsinformasjon https://gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/landslag/

 

Lørdag 17. november var Kjennhallen full av glade og spente parautøvere som skulle vise frem hva de har øvd på. Over 30 paragymnaster fra Oslo TF, Stabekk TF, Hammer Turn og Fredrikstad TF har vist flotte prestasjoner og en utrolig idrettsglede! Det er veldig gøy at antall deltakere har fordoblet seg siden i fjor!

Dagen ble avsluttet med premier, skattejakt og tacokveld. Vi gratulerer alle gymnaster og trenere med flott innsats og retter en stor takk til Hammer Turn for et fantastisk arrangement!

Torgeir Røinås Pedersen, president av Turnforbundet oppsummerer dagen:  – Mine umiddelbare inntrykk er at dette er viktig for mange. Det er viktig for utøverne som får et sunt miljø med engasjerte trenere og mulighet for mestring og utvikling på lik linje med alle andre som er engasjert i vår idrett.

– Jeg bet meg merke i den idrettsgleden som ble utvist og hvor mye dette betyr for den enkelte. Jeg ble imponert over nivået og opplevde at mange hadde vel så god teknikk og utførelse som det jeg ser hos utøvere utenfor paraidretten.

– Jeg tenker at dette er noe vi skal ha mer av. Det er sterkt ønskelig at flere lag har et tilbud til denne gruppen, og der må vi som forbund være aktive med å legge forholdene til rette og bidra med nødvendig kompetanse.

– Jeg er overbevist om at dette har et stort potensialet for vekst og at vi som forbund kan bidra med å gi mennesker med ulike utfordringer muligheten til vekst og utvikling på den idrettslige arena. Jeg tror også denne gruppa med utøvere har mye å bidra med ovenfor andre som ser hva fellesskap, samhold og idrettsglede kan medføre av utvikling uansett funksjonsnivå.

– Vi er alle ulike, men har mange av de samme behov. NGTF bør være en pådriver for at alle skal få tilgang til de fantastiske aktiviteter vår idrett tilbyr.

Det vil bli delt ut midler fra fondet i 2018.

Søknader om støtte fra fondet behandles av forbundsstyret i  januar 2019.

Søknader med eventuelle vedlegg for 2018 skal sendes elektronisk å må være sendt til NGTF på e-post til torillaas.sundby@gymogturn.no senest 15.12.2018

Her ligger
Søknadsskjema INDIVIDUELT:
Søknadsskjema utøver og trener stipend utøver og trenerfond 2018
Søknadsskjema GRUPPE/LAG:
Søknadsskjema lag stipend utøver og trenerfond 2018

Hvem kan søke?
Utdrag av statutter Utøver og trenerfond

NGTF har signert en avtale med advokatfirmaet Kleven & Kristensen om abonnement på klubbpakka. Klubbpakka er en nettside der man finner  standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag, samt en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Avtalen gir alle våre medlemslag gratis tilgang denne nettsiden. Passord til siden er sendt alle NGTFs medlemslag på e-post.

Nettsiden gir juridisk veiledning innen sentrale områder som for eksempel

 • kommentarer til NIFs lov og lovnorm for idrettslag
 • innføring i «idrettens» plikter som arbeidsgiver,
 • idrettens forsikringer og erstatningsansvar,
 • spørsmål om skatt og merverdiavgift innen idretten

Spørsmål rettes til gymogturn@gymogturn.no

Cup 4 og Cupmesterskap Turn kvinner og Turn menn for 2018, ble avholdt i helga med masse flott turning og ikke minst turnglede i Berget aRena på Rena.

 

Arrangørene er meget fornøyd med arrangementet og ikke minst se at turn er på vei oppover i kretsen med «rekorddeltakelse», en økning med over 40 gymnaster fra samme arrangement i fjor.  100 påmeldte gymnaster, i alderen 6-17 år, sørget for yrende liv og røre, og spenningen var til å ta og føle på i forhold til hvem som gikk av med seieren i cupmesterskapet. I flere klasser ble ikke dette avgjort før turning i siste apparat var gjennomført. Publikum fulgte spent med fra fullsatte tribuner.  De som stakk av med seieren var Nikolai Haugen, Edvard Meskau, Mathea Nysveen Haug, Marthe Helstad Gudbrandsgård, Maia Benkø Kroken, Hedda Flagstad og Emilie Skjellen-Larsen som årets cupmestere. Vi gratulerer dem så mye med flott innsats og strålende turning. Arrangørklubben Rena IL Turn gleder seg allerede til neste år, og håper de får anledning til å arrangere neste års cup 4 også.

 

Resultater fra konkurransen finner du her

Resultater fra tidligere cuper finner du her

I Helgen ble det arrangert KM for Hedmark og Oppland i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul på Gran.

Kim Fredriksen sier følgende på vegne av Hedmark Gymnastikk og Turnkrets, Troppsutvalget:
Veldig flott KM med veldig masse bra turning fra både Oppland og Hedmark.
I Hedmark ble det kretsmestere fra forskjellige klubber i de forskjellige klassene som igjen viser utvikling og bredden i kretsen som er veldig fint og se. Gleder oss til å se den videre utviklingen.

For resultater i Troppsgymnastikk, se tropp.no

For resultater i Gymnastikkhjul, se http://gymnastikkhjul.no/

Laget fra Kongsvinger etter gjennomført KM.