Skip to content
NGTF

Barneidrett

Barneidrett 11-12 år

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

På denne siden finner du spesifikke retningslinjer for barn i alderen 11-12 år. Fokuset for aldersgruppen bør ligge i videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene, samt gi muligheten til å finpusse teknikker og utforske mer avanserte aspekter ved idretten. Det er viktig å opprettholde en balanse mellom konkurranse og moro, og det bør fremdeles være et sterkt fokus på deltakelse og personlig utvikling.