Skip to content
NGTF

For voksne

Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) er en organisasjon for kvinnelige medlemmer i foreninger og lag i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) som tidligere har vært aktive innenfor konkurranse- og/eller oppvisningsaktiviteter.

NKGV er en egen organisasjon stiftet i 1954.

NKGV org.nr.: 989492705