Skip to content

Det er nå gått 8 måneder siden jeg fikk tilliten som president i det flotteste av alle særforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund!

Tiden har gått fort og det har vært en bratt læringskurve. Selv med betydelig erfaring i en rekke ulike posisjoner i forbundet er det noe annet når man trer inn i rollen som president i et så bredspekteret og mangfoldig forbund som NGTF.

Men det er jo nettopp dette som gjør det så spennende!

Det har vært mange høydepunkter gjennom året med Norgesmesterskap i alle våre grener, flotte oppvisninger, og mange ikke minst møte med positive og engasjerte mennesker på alle våre mange arenaer.

Det som kanskje sitter igjen som et absolutt høydepunkt var nok paraturnerne våre som jeg fikk muligheten til å se opptre i Lørenskog tidigere i høst. Jeg har beskrevet det før, men må gjøre det igjen, – for en idrettsglede og for noen prestasjoner. Et imponerende høyt nivå på utøverne og en fantastisk trenerstab med et helt unikt engasjement. Dette vil jeg se mer av og det tror jeg mange andre vil også!

Så må det også sies at vi markerer oss i økende grad innenfor alle våre konkurransegrener. Troppsgymnastikk tok med seg mange medaljer fra EM i TeamGym der nivået i Europa er på full fart oppover. Vi hadde representasjon fra både RG og Turn menn i Youth Olympic og der er måløyet trangt. At vi i tillegg fikk en bronsemedalje ved Jacob Karlsen kan ikke kalles annet enn et gjennombrudd.

I tillegg klarte herrelandslaget i turn og kvalifisere fullt lag i neste års VM etter en flott 22. plass i årets VM. Jentene er fortsatt i startgropa av sin satsning, men det er ingen tvil om at man også der er på rett vei.

En krevende sak for forbundet dette året har vært Mysoft. Forbundstinget var tydelig på at det måtte komme avklaringer da mange lag har vært misfornøyd med løsningen over tid. Det har vært lagt ned betydelige ressurser for å sikre en best mulig beslutning når denne måtte tas. Som alle nå kjenner med ble beslutningen å avvikle Mysoft, noe vi mener var riktig og i tråd med de tilbakemeldinger som har kommet underveis.

Regionalisering har også vært en viktig sak. Jeg har stor forståelse for at dette er krevende prosesser for alle som er involvert. Det er ikke bare enkelt å endre på forhold som har vært konstante over svært mange år, for enkelte faktisk i 100 år. Uansett har mange av våre kretser kommet langt i prosessene og landet det vi tror er gode løsninger. Prosessene vil fortsette og vi har tillit til at man finner frem til gode løsninger for det enkelte område.

Forbundet har også vært involvert i den den moderniseringsprosessen som nå pågår for fullt i Norges Idrettsforbund. Utfallet av prosessen vil kunne ha betydning på flere områder også for vårt forbund så det er viktig å formilde våre syn på de endringer som foreslås. Av den grunn vil også Idrettstinget i 2019 bli en viktig arena der vi skal være godt forberedt.

Men nå går vi alle inn i en tid der det er rom for å fokusere på andre ting enn det en hektisk hverdag åpner for. Jeg håper alle får en avslappende høytid preget av deilig mat, familie og de gode venners lag.

Da vil jeg avslutte med å takke alle ansatte, tillitsvalgte og andre engasjert i vår idrett for en super innsats gjennom året som er gått og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

– Torgeir Pedersen

 

 

 

 

 

 

I NGTF er vi allerede kjent med vårt eget vedtak fra 26.oktober som sier at vi som forbund ikke selv skal eie og forvalte et medlemssystem, noe som betyr at alle klubber som i dag bruker Mysoft må finne en annen løsning innen 01.01.2020.

Nå har Idrettsstyret i NIF vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett. Det vil få konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker idrettens systemer. Les NIFs informasjon om vedtaket. Det er også laget en ‘spørsmål og svar’ side som gir mye nyttig informasjon.

Klubber under NGTF som i dag bruker Mysoft som sitt medlemssystem får hjelp til å konvertere sine medlemmer over i idrettens systemer gjennom NGTF, og kan kontakte oss på mysoft@gymogturn.no ved spørsmål eller informasjon vedrørende sin klubb. Vi vil også sende ut informasjon underveis, tar kontakt når din klubbs medlemmer legges over, og vi legger oppdateringer ut på Mysoft informasjonsiden vår så snart det er noen endringer.

Klubber som i dag ikke bruker idrettens systemer (KlubbAdmin) eller Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem, må forholde seg til NIFs informasjon om overføring av medlemsdata.

NIF-IT jobber i dag med en Beta-versjon av en ny og oppdatert KlubbAdmin løsning. Denne vil komme med flere muligheter og bedre funksjonalitet enn det som er mulig i dagens KlubbAdmin. Vi anbefaler derfor, hvis mulig, å vente med å ta i bruk KlubbAdmin som medlemssystem til den forbedrede utgaven er tilgjengelig før sommeren. Du finner mer informasjon på KlubbAdmin’s egne sider, og du vil ha mulighet for å teste ut Beta-funksjonalitet når du logger inn i KlubbAdmin.

Videre oppfordrer vi alle klubber om å følge med når idrettskretsene setter opp kurs i KlubbAdmin.

NIF-IT integrerer også, f.o.m. 01.01.2019, Atea’s Klubbkontor  løsning i sin portefølje. Dette gjøres som et ledd i å gjøre klubb hverdagen enklere. Klubbkontor er en løsning klubbene må betale for, men med fornuftige priser, og er dette noe for klubben din  så kan KjellRune.Nordli@idrettsforbundet.no kontaktes direkte.

 

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Trener 1 kurs i Nedre Glomma Turnforening,
den 04.-06.01 og 11.-13.01.2019.

Trener 1 kurset er første steg i Trenerløypa, og gjennomføres over to obligatoriske kurshelger.
Det er åpent for alle, og gir en god innføring for både ferske og erfarne trenere, uavhengig av gren og aktivitet.
Fokus under de to kurshelgene er trenerrollen og viktige grunnelementer i gymnastikk og turn. Kurset er praktisk
rettet og deltakerne vil tilegne seg verdifull kunnskap og kompetanse som de kan overføre direkte til trenerarbeidet.

Påmeldingsfrist er 28. desember!

Mer informasjon om kurs og påmelding kan du finne på vår terminliste!

Her finner du informasjon om vinterens kurs med mer i Hedmark og Oppland:

Infomail 8_2018

Tidligere utsendte infoskriv finner du her.

 

Molde Turnforening sto som arrangør av regional treningssamling helgen 15.-16-desember.

28 deltagere fra klubbene Trondhjems TF, Tomrefjord  Turn og Molde TF har deltok på samlingen.

Ansvarlig for samlingen var Kari F Jenset og trenere var Tonje Kvendseth (Molde), Siv Vik og Siri Misfjord (Tomrefjord),Tatiana Sopova (Trondhjem) og Kari F Jenset (Molde)

Det ble gjennomført 4 øker fordelt på 3 dager.

I og med at samlingen er så tett på jul, ble det lagt ekstra stor vekt på det sosiale, med mye god mat og juleaktiviteter.

Det er alltid gøy  og lærerikt å møtes på tvers av klubbene. Nå er de fleste klar for litt mindre trening i julen, for så å starte på for full hals over nyttår.

       Riktig God jul og Godt nytt år fra turn kvinner region Midt-Norge!

Liv Synnøve Børresen fra Vardal Turnforening mottok i helgen kretsens fortjenestemedalje i gull.

Liv Synnøve har lang fartstid i gymnastikk og turn med verv på flere nivåer. I innstillingen og i søknaden står følgende: Hun har hatt administrative verv som leder og medlem av utvalg i kretsen. I Vardal Turnforening har hun vært en meget viktig person. En ildsjel som står på døgnet rundt for at alle skal trives med idretten. Hun har siden 1980 vært medlem av styret i Vardal turnforening, instruktør i klubben fra 1982 – 2014, leder i i styret fra 1993 – 2018. Liv Synnøve er fortsatt med i styret som varamedlem.

Hun har hele sin ungdom og voksne liv viet all sin tid til Vardal Turnforening. Hun har i alle år vært en ildsjel for at foreningen skal fungere for alle. Hun har alltid satt barn og ungdom først i sitt engasjement i foreningen. Alt annet har kommet i annen rekke. En dame som står på døgnet rundt for at alle skal ha det bra og trives med idretten.  Alltid har hun møtt barn og unge med et stort smil og et varmt hjerte når de har kommet på trening. Hun er også pådriver for at damepartiet i foreningen skal bestå. Og har på dette partiet selv vært med på utallige stevner.

Hun har tidligere mottatt flere ærespriser:
2000 Æresmedlem i Vardal Turnforening
2004 Kretsens fortjenestemedalje i sølv.
2004 Gjøvikprisen sammen med sin mann Knut Børresen.
2009 Oppland Idrettskrets hederstegn
2009 Hunndalsprisen sammen med sin mann, Knut Børresen

Kretsens fortjenestemedalje i gull mottok hun i helgen under Vardal Turnforening sin juleavslutning. Medaljen ble delt ut av leder i kretsen, Ingebjørg Boye.

Kretsen gratulerer med utmerkelsen, vel fortjent!

Liv Synnøve Børresen (t.h) sammen med leder i kretsen, Ingebjørg Boye (t.v)

Teknisk komite troppsgymnastikk har revidert versjon 2-2018 av reglementet. Versjon 1-2019 av reglementet er gjeldende fra 1. januar 2019.

Dokumentet «Troppsgymnastikk Reglement 2019-1 – Endringer fra 2018-2 til 2019-1» inneholder alle endringer til versjon 1-2019. Det er laget ett dokument «Troppsgymnastikk Reglement 2019-1 – Frittstående trekktabell» som ytterligere spesifiserer utførelsestrekk for dommere og trenere. Det er også laget ett «Troppsgymnastikk Reglement 2019-1 – Spørsmål og Svar» som svarer på ofte stilte spørsmål om reglementet.

Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned alle dokumentene (se i den venstre kolonnen du kommer til etter at har trykket på linken).

Endringene fra versjon 2-2018 til versjon 1-2019 består av de varslede endringene publisert 12. oktober 2018, en rekke korrigeringer, presiseringer og endringer i kapittelstruktur.

Ved eventuelle spørsmål til reglementet: Kontakt teknisk komite troppsgymnastikk ved Tron Lunde. E-post: tron.lunde@gmail.com

For første gang på mange år var også rytmisk gymnastikk på programmet under Sørlandspokalen.
Tekst og foto: Charlotte Saanum Jakobsen
For første gang på 20-25 år ble det holdt RG-arrangement med gymnaster fra hele tre klubber. Etter mange år med lite eller ingen aktivitet, er dette virkelig noe å rope hurra for!
Kristiansand Turnforening hadde stelt i stand et verdig og flott opplegg der gymnastene fikk delta på RG-oppvisning. Det at det var oppvisning og ikke konkurranse gjorde at gymnastene fikk en myk start. Som trener fra Mandals Turnforening hadde jeg med åtte debutanter og to mer erfarne junior og senior gymnaster. Denne gangen var det samhold, kvalitet og glede som var viktigst, ikke resultater.

I tillegg til ti gymnaster fra Mandals Turnforening, deltok ti gymnaster fra Kristiansand Turnforening og tre gymnaster fra Tvedestrand Turnforening. De alle leverte flotte innslag av rytmisk gymnastikk.

Jeg kunne observere stjerner i øynene på flere av jentene etter oppvisningen. Det var tydelig mestringsfølelse blant deltakerne, og slike syn minner meg om at det er verdt det, – alle timene på trening. Vi fra Mandal synes det var gledelig å treffe gymnaster fra andre klubber. Det har vært noen år med få gymnaster og ingen stevne-aktivitet og det har vært litt ensomt å drive med RG på Sørlandet, men antallet gymnaster øker betraktelig. Vi kan nå med stolthet si at det spirer og gror på Sørlandet!