Skip to content
Krets

Viken og Oslo

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK) ble stiftet 20.mars 1891 og fikk sitt nåværende kretsnavn da Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkretser ble slått sammen 1.januar 2020. Kretsen tilbyr aktiviteter innen turn menn, turn kvinner, troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, gymnastikkhjul, parkour og paraturn. Kretsen tilbyr også kurs, konkurranser og andre aktiviteter.