Skip to content
Aktivitet

Troppsgymnastikk

Landslag senior

Under oppdatering.

Landslag junior

Under oppdatering

Landslagtrenere

Henning Ottersen

workLandslagssjef troppsgymnastikk

Mike Andersen

workAssisterende landslagssjef troppsgymnastikk
Landslagstrenere junior kvinner

Mari Eliassen

workJunior kvinner, hoved- og frittståendetrener

Frederik Brink Dalgaard

workJunior kvinner, trampett- og tumblingtrener

Andreas Moland

workJunior kvinner, assisterende trener

Landslagstrenere junior menn

Nicolai Meredith

workJunior menn, hoved- og frittstående trener

Atle Kristiansen

workJunior menn, trampett- og tumblingtrener

Michael Frahm Jensen Vu

workJunior menn, assisterende trener

Landslagstrenere junior miks

Henrik Moum

workJunior miks, hoved-, trampett- og tumblingtrener

Marius Moum

workJunior miks, assisterende trener

Martine Lillegraven

workJunior miks, frittståendetrener

Landslagstrenere senior kvinner

Patrick Laulo Vest

workSenior kvinner, hoved-, trampett- og tumblingtrener

Margrete Ognedal Pettersen

workSenior kvinner, frittståendetrener

Stefano Petersen

workSenior kvinner, assisterende trener

Landslagstrenere senior menn

Mike Andersen

workSenior menn, hoved-, trampett- og tumblingtrener

Igor Kobiakov

workSenior menn, assisterende trener

Henning Ottersen

workSenior menn, frittståendetrener

Landslagstrenere senior miks

Sara Påhlson

workSenior miks, hovedtrener

Simen Bøhm

workSenior miks, trampett- og tumblingtrener

Karin Åkesson

workSenior miks, frittståendetrener

Om landslagssatsningen

På forbundstinget 2016 ble det vedtatt landslag i troppsgymnastikk fra 2017. Henning Ottersen ble ansatt som landslagssjef fra høsten 2016, noe som er historisk siden NGTF tidligere ikke har hatt landslagssjef i troppsgymnastikk.

Landslaget i troppsgymnastikk involverer et bredt mangfold av utøvere som krever god kommunikasjon med klubbenes kontaktpersoner og trenere da utvikling hovedsakelig skjer i egen klubb. Landslaget består av 72 utøvere etter uttak fordelt på seks tropper som krever hvert sitt trenerteam med opptil tre landslagstrenere som koordineres og styres av landslagssjefen. Landslagstrenere og landslagssjefen kartlegger og vurderer utøvernes prestasjoner under konkurransesesongene med mål om å ta ut de beste troppene til EM. Landslagets oppkjøring til EM består av en intensiv periode fra sommeren og frem til EM i oktober i partallsår. Her blir koreografier, serier og elementer samkjørt og finjustert til det ytterste så prestasjonene blir så optimale som mulig i EM. 

Landslagets visjon er at Norge skal være blant de beste nasjonene i troppsgymnastikk i alle klasser. Toppnivået skal heves, bredden i klubbene skal opprettholdes og rekrutteringen til troppsgymnastikk skal økes i Norge. Etableringen av landslagstrukturen skal sikre rekrutteringen til seniorlandslaget og motivere juniorene til å videreutvikle seg.