Skip to content
Aktivitet

Troppsgymnastikk

Skjema og dommerlapper

Arrangør kan velge å benytte egne skjema for honorar og reise, eller benytte NGTF sitt:

Søk om midler for å arrangere samlinger

Et av teknisk komité troppsgymnastikks (TKTR) mål er å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool i troppsgymnastikk er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og trenere. Vi ønsker samtidig at disse treningssamlingene skal bidra til at trenerne i lagene blir motivert til å videreutvikle sin trenerkompetanse ved å begynne og/eller fortsette på sin trenerutdanning. Noen lokale og regionale treningssamlinger kan hvert år få tildelt midler til subsidiering av utgifter ved besøk av inntil tre trenere fra vår trenerpool i troppsgymnastikk. Vi tildeler midler fortløpende så langt vi har midler tilgjengelig. NB! Vi subsidierer kun utgifter til trenere som er med i denne trenerpoolen, og som er godkjent til å være trenere ved lokale og regionale treningssamlinger.