Skip to content
Nyhet

IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Illustrasjon barn samling stevne

Mange har fått med seg «Norge bak fasaden» og episoden «Når idretten svikter», og som mange andre sitter også vi igjen med vondt i hjertet og en dårlig magefølelse.

Vi tenker på alle dem vi ikke klarer å fange opp, som ikke har det bra på trening. Vi tenker på dem som bare har funnet seg i en ubehagelig treningshverdag. Vi tenker også på alle dem som har prøvd å gi beskjed uten å bli lytta til.

Vi beklager til alle og enhver.

Det er vanskelig å vite når man skal varsle, eller bare snakke om situasjoner som er vanskelige. Vi har snakket om det, men ikke nok.

Hva gjør NGTF, og hvordan skal vi sikre idrettsglede for alle?

Allerede i april 2020 fikk NGTF på plass en stilling, rådgiver verdiarbeid, som skal jobbe spesifikt med dette.

Maria Karin Dalsbø har fått denne stillingen, og er godt i gang med arbeidet. Hennes største budskap til alle klubber og gymnaster er at alle uønska hendelser skal bli rapportert, håndtert og reagert på.

Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i Norges Idrettsforbund (NIF), påpeker i programmet at utfordringen ikke er å følge opp sakene som kommer inn, det er at det ikke varsles.

Det skal ikke være farlig å gi beskjed, og ingen skal være redde for å si ifra!

I NGTF blir alle varsler tatt på alvor, og den som varsler forblir anonym og samtalen forblir konfidensiell, altså mellom varsler og den det varsles til. Og det skal følges opp uten at det får konsekvenser for den som varsler.

Denne samtalen må vi tørre å ha, både fra forbundets side og ikke minst i klubbene.

For at klubbene skal være bedre skikket til å håndtere slike situasjoner selv, er vi i gang med et samarbeid med Redd Barna for å utvikle et kurs der vi setter fokus på det å være trygg på trening.

Her ønsker vi at klubbene skal bli et trygt sted for barn, og gi trenere kompetanse om hva trakassering og overgrep er, og hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn. Man lærer også hva man kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser i egen klubb.

Også gjennom vårt kompetansearbeid tar vi dette på alvor. Vi jobber aktivt med å implementere verdiarbeid i våre kurs på alle nivåer i Trenerløypa. Alle hovedtrenere i NGTF må ha Trener 1 kompetanse.

Det skal ikke være mulig å få trenerkompetanse i NGTF uten å ha fått inngående informasjon om, reflektert rundt eller deltatt i diskusjoner om verdispørsmål og trenerrollen

Det som kommer frem i «Norge bak fasaden» er vondt å se, og handler mye om barn som er redde for å gi beskjed om uønskede hendelser, og om en treningshverdag som ikke er grei. Det nevnes fokus på vekt, psykisk press, trakassering og frykt.

Dette er selvfølgelig ikke noe vi ønsker skal skje. Derfor rådfører vi oss, og samarbeider med andre som har kompetanse på flere områder, og som kan bistå i arbeidet.

Vi har allerede nevnt Redd Barna og NIF, men Sunn Idrett er også en viktig samarbeidspartner, samt Olympiatoppen, Antidoping Norge og MOT.

Hvordan skal det varsles, da?

De aller fleste tar kontakt direkte med Maria Karin Dalsbø.

Maria Karin Dalsbø

Noen få finner også frem til varslingsmailen vår, som også kan brukes.

Vi har også informasjon på hjemmesiden vår om verdiarbeidet til NGTF, og vi anbefaler å gjøre seg godt kjent med denne.

Vi håper også at klubber kan bruke dette som veiledning og hjelp.