Skip to content

Breddeutvalget i Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å se nærmer på innhold og gjennomføringen av Barnas Turnfestival. Da trenger vi hjelp fra dere til å svare på noen spørsmål. Det tar ca 5-10 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Vi ønsker å nå ut til, å motta svar fra trenere, ledere, gymnaster, foresatte, admin i klubber, styremedlemmer, publikum og alle andre som ved et eller annet tidspunkt har vært en del av dette arrangementet. 

Vi oppfordrer derfor klubber/lag til å dele lenken med alle sine medlemmer. 

Fint om dere gjennomfører undersøkelse så fort dere har mulighet. Svarene er anonyme.

Det har ingenting å si om det er flere år siden du var involvert i stevnet, alle svar er like verdifulle.

Vi er stolte av å presentere vårt nyeste utvalg i RGTK: 
Parautvalget – for både paraturn og inkludering i turn

Utvalget består i dag av Eva Knudtzon Snincak og Ann Cathrine Høyland. De har erfaringer som trenere fra breddeturn for barn og unge, og troppsgymnastikk.  I tillegg har begge mange erfaringer fra jobb, utdanning og livet generelt, som har gitt et engasjement for inkludering i aktiviteter, opplevelser og mestring. Parautvalget møtes både fysisk og digitalt. Det ønskes flere medlemmer i utvalget, og interesserte oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon. 

RGTK jobber for at alle skal ha et tilbud i våre grener, og likeverdig tilbud for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. 

NIF og NGTF bruker begrepet paraturn for fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. 

I tillegg til paraturn, jobber RGTK for at utøvere med behov for tilrettelegging også skal få aktivitet, glede og mestring. For eksempel utøvere med fysisk funksjonsvariasjoner, psykisk utviklingshemming, Downs, CP, skoliose, epilepsi, nevroutviklingsvarianter (ADHD, Tourette, autismespekter, med mer), psykiske lidelser, spiseforstyrrelser. Dette er eksempler på utøvere som kan ha vansker med å finne seg til rette i ordinære partier uten ekstra tilrettelegging. 

Parautvalget ønsker å være til støtte for utøvere, foresatte, trenere og ledere. Enten det gjelder egne treningstilbud og partier, eller inkludering i eksisterende. 

Les mer om paraturn på NGTF sin hjemmeside: https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/paraturn/om-paraturn/

Definisjon på paraturn i NIF: https://www.paraidrett.no/om-paraidrett/

Breddeutvalget i Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) ønsker å invitere ungdom fra 13-18 år til å bli med på neste Eurogym/EGFLC til Bodø sommeren 2024.

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i regi av UEG og Gymnastics for All. Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen. I tillegg deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter. Slagordet for Eurogym 2024 er «Midsummer Madness».

European Gym for Life Challenge (EGFLC) er en oppvisningskonkurranse som arrangeres dagen før Eurogym starter, og kan sammenlignes med vår lokale Gym Cup og vår nasjonale Gym for Life konkurranse. Dette er en spennende og morsom konkurranse og en flott arena som bla. gir mulighet til å få inspirasjon og motivasjon, utvikle sine ferdigheter og bli kjent med deltakere fra hele Europa.

Instruktører fra RGTK er: Lene Kaspersen, Klepp IL Turn og Jannik B. T. Johansen, Sola Turn.

Hvem kan delta:
Ungdommer som er medlem av et lokalt lag knyttet til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) født mellom 2006 og 2010. I tillegg kan 10% av troppen være gymnaster født i -05 og -04.

Påmelding:
Første påmeldingsfrist inn til Kretsen er satt til onsdag 18. oktober 2023 og sendes til: gu.ungdomrgtk@gmail.com
Se eget påmeldingsskjema som skal benyttes.

Les mer i «Informasjosskriv 1», se lenke under.

15. april 2023 ble Gym Cup igjen arrangert etter covid. Breddeutvalget i kresten stod denne gang for gjennomføring av en «light» variant grunnet mangel på arrangør. Arrangement ble avholdt i Klepp Turnhall.

Det var tydelig at det var sårt savnet for oppvisningsparti å ha en arena å komme til for å vise sine programmer de har trent på ila sesongen. 

Vi fikk se flotte oppvisninger av totalt 91 gymnaster fra følgende klubber:

Rekruttklassen 5.-7. klasse

– Sola               – 3 gymnaster

– FLIK              – 8 gymnaster

– Klepp            – 17 gymnaster

– Havørn         – 10 gymnaster

– Skudenes     – 20 gymnaster (deltok digitalt)

Klasse fra 13 år +

– FLIK                       – 12 gymnaster

– RGTK Kretstropp   – 8 gymnaster

– Skudenes              – 13 gymnaster (deltok digitalt)

Gym Cup er tilbake igjen våren 2024, og da står Sola Turn som teknisk arrangør. Følg med, mer info kommer ila høsten 2023. Vi håper å se enda flere på Sola neste år.

Rapport fra Lene og Jannik i breddeutvalget for ungdom i RGTK 

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa:
Trener 3!

Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe for Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hånd i hånd med strategisk plan

Trener 3-kurset passer godt med ambisjonene som er nedfelt i NGTFs strategiske plan for 2022-2024:

Kompetanse er en forutsetning for å mestre, og for å kunne levere et godt, trygt og variert aktivitetstilbud. Stopper vi å utdanne oss, stopper også aktiviteten i klubbene våre.

Vi skal tørre å satse høyt, sette hårete mål og tenke nytt i alt vi gjør.

Ved å være ambisiøse skal vi sikre utvikling av både utøverne og organisasjonen vår.

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Et helt år med fokus på utvikling

Første kull Trener 3-deltagere starter opp i slutten av august 2023, og kommer til å ha jevnlige aktiviteter til og med juni 2024.

Kurset sentreres rundt en serie «workshops» eller fysiske samlinger, ledet av eksperter fra Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og NGTF. Deler av kurset gjennomføres sammen med deltagere fra andre idretter.

Før hver workshop vil kursdeltagerne ha ulike former for selvstendig forberedelse. Etter hver workshop avholdes en digital refleksjonssamling for NGTFs deltagere, med oppsummering/debrief, refleksjon, og planlegging av etterarbeid. Med utgangspunkt i workshopens emne(r) skal hver deltager definere sitt eget prosjekt, hvor målet er utvikling av og implementering i eget trenervirke.

Varierte emner

Emnene som tas opp i de ulike workshopene er:

1. Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse

2. Idrettscoaching

3. Idrettspsykologi

4. Prestasjonsernæring

5. Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine? (utviklingsfilosofi, verdier og kultur)

6. Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv

7. Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Søknadsfrist 27. juni

På grunn av kursets organiseringsform, med høy grad av involvering av deltagerne, er det begrenset antall plasser på Trener 3.

Frist for å søke om plass er 27. juni, tildeling av plasser forventes å skje senest 1. juli.

Mer informasjon

Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema finnes under Trener 3 i NGTFs kalender.

Mer om Trenerløypa kan leses på NGTFs nettsider for trenerutdanning.

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om Trener 3 for alle interesserte, tirsdag 20. juni kl. 19-20.

Spørsmål om Trener 3 kan rettes til NGTFs kompetanseavdeling på kompetanse@gymogturn.no.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendig arbeid og praksis med egne utøvere.

Kretstinget til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ble gjennomført på Sola 25. – 26.mars, med vel 50 deltakere.

Tinget startet fredag, med informasjon fra NGTF, ved May Brit Harestad Osaland. Kretsens handlingsplan for 2023 og 2024, ble lagt frem av kretsleder og utvalgsledere. Deretter var det tid for å ta opp ulike aktuelle tema. Ett av disse var stevneprogram under Barnas Turnfestival. Under festmiddagen fredag, ble Turid Johanson Førland, fra Haugesund TF tildelt forbundets kretsfortjenestmedalje i gull.

Lørdagen startet med motivasjonsforedrag av Dag Endal, leder i Haugerud IF. Han fanget forsamlingen ved å dele erfaringer fra egen forening, som har blitt en viktig samfunnsaktør.

Tingforhandlingene ble ledet av stødige dirigenter. Anne Løndalen, ble gjenvalg som leder, men oppfordrer andre til å overta stafettpinnen ved neste ting.

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Anne Løndalen, Havørn Gym og Turn – gjenvalg

Nestleder: Synnøve Hopen – Sola Turn – ny

Medlem: Tone Røksund – Buøy IL Gym- og Turn – gjenvalg

Medlem: Stein Erik Ansethmoen – Sandved Turn – gjenvalg

Medlem: Paul Hetland – Sandnes turnforening – ny

Varamedlem: Frøydis Thorsen – Skudenes Turnforening – gjenvalg

Varamedlem: Rune Broadhurst – Sola turn – ny

Kontrollutvalg:

Leder: Heidi Marie Taksdal, Klepp IL

Medlem: Ragnhild Kleven Lea, Nærbø Turnforening

Varamedlem: Ruth Evy Pettersen, Hafrsfjord Turnforening

Valgkomité:

Leder: Ann Elin Lima, Ålgård Turnforening

Medlemmer: Tony Daniel Machin, Sola Turn og Linn Reidun Røkke, Åkra IL

Varamedlem: Maria Helliesen, Nærbø Turnforening


Turid Johanson Førland fra Haugesund TF ble tildelt forbundets kretsfortjenestmedalje i gull.
Lydhør forsamling under motivasjonsforedrag fra Dag Endal, Haugerud IF
Dyktige dirigenter, Heidi Maria Taksdal og Magne Hodne, takkes med blomster.

Vi minner om kretstinget lørdag 25.mars, på Sola. Påmeldingsfristen har gått ut, men vil du være med så sender du en e-post til RogalandGTK@gymogturn.no

Saksdokumentene (publiseres senest en uke før tinget) og innkalling med program, finner du her: Kretsting RGTK — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no)

Et nytt annerledes år går snart inn i historiebøkene. Vi gledet oss alle til å komme gjennom pandemien og få tilbake hverdagen slik vi kjenner den i NGTF. Turnforeninger med fulle partier og høy aktivitet. Etter 2 år med pandemi var den en befrielse å oppleve at restriksjoner ble opphevet og desinfiseringsmidler kunne ryddes bort.

I min julehilsen i fjor skrev jeg om hvordan idretten utfordres i forhold til internasjonal politikk og regimer vi tar avstand fra. Den 24. februar i år angrep Russland nabolandet Ukraina og vi hadde krig i Europa. Dette førte til massive fordømmelser av Russland og Belarus og en rekke sanksjoner ble iverksatt. Situasjonen var så alvorlig at idrett ikke lenger bare var idrett. Også idretten måtte ta et ansvar og bruke de midler som den rår over. Idrettsutøvere fra Russland og Belarus ble utestengt fra alle internasjonale konkurranser. 

Vårt forbund har vært en pådriver i forhold til nødvendige sanksjoner mot Russland og Belarus. Dette førte også til at vi trakk oss som arrangør for FIG kongressen i Sandefjord selv om dette var et prestisjetungt og viktig arrangement for oss å gjennomføre. Da det internasjonale turnforbundet, FIG, nektet å utestenge Russiske og Belarussiske delegater, hadde vi intet valg. Selv om dette innebar en økonomisk belastning for vårt forbund, var det aldri noe alternativ å la dette gå på bekostning av våre verdier og solidariteten til det Ukrainske folk.

NGTF har benyttet alle kanaler for å formidle vår støtte til Ukraina og jobbet kontinuerlig for at ikke bare utøvere men også delegater, funksjonærer og andre representanter fra Russland og Belarus skal utestenges fra alle internasjonale verv og posisjoner i idretten. NIF vedtok under ledersamlingen på Gardemoen for kort tid siden å ta inn disse føringen i en felles uttalelse fra idretten. NGTF var pådriver i forhold til å utvide kretsen av representanter fra disse landene som bør ekskluderes.

For øvrig gleder vi oss over at flere Ukrainske utøvere er tatt vell imot i våre turnforeninger og jeg har selv møtt flere av disse under blant annet NM i RG tidligere i år. La oss fortsatt stå samlet for Ukraina og ta godt imot de som kommer hit etter å ha opplevd krig og andre grusomheter i eget land.

Grunnlaget legges i gym og turn

Selv om også 2022 har vært et dramatisk og spesielt år, skjer det samtidig mye positivt. Tilbakemeldingene fra de fleste lag er at medlemmene kommer tilbake etter pandemien. Gym og turn har en sterk posisjon i norsk idrett og mange ser verdien av å sende sine barn og unge til oss. Vi er på mange måter idrettens grunnmur og har tilbud og konsepter som ingen kan måle seg med. Våre aktiviteter selger seg selv!

Dette hadde ikke vært mulig uten alle de som engasjerer seg i våre mer en 420 lag. Både ansatte og frivillige gjør en formidabel innsats og yter langt utover hva man kan forvente. Mange bruker både kvelder og helger for å sørge for at våre medlemmer har en arena preget av kvalitet og trygghet. 

2022 har vært frivillighetens år. Det har ført til mange refleksjoner rundt hvor avhengige vi er av alle de frivillige som legger ned utallige timer for å gi andre en mulighet til å oppleve idrettsglede. Uten de frivillige er idretten sjanseløs. Vi vil aldri klare å gi barn og unge de tilbud de i dag får dersom ikke de frivillige stiller opp. 

Det er så utrolig mange ildsjeler der ute som fortjener å æres av samtlige av våre nær 100.000 medlemmer. Tusen takk for den innsatsen dere gjør!

Allikevel er det mange som ikke har økonomi til å delta i idretten. Dette frarøver mange en mulighet til å oppleve mestring og samhold gjennom de flotte aktiviteter våre turnforeninger tilbyr. Dette bør være et offentlig ansvar. Vi vet hvor viktig idretten er både for fysisk og psykisk helse. Vi kjenner konsekvensene av utenforskap. Vi har sett gleden hos barn som finner vennskap og opplever mestring gjennom våre aktiviteter. Ansvaret for at alle skal få de samme mulighetene kan ikke lempes over på klubber og lag. Det offentlige må komme sterkere på banen å sørge for at idretten har rammevilkår som bidrar til at alle kan være med! 

Dette må vi få våre folkevalgte til å forstå og å forholde seg til.  

Jeg vil gratulere Tom Thingvold fra Tromsø turnforening som nyvalgt visepresident i European Gymnastics. Dette er tredje gang i historien at Norge har et medlem i presidentskapet i Europas øverste gymnastikk og turn organ. Den første som hadde samme verv var Ivar J. Mørk som var visepresident fra 1993 – 1994 og den andre var Trude Mørk Lundgren som satt som visepresident fra 1996 – 2001.

Solide resultater og prestasjoner

Jeg vil også fremheve Sofus Heggemsnes som var i mangekampfinale både i EM og i VM. Sofus er en flott ambassadør for NGTF og det blir spennende å følge ham i årene som kommer. Harald Wibye var kun 3 tiendedeler unna, så vi er definitivt på en riktig og spennende vei.

Årets aller største turnprestasjon var det allikevel Sebastian Sponevik fra Hoppenspretten som stod for. Sebastian tok en imponerende sølvmedalje i hopp under EM i München for junior. Vi gleder oss til å følge Sebastian i årene som kommer. 

Jeg vil også fremheve kvinnelandslaget som hadde kvalifisert hele 5 utøvere til årets VM. Dette som følge av gode resultater i EM og i World cup. Det er ingen tvil om at også jentene våre har tatt store steg i året som er gått.

Vi har også grunn til å være stolt av troppene under årets EM i TeamGym. Seniortroppen for menn tok sølvmedalje, kun slått av Danmark med noen fattige tiendedeler. I tillegg ble det bronse i juniorklassen for menn.

Vi er også stolte over å ha godt voksne ambassadører i våre rekker. Under årets golden Age stevne på Madeira ble Titteliten på 97 år og Svein Rønning på 91 år hedret som (to av tre) deltakere over 90 år. Disse to viser med all tydelighet at Gymnastikk og turn gir livslang idrettsglede!

Vi mistet ildsjel Birgit Vallestrand

Det var det med stor sorg vi fikk beskjeden om at vår kjære Landslagssjef og ildsjel Birgit Vallestrand hadde fått tilbakefall av kreftsykdommen. Hun gikk bort den 26. september i år. Domkirken i Fredrikstad var fylt til randen av mennesker som ønsket å ta et siste farvel. Oppmerksomheten rundt hennes bortgang viste med all tydelighet hvilken enorm betydning hun hadde hatt for flere generasjoner barn og unge selv om hun bare ble 49 år. Denne julen tenker jeg spesielt på Tuva og Arnie som har mistet sin mor og ektefelle. 

Mye å glede oss til i 2023

I den andre enden av skalaen er vi godt i gang med  prosjektet Unge ledere. Her vil ungdom fra 15-25 lære om lederskap, planlegging av arrangementer og mye annet. Dette er et viktig tiltak for å sikre at unge og engasjerte hoder får en enda tydeligere stemme inn i fremtidens Gym og turn. I tillegg er det viktig å ha engasjert ungdom inn i arbeidet med vår kanskje største arrangement noen gang, nemlig Eurogym i Bodø i 2024. Vi gleder oss!

Så er det mye å glede seg til i året som kommer. Ikke minst ser jeg frem til å oppleve våre paraturnere under Special Olympics i Berlin og mange av våre flotte tropper under Gymnastradaen i Amsterdam. 

Til slutt vil jeg takke dere alle for alt dere har bidratt med i året som er gått, enten det er som tillitsvalgt, trener, utøver eller en som bare bidrar fordi barn og unge trenger deg!

God jul og godt nytt år!  

ALT-konferansen (Anlegg – Leder – Trener) samlet 150 deltakere i Bergen i 2022, nå planlegges konferansen til 2023. Les artikkel om ALT-konferansen i 2022 her

 Vi håper at enda flere finner veien til Thon Hotel Oslofjord, Sandvika, 3.-5. november i 2023. Sett av datoen i kalenderen! Det legges opp til spennende foredrag, gode diskusjoner, hallbefaringer og ikke minst sosialt samvær for hele turnfamilien. Konferansen er aktuell for flere målgrupper; Trenere, ledere og alle som jobber for å realisere nye basishaller. I forkant av konferansen – 2.-3. nov.- vil det bli et eget møte for daglige ledere. 

Program og påmeldingsskjema kommer etter hvert.

Håper vi ses!

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

Gratulerer til Rogalands kretslag turn kvinner, som tok en flott 2.plass i årets Norgesfinale, Møre og Romsdal på 1.plass og Viken og Oslo på 3.plass.

Gratulerer også til Miriam Therese Espeland med sølv i mangekamp klasse 2 og til Elvira Stendahl med bronse i mangekamp klasse 3.

Flotte individuelle prestasjoner i søndagens apparatfinaler, ble hedret med flere medaljer, sølv i skranke både til Elvira Stendahl klasse 3 og Miriam Therese Espeland klasse 2, samt bronse til Julie Andresen Huus i bom.