Skip to content

Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 3. april 2024.

Meld deg på her:

Årets forbundsting arrangeres av Fredrikstad Turnforening på Scandic City Fredrikstad.

Program

Tradisjonen tro starter vi allerede fredag med åpent forum kl. 15.00 – 18.00. Viktige temaer vil være:

  • – Inkludering v/ Trond «Kurte» Andreassen
  • – Forsikring og lisenser
  • – Hvordan beholde ungdom lenger i gymnastikk og turn? v/Fredrikstad Turnforening

I tillegg vil det bli «walk and talk» med besøk til den unike turnhallen i Fredrikstad fra 1899 samt mulighet til å se «Gamlebyen» med historie tilbake til 1700-tallet.

Kveldsshow

Fredrikstad Turnforening har flotte akrobatikktropper på høyt nivå, og vi vil få gleden av å se noen av disse troppene i aksjon på fredag kveld!

Fredrikstad Turnforening i aksjon under juleshowet 2023. Foto: Jonas Fjeld.

Selve tinget med de ordinære tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00 og fortsetter fram til lunsj på søndag.

Tingsaker

I tillegg til alle saker som behandles og vedtas på et forbundsting, vil ny strategisk plan som skal peke ut retningen for 2024-2028, stå sentralt. Vi håper flest mulig blir med oss i dette viktige arbeidet og er med på å påvirke gymnastikk og turns framtid. 

Deltagelse

Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å delta med minst 1 og maks 3 delegater. I tillegg kan alle klubber og turngrupper delta med så mange observatører de ønsker. Antall delegater bestemmes av antall medlemmer i det enkelte lag/gruppe.

Siste frist for påmelding er 3. april 2024.

Påmeldingen er å anse som bindende.

Fristen for innsending av saker til behandling på forbundstinget, er 5. april 2024. 
Forslag sendes til e-post gymogturn@gymogturn.no og merkes tydelig «Forslag til forbundstinget 2024»

Spørsmål til arrangementet og forhold omkring overnatting rettes til Fredrikstad Turnforening på e-post sportsligleder@fredrikstadturn.no

Øvrige spørsmål knyttet til Forbundstinget, slik som tingsaker m.m. sendes til gymogturn@gymogturn.no

Er du, eller kjenner du en ungdom (16 – 25 år) som ønsker/har tenkt å melde seg som frivillig til neste års største begivenhet innen gymnastikk- og turn, Eurogym?

Som frivillig får en mat og opphold, samt frivillighetsantrekk. Reise må den enkelte koste selv. For at det skal bli lettere å melde seg som frivillig, ønsker Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets å bidra med støtte til reiseutgiftene. Send en søknad, gjerne med de presise kostnadene for din reise, eller et anslag. Søknadsfristen settes til 1.desember 2023.

Lurer du på hva det å være frivillig innebærer, så les mer her: Jobb frivillig – Eurogym and European Gym for Life Challenge 2024 (eurogym2024.com)

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt å lyse ut 2 stipend for 2024

A       Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere konkurransegymnaster kvinner eller menn som er i en landslagsgruppe. Gymnastene må ha som mål å satse på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Stipendet skal brukes til deltagelse i konkurranser eller samlinger.

B       Stipendet er på inntil kr. 15 000. Det tildeles en eller flere trenere som ønsker å utvikle seg som trener. Primært gis det støtte til kompetansegivende kurser eks. trener 1 og trener 2.

For begge stipendene gjelder:

  • Det må komme frem hva stipendet skal brukes til
  • Leder/trener skal også signere

Søknaden sendes til RGTK, på e-post (skann eller bilde) til: RogalandGTK@gymogturn.no 

innen 1.desember 2023

Breddeutvalget i Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å se nærmer på innhold og gjennomføringen av Barnas Turnfestival. Da trenger vi hjelp fra dere til å svare på noen spørsmål. Det tar ca 5-10 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Vi ønsker å nå ut til, å motta svar fra trenere, ledere, gymnaster, foresatte, admin i klubber, styremedlemmer, publikum og alle andre som ved et eller annet tidspunkt har vært en del av dette arrangementet. 

Vi oppfordrer derfor klubber/lag til å dele lenken med alle sine medlemmer. 

Fint om dere gjennomfører undersøkelse så fort dere har mulighet. Svarene er anonyme.

Det har ingenting å si om det er flere år siden du var involvert i stevnet, alle svar er like verdifulle.

Vi er stolte av å presentere vårt nyeste utvalg i RGTK: 
Parautvalget – for både paraturn og inkludering i turn

Utvalget består i dag av Eva Knudtzon Snincak og Ann Cathrine Høyland. De har erfaringer som trenere fra breddeturn for barn og unge, og troppsgymnastikk.  I tillegg har begge mange erfaringer fra jobb, utdanning og livet generelt, som har gitt et engasjement for inkludering i aktiviteter, opplevelser og mestring. Parautvalget møtes både fysisk og digitalt. Det ønskes flere medlemmer i utvalget, og interesserte oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon. 

RGTK jobber for at alle skal ha et tilbud i våre grener, og likeverdig tilbud for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. 

NIF og NGTF bruker begrepet paraturn for fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. 

I tillegg til paraturn, jobber RGTK for at utøvere med behov for tilrettelegging også skal få aktivitet, glede og mestring. For eksempel utøvere med fysisk funksjonsvariasjoner, psykisk utviklingshemming, Downs, CP, skoliose, epilepsi, nevroutviklingsvarianter (ADHD, Tourette, autismespekter, med mer), psykiske lidelser, spiseforstyrrelser. Dette er eksempler på utøvere som kan ha vansker med å finne seg til rette i ordinære partier uten ekstra tilrettelegging. 

Parautvalget ønsker å være til støtte for utøvere, foresatte, trenere og ledere. Enten det gjelder egne treningstilbud og partier, eller inkludering i eksisterende. 

Les mer om paraturn på NGTF sin hjemmeside: https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/paraturn/om-paraturn/

Definisjon på paraturn i NIF: https://www.paraidrett.no/om-paraidrett/

Vi ønsker å få med flere, og utsetter derfor påmeldingsfristen til 30.oktober!
Hjelp oss å dele denne informasjonen til aktuelle ungdommer i din klubb og i hele Rogaland!

Breddeutvalget i Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) ønsker å invitere ungdom fra 13-18 år til å bli med på neste Eurogym/EGFLC til Bodø sommeren 2024.

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i regi av UEG og Gymnastics for All. Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen. I tillegg deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter. Slagordet for Eurogym 2024 er «Midsummer Madness».

European Gym for Life Challenge (EGFLC) er en oppvisningskonkurranse som arrangeres dagen før Eurogym starter, og kan sammenlignes med vår lokale Gym Cup og vår nasjonale Gym for Life konkurranse. Dette er en spennende og morsom konkurranse og en flott arena som bla. gir mulighet til å få inspirasjon og motivasjon, utvikle sine ferdigheter og bli kjent med deltakere fra hele Europa.

Instruktører fra RGTK er: Lene Kaspersen, Klepp IL Turn og Jannik B. T. Johansen, Sola Turn.

Hvem kan delta:
Ungdommer som er medlem av et lokalt lag knyttet til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets (RGTK) født mellom 2006 og 2010. I tillegg kan 10% av troppen være gymnaster født i -05 og -04.

Påmelding:
Første påmeldingsfrist inn til Kretsen er satt til onsdag 18. oktober 2023 og sendes til: gu.ungdomrgtk@gmail.com
Se eget påmeldingsskjema som skal benyttes.

Les mer i «Informasjosskriv 1», se lenke under.

15. april 2023 ble Gym Cup igjen arrangert etter covid. Breddeutvalget i kresten stod denne gang for gjennomføring av en «light» variant grunnet mangel på arrangør. Arrangement ble avholdt i Klepp Turnhall.

Det var tydelig at det var sårt savnet for oppvisningsparti å ha en arena å komme til for å vise sine programmer de har trent på ila sesongen. 

Vi fikk se flotte oppvisninger av totalt 91 gymnaster fra følgende klubber:

Rekruttklassen 5.-7. klasse

– Sola               – 3 gymnaster

– FLIK              – 8 gymnaster

– Klepp            – 17 gymnaster

– Havørn         – 10 gymnaster

– Skudenes     – 20 gymnaster (deltok digitalt)

Klasse fra 13 år +

– FLIK                       – 12 gymnaster

– RGTK Kretstropp   – 8 gymnaster

– Skudenes              – 13 gymnaster (deltok digitalt)

Gym Cup er tilbake igjen våren 2024, og da står Sola Turn som teknisk arrangør. Følg med, mer info kommer ila høsten 2023. Vi håper å se enda flere på Sola neste år.

Rapport fra Lene og Jannik i breddeutvalget for ungdom i RGTK 

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa:
Trener 3!

Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe for Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hånd i hånd med strategisk plan

Trener 3-kurset passer godt med ambisjonene som er nedfelt i NGTFs strategiske plan for 2022-2024:

Kompetanse er en forutsetning for å mestre, og for å kunne levere et godt, trygt og variert aktivitetstilbud. Stopper vi å utdanne oss, stopper også aktiviteten i klubbene våre.

Vi skal tørre å satse høyt, sette hårete mål og tenke nytt i alt vi gjør.

Ved å være ambisiøse skal vi sikre utvikling av både utøverne og organisasjonen vår.

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Et helt år med fokus på utvikling

Første kull Trener 3-deltagere starter opp i slutten av august 2023, og kommer til å ha jevnlige aktiviteter til og med juni 2024.

Kurset sentreres rundt en serie «workshops» eller fysiske samlinger, ledet av eksperter fra Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og NGTF. Deler av kurset gjennomføres sammen med deltagere fra andre idretter.

Før hver workshop vil kursdeltagerne ha ulike former for selvstendig forberedelse. Etter hver workshop avholdes en digital refleksjonssamling for NGTFs deltagere, med oppsummering/debrief, refleksjon, og planlegging av etterarbeid. Med utgangspunkt i workshopens emne(r) skal hver deltager definere sitt eget prosjekt, hvor målet er utvikling av og implementering i eget trenervirke.

Varierte emner

Emnene som tas opp i de ulike workshopene er:

1. Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse

2. Idrettscoaching

3. Idrettspsykologi

4. Prestasjonsernæring

5. Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine? (utviklingsfilosofi, verdier og kultur)

6. Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv

7. Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Søknadsfrist 27. juni

På grunn av kursets organiseringsform, med høy grad av involvering av deltagerne, er det begrenset antall plasser på Trener 3.

Frist for å søke om plass er 27. juni, tildeling av plasser forventes å skje senest 1. juli.

Mer informasjon

Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema finnes under Trener 3 i NGTFs kalender.

Mer om Trenerløypa kan leses på NGTFs nettsider for trenerutdanning.

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om Trener 3 for alle interesserte, tirsdag 20. juni kl. 19-20.

Spørsmål om Trener 3 kan rettes til NGTFs kompetanseavdeling på kompetanse@gymogturn.no.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendig arbeid og praksis med egne utøvere.

Kretstinget til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ble gjennomført på Sola 25. – 26.mars, med vel 50 deltakere.

Tinget startet fredag, med informasjon fra NGTF, ved May Brit Harestad Osaland. Kretsens handlingsplan for 2023 og 2024, ble lagt frem av kretsleder og utvalgsledere. Deretter var det tid for å ta opp ulike aktuelle tema. Ett av disse var stevneprogram under Barnas Turnfestival. Under festmiddagen fredag, ble Turid Johanson Førland, fra Haugesund TF tildelt forbundets kretsfortjenestmedalje i gull.

Lørdagen startet med motivasjonsforedrag av Dag Endal, leder i Haugerud IF. Han fanget forsamlingen ved å dele erfaringer fra egen forening, som har blitt en viktig samfunnsaktør.

Tingforhandlingene ble ledet av stødige dirigenter. Anne Løndalen, ble gjenvalg som leder, men oppfordrer andre til å overta stafettpinnen ved neste ting.

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Anne Løndalen, Havørn Gym og Turn – gjenvalg

Nestleder: Synnøve Hopen – Sola Turn – ny

Medlem: Tone Røksund – Buøy IL Gym- og Turn – gjenvalg

Medlem: Stein Erik Ansethmoen – Sandved Turn – gjenvalg

Medlem: Paul Hetland – Sandnes turnforening – ny

Varamedlem: Frøydis Thorsen – Skudenes Turnforening – gjenvalg

Varamedlem: Rune Broadhurst – Sola turn – ny

Kontrollutvalg:

Leder: Heidi Marie Taksdal, Klepp IL

Medlem: Ragnhild Kleven Lea, Nærbø Turnforening

Varamedlem: Ruth Evy Pettersen, Hafrsfjord Turnforening

Valgkomité:

Leder: Ann Elin Lima, Ålgård Turnforening

Medlemmer: Tony Daniel Machin, Sola Turn og Linn Reidun Røkke, Åkra IL

Varamedlem: Maria Helliesen, Nærbø Turnforening


Turid Johanson Førland fra Haugesund TF ble tildelt forbundets kretsfortjenestmedalje i gull.
Lydhør forsamling under motivasjonsforedrag fra Dag Endal, Haugerud IF
Dyktige dirigenter, Heidi Maria Taksdal og Magne Hodne, takkes med blomster.

Vi minner om kretstinget lørdag 25.mars, på Sola. Påmeldingsfristen har gått ut, men vil du være med så sender du en e-post til RogalandGTK@gymogturn.no

Saksdokumentene (publiseres senest en uke før tinget) og innkalling med program, finner du her: Kretsting RGTK — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no)