Skip to content

Det har kommet en ny versjon av Code of Points for gymnastikkhjul, hvor det er foretatt noen små endringer. Den oppdaterte versjonen av CoP gir ytterligere definisjoner på spesifikke deler samt rettelser av mindre feil. En liste over alle forskjellene mellom versjon 2.0 og 2.1 finnes på side 3 i dokumentet. Versjon 2.1 vil være den gyldige versjonen for VM 2024.

Trykk på linken for å laste ned Code of Points 2.1

IRV Academy søker trenere til å delta på IRV Academy Hollywood Days 2023, hvor det skal lages nytt videomateriale som viser hvordan man kan lære bort enkelte gymnastikkhjul-elementer. Akademiet dekker alle disipliner og alle nivåer, så du trenger ikke å være trener på internasjonalt nivå. Alt innholdet vil være forberedt på forhånd, og du vil samarbeide med erfarne Academy-coacher hvis du har spørsmål underveis.
Sjekk ut IRVs YouTube-kanal for å se allerede utgitt innhold og få en følelse av hvordan en IRV Academy «How to…»-video kan se ut.

De neste IRV Academy Hollywood-dagene vil bli holdt helgen 13.-15. oktober i Fallersleben, Tyskland.

Ta kontakt med konsulent for gymnastikkhjul (camilla.borgan@gymogturn.no) dersom du er interessert i å delta på dette.

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa:
Trener 3!

Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe for Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hånd i hånd med strategisk plan

Trener 3-kurset passer godt med ambisjonene som er nedfelt i NGTFs strategiske plan for 2022-2024:

Kompetanse er en forutsetning for å mestre, og for å kunne levere et godt, trygt og variert aktivitetstilbud. Stopper vi å utdanne oss, stopper også aktiviteten i klubbene våre.

Vi skal tørre å satse høyt, sette hårete mål og tenke nytt i alt vi gjør.

Ved å være ambisiøse skal vi sikre utvikling av både utøverne og organisasjonen vår.

Sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Et helt år med fokus på utvikling

Første kull Trener 3-deltagere starter opp i slutten av august 2023, og kommer til å ha jevnlige aktiviteter til og med juni 2024.

Kurset sentreres rundt en serie «workshops» eller fysiske samlinger, ledet av eksperter fra Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og NGTF. Deler av kurset gjennomføres sammen med deltagere fra andre idretter.

Før hver workshop vil kursdeltagerne ha ulike former for selvstendig forberedelse. Etter hver workshop avholdes en digital refleksjonssamling for NGTFs deltagere, med oppsummering/debrief, refleksjon, og planlegging av etterarbeid. Med utgangspunkt i workshopens emne(r) skal hver deltager definere sitt eget prosjekt, hvor målet er utvikling av og implementering i eget trenervirke.

Varierte emner

Emnene som tas opp i de ulike workshopene er:

1. Strategi og målprosesser, egen kompetanseanalyse

2. Idrettscoaching

3. Idrettspsykologi

4. Prestasjonsernæring

5. Hvem er jeg som trener – hvem er utøverne mine? (utviklingsfilosofi, verdier og kultur)

6. Individuell tilrettelegging i et utviklings- og læringsperspektiv

7. Prestasjonsutvikling gjennom fysisk trening, skadeforebygging og planlegging

Søknadsfrist 27. juni

På grunn av kursets organiseringsform, med høy grad av involvering av deltagerne, er det begrenset antall plasser på Trener 3.

Frist for å søke om plass er 27. juni, tildeling av plasser forventes å skje senest 1. juli.

Mer informasjon

Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema finnes under Trener 3 i NGTFs kalender.

Mer om Trenerløypa kan leses på NGTFs nettsider for trenerutdanning.

Det vil bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om Trener 3 for alle interesserte, tirsdag 20. juni kl. 19-20.

Spørsmål om Trener 3 kan rettes til NGTFs kompetanseavdeling på kompetanse@gymogturn.no.

Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs
Trener 3 består av workshops ledet av eksperter, refleksjonsmøter for NGTFs deltagere, selvstendig arbeid og praksis med egne utøvere.

I helga har det vært avholdt NM i gymnastikkhjul i Rygge. Arrangøren hadde virkelig gått inn for å lage god NM-stemning, og deltakere, foreldre, frivillige og dommere ble møtt av en flott pyntet hall for anledningen. Den offisielle åpningen ble gjort av varaordfører i Moss kommune Tor Petter Ekroll. Rygge IL var en av de første klubbene som tilbød gymnastikkhjul, og varaordføreren kunne også mimre tilbake til turnarrangementer med egne barn i Ryggehallen 20 år tilbake.

Til å starte begivenheten var rekrutt Markus Skrzypkowski, som første gutt i en nasjonal konkurranse på mange år, noe som er svært gledelig for sporten! Mange av gymnastene stilte med nye og oppgraderte øvelser, og var svært spente før konkurransestart. Det var inspirerende å se fremgangen gymnastene har hatt siden høstsesongen, og det blir spennende å følge gymnastene videre i konkurransesesongen.

Rekrutt Markus Skrzypkowski i linje (Foto: Heidi K. Voilås)

I den offisielle NM-klassen for junior deltok tre gymnaster. Sammenlagt ble Tilde Strande Horntvedt (Rygge IL) norgesmester, med poengsummen 22,90.

Premieutdeling for juniorer (Foto: Heidi K. Voilås)

I hoppfinalen ble det jevnt mellom Horntvedt og Malene Risøy Malmberg (Spydeberg TF). Malmberg gikk av med seier med poengsummen 6,90, og er dermed nybakt norgesmester for aller første gang.
I linje og spiral gikk Horntvedt av med seieren.

Seniorklassen hadde i år én gymnast, Juliane Buer Tupsjøen (Spydeberg TF). Hun klarte samtlige krav for å bli kåret til norgesmester sammenlagt og i alle enkeltdisipliner.

Juliane B. Tupsjøen i spiral (Foto: Heidi K. Voilås)

Vi gratulerer alle norgesmestere og øvrige deltakere med flott innsats.

President Torgeir Røinås Pedersen delte ut premier og foretok den offisielle avslutningen av norgesmesterskapet. Arrangørene organiserte en hyggelig bankett på klubbhuset på kvelden.

Se fullstendige resultater her

Grunnet mangel på teknisk arrangør avlyses NM for 2022

Dessverre har arrangør for NM 2022 trukket seg. Vi jobber med å finne ny arrangør samt nytt tidspunkt. Mer informasjon vil bli gitt når dette er avklart.

Påmeldingsfrister for både åpen nasjonal treningssamling og dommerkurs nærmer seg! All informasjon om arrangementene ligger her

Ettersom NM i gymnastikkhjul ble utsatt, er ny dato for arrangementet satt til 19. november 2022.

Ulefoss Sportsforening Turngruppa er arrangør. Invitasjon kommer!

Foreløpig terminliste for høstens konkurranser/treningssamling og seminar er oppdatert!
– Treningssamling på Gran (påmeldingsfrist 9. september)
– Introkurs for dommere (invitasjon kommer)
– KM i Rygge og Innlandet i oktober (invitasjon kommer)
– Internasjonale konkurranser

Ny dato for NM vil også bli annonsert snart.

Vi ønsker alle i gymnastikkhjul-miljøet en god sommer !