Skip to content
Vestland Gymnastikk- og Turnkrets har gleden av å invitere til samarbeidsmøte lørdag 06.april.

I år har vi et innholdsrikt og variert program for styremedlemmer og trenere. Som dere ser i programmet, vil det være en egen del for trenerne etter lunsj. Vi oppfordrer derfor lagene til å ta med trenere.

Påmeldingsfrist 7.mars!

Se mer i vedlagt invitasjon.

Teknisk komité rytmisk gymnastikk inviterer RG-miljøet til årets fellesmøte, som arrangeres samme helg som trener- og dommerseminaret.

Dato: 18. oktober 2024.
Sted: Kommer
Påmeldingsfrist: Kommer

For mer informasjon og link til påmelding, se invitasjon: kommer før sommeren.
Link for å melde inn forslag til sak til fellesmøte: kommer

Teknisk komité rytmisk gymnastikk inviterer til årets store samling for trener og dommere helgen 19.-20. oktober. I tillegg arrangeres det fellesmøte med interessante saker og temaer som opptar både klubbledelse, kretser, trenere og dommere fredag kveld.

Mer informasjon, program for helgen og link til påmelding kommer i invitasjonen før sommeren.
Informasjon om fellesmøte 18. oktober kommer her

Dato: 19.-20. oktober 2024
Sted: Østlandet
Frist for påmelding: Kommer (bindende påmelding)
Påmelding kommer

Velkommen til seminar!

Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere alle klubber i kretsen til lagsmøte 16.02.2024.
Møtet vil bli avholdt på Quality Hotel Prinsen fra klokken 17.00 – 21.00.

Vi håper de fleste klubbene har mulighet til å delta med en representant på møtet, men vi har forståelse for at reiseveien er lang.
Det vil derfor bli lagt til rette for å delta på møtet over Teams.

Vi minner om at det er påkrevd å delta på lagsmøte og kretsting for å være søkeberettiget til tilskuddsordningen.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund, med breddekomiteen og breddeavdelingen i spissen, inviterer til breddehelg!

Breddeutvalg og breddeansvarlige i kretsene inviteres til denne helgen.

Dato: 14.-15. september 2024

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Hold av helgen! Nærmere informasjon kommer.

Er du daglig leder i en turnforening? Da er dette møtet for deg for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og få inspirasjon! Torsdag 31. okt. kl. 16 til fredag 1. nov. kl. 16 på Thon Hotel Oslo Airport.

Mer informasjon (invitasjon, program og påmelding) kommer før sommeren.

ALT-konferansen (Anlegg – Leder – Trener), Thon Hotel Oslo Airport, 1.-3. november i 2024.

Det legges opp til spennende foredrag, gode diskusjoner, hallbefaringer og ikke minst sosialt samvær for hele turnfamilien. Konferansen er aktuell for flere målgrupper; Trenere, ledere og alle som jobber for å realisere nye basishaller. I forkant av konferansen – 31. okt.– 1. nov. – vil det bli et eget møte for daglige ledere.

Mer informasjon (invitasjon, program og påmelding) kommer før sommeren.

I forbindelse med ALT-konferansen arrangerer vi Gymnastics Awards 2024. Mer informasjon om dette kommer før sommeren.

Les om ALT-konferansen 2023 her: https://gymogturn.no/2023/11/09/200-deltakere-pa-alt-konferansen/

Les om den tidenes første Gymnastics Awards her: https://gymogturn.no/2023/11/06/vinnere-av-gymnastics-awards-2023/

Kretstinget avholdes lørdag 2. mars. Det er mulig å ankomme fredag. Søndag er det møte med lagene.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Teknisk komité troppsgymnastikk ønsker å gjennomføre et webinar som kan bidra til å øke kompetansen innenfor aktuelle områder. Webinaret skal ha et godt og aktuelt faglig innhold slik at det er attraktivt å være deltaker. Deltakerne skal ha mulighet til å utvikle seg og bli motivert ved at de blir oppdatert og får ny kunnskap

Målgrupper: Internasjonale dommere, forbundsdommere og kretsdommere.

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av fredag 12. januar. 2024

Fristen for påmelding har gått ut.