Skip to content
Nyhet

200 deltakere på ALT-konferansen! 

ALT-konferansen (Anlegg – Leder – Trener) som fant sted 3.-5. november på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika ble rekordstor. Med over 200 deltakere på plass, ble det både intensive og hyggelige dager. Med 30 dyktige foredragsholdere, faglige diskusjoner, stands og ikke minst sosialt samvær – med «Gymnastics Awards» som et naturlig høydepunkt – ble det både en god ramme og en god atmosfære. Som i 2022 ble helgen utvidet i forkant med en samling for daglige ledere der 24 klubber var representert.

Åpning av ALT-konferansen 2023.

Relasjonsledelse og teamarbeid 

President i NGTF, Torgeir Røynås Pedersen, åpnet konferansen og var tydelig på hvor viktig det er med en felles møteplass der viktige rammebetingelser som anlegg, leder- og trenerkompetanse blir satt på dagsorden. 82 (!) år gamle Jan Spurkeland er en nestor innen ledelsesfag og igjen klarte han å få fram budskapet om at gode relasjoner mellom mennesker er det aller viktigste for å skape gode organisasjoner. Tidligere landslagskaptein i håndball – og nåværende assisterende generalsekretær i NIF – Else- Marthe Sørlie Lybekk, fulgte opp med å gi oss et innblikk i håndballjentenes eventyrlige suksess. Teamarbeid med klar rolle- og ansvarsfordeling samt verdier som brukes aktivt i alle sammenhenger, ble trukket spesielt fram. 

Else-Marthe Sørlie Lybekk.

Anlegg-, ledelse- og trenertemaer i tre parallelle saler! 

I år var det lederdelen som hadde flest deltakere (ca. 100). Status i klubbutviklingsarbeidet, idrettens bærekraftarbeid, økonomiske barrierer, god barneidrett og internasjonalt arbeid dannet til sammen en innholdsrik meny. Etter lunsj var det Per Øystein Hansen fra Norges Idrettshøgskole / Høgskolen i Innlandet som hadde en lengre seanse om viktigheten av verdibasert ledelse.  

I anleggsdelen var det ca. 60 deltakere som fikk høre om alt fra status og strategier i NGTFs anleggsarbeid til eksempler fra Trondhjems Turnforening som er i en tidlig planfase og Narvik Turnforening som har fått halldrømmen sin oppfylt. Status i utviklingen av kurset med tittelen «Sikker bruk av basishall» ble presentert og det samme ble økonomiske rammer og tilskudd ved Alice Boyd fra Kulturdepartementet. Leverandørene Ifact og Euro Gymnastic Equipment presenterte sine firmaer og viste fram spennende nyheter innen turnutstyr. Det ble også lagt inn befaring til Ski Turnhall som er en ny flott basishall for apparatturn, tropp og bredde. I tillegg har de egen motorikksal for de minste barna.  

Ski Turnhall.

Ca. 35 deltakere hadde meldt seg på trenerdelen, der foredragsholder Marie Moltubakk brukte første delen på bevegelsesanalyse. Deltakerne fikk også selv prøvd seg på litt praktisk analysearbeid av ulike elementer som hjul, piruett eller håndstående. Etter lunsj var deltakerne i Holmen Turnhall der NGTFs landslagssjefer hadde gjennomgang av ulike øvelser. Mari Kanter, Holmen Tropp og turn, Scarlet Rennesund, Oslo Turn og Ivan Maltsev, Oslo Turn var med som flotte visningsgymnaster. 

Strategiske planer og «Mesternes Mester-kjendis» 

Lørdag ettermiddag samlet alle de 200 deltakerne seg i Fjordsalen. De fikk med seg et inspirerende og viktig foredrag av Per Tøien fra NIF som snakket om NIF strategiske plan – «Idretten vil». Han avsluttet med å si at; «Dere har vært med på å vedta denne planen, så nå forventes det at dere tilpasser deres plan til NIF sin plan.!» NGTF har tatt hintet og første høringsutkast bygger nettopp på «Idretten vil»! Mesternes Mester-kjendis Kristin Holte fikk gleden av å avslutte lørdagens faglige innhold med foredraget «The Rocky Road to the top!» Stayerevne og systematisk arbeid gjorde at hun til slutt ble verdensmester i Functional Fitness – 21 år etter at hun som 10 åring hadde skrevet om drømmen om å bli verdensmester! Det ble en aldri så liten selfie-seanse etter foredraget! 

Lørdagkveldens store nyvinning «Gymnastics Awards» kan du lese mer om her .

Kristin Holte.

KulTur og sponsing 

Søndagen ble innledet med et inspirerende foredrag av Sigurd Granmark. Han har skrevet boken KulTur og tittelen gjenspeiler hva som skal til for å lykkes som organisasjon eller klubb. «Som klubb, krets eller forbund må vi tørre å spørre: Hvem er vi og hvem ønsker vi å være?» Den siste timen ble tre-delt med søkelys på kommunikasjon og sponsing. Alex Guindos som representerer UnoX – NGTFs hovedsponsor for landslagene turn kvinner og turn menn – avsluttet foredragsrekken med å spørre; «Hva er din drøm»? 

Alex Guindos.

Viktig møteplass for hele turnfamilien 

ALT-konferansen tok et nytt steg i å bli den viktigste møteplassen for hele turnfamilien. Det er god representasjon fra både lag, kretser og forbund. Noen klubber kommer med delegasjoner på både tre, fem, ti og helt opp mot 20 deltakere! Mange vil hevde at det som skjer utenfor møtesalene ofte er like viktig som det faglige programmet. Det ble virkelig diskutert gymnastikk og turn til alle døgnets tider – erfaringer ble utvekslet og nye kontakter og bekjentskaper ble stiftet.  

For å følge opp spørsmålet fra Alex Guindos til slutt: «Hva er din drøm?»;  

Drømmen vår er i alle fall å arrangere en enda større og bedre ALT-konferanse og «Gymnastics Awards» til neste år. Sett av datoene allerede nå og bli med oss, 31. oktober til 3. november 2024 på Gardermoen. 

Viktige diskusjoner i stand-området.

Foredragene fra konferansen er nå lagt ut på Dokumenter — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no) (klikk på «Seminar og konferanse», «ALT-konferansen 2023»).