Skip to content

Invitasjon og påmelding kommer.

Interimsstyret for Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til «Kick Off»-helg høsten 2024! Vi samler hele turn-Finnmark starter sesongen med faglig input og bli-kjent sammenkomst.

Det blir idékurs for trenere, gjennomgang av reglementer og kurs for styrene i klubbene.

Interimsstyret i Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Innkalling og påmelding kommer.

Styret i Troms og Finnmark GTK innkaller til ekstraordinært kretsting for deling av TFGTK og ekstraordinære kretsting i nye Troms GTK og Finnmark GTK.

På det ekstraordinære tinget for TFGTK vil vi behandle de nødvendige sakene for delingen av TFGTK til Troms GTK og Finnmark GTK.
Etter dette gjennomføres det ekstraordinære ting for hhv Troms GTK og Finnmark GTK med nødvendige saker for å opprette nye gymnastikk- og turnkretser.

Styret i Troms og Finnmark GTK.

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsting helgen 21. – 22. mars.

Innkalling kommer senere!

Agder Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til Høstmøte med alle klubbene, kretsutvalg og kretsstyret onsdag 13. november i Kristiansand.

Mer informasjon kommer senere!

Agder Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsting 15. mars 2025.

Innkalling kommer senere.

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsting 8. mars.

Mer informasjon kommer!

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsting helgen 21. – 23. mars i Sogndal.

Mer informasjon kommer!

NGTF inviterer til webinar
11. april 2024 kl. 19:00-20:00.
Program:
Nytt fra NGTF – Øistein Lunde
Samordnet rapportering – Anne-Kristin Sollid
Videre utvikling av rapporteringssystemet – Herleik Bollerud

Microsoft TeamsDelta i møtet nå

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets har gleden av å invitere til samarbeidsmøte lørdag 06.april.

I år har vi et innholdsrikt og variert program for styremedlemmer og trenere. Som dere ser i programmet, vil det være en egen del for trenerne etter lunsj. Vi oppfordrer derfor lagene til å ta med trenere.

Påmeldingsfrist 7.mars!

Se mer i vedlagt invitasjon.

Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere alle klubber i kretsen til lagsmøte 16.02.2024.
Møtet vil bli avholdt på Quality Hotel Prinsen fra klokken 17.00 – 21.00.

Vi håper de fleste klubbene har mulighet til å delta med en representant på møtet, men vi har forståelse for at reiseveien er lang.
Det vil derfor bli lagt til rette for å delta på møtet over Teams.

Vi minner om at det er påkrevd å delta på lagsmøte og kretsting for å være søkeberettiget til tilskuddsordningen.