Skip to content

Norges Turn Veteraner (NTV) ble etablert i 1919 og er en sammenslutning av eldre mannlige idrettsutøvere over 40 år som kommer fra foreninger og lag tilsluttet NGTF. Treningen foregår i klubbene etter program utarbeidet av NTVs instruktør.

NTV samarbeider med NKGV og NGTF og skal ved aktiv deltakelse på trening og stevner bevare og øke interessen for turnsporten som mosjonsidrett for utøvere over 40 år.

Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygger på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner (NKGV) er en organisasjon for kvinnelige medlemmer i foreninger og lag i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) som tidligere har vært aktive innenfor konkurranse- og/eller oppvisningsaktiviteter.

NKGV er en egen organisasjon stiftet i 1954.

NKGV org.nr.: 989492705

GymX er fellesbetegnelsen for alle mosjons- og treningsaktiviteter for ungdom, voksne og godt voksne i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds foreninger og lag.

GymX inneholder både de tradisjonelle gymnastikk- og mosjonsaktivitetene og nye treningsformer.

SALTO er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom, og en videreføring av Idrettens Grunnstige. SALTO i Norge skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. I idèboka SALTO finner du tips om alt fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger eller rett å slett gym- og turnlek.

SALTO skal være et virkemiddel for å beholde barn og ungdom i lagene våre.
Kursene som er laget for SALTO har fokus på trenerrollen for ungdom.

Det er laget tre kurs i SALTO-konseptet. Disse tre ligger som etterutdanning etter fullført Trener 1. Du kan lese mer om kursene under utdanning. Idéboka SALTO får du kjøpt i Idrettsbutikken.

Finn SALTO arrangement

Idrettens grunnstige 1 (IG-1) inneholder ti øvelsesgrupper. Hver av gruppene er delt inn i ti trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon, og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og evnen til å orientere i rommet, både individuelt og i samarbeid med andre.

Idrettens grunnstige 2 (IG-2) inneholder også ti øvelsesgrupper, med ti trinn i hver gruppe. Kapittelinndelingen er noe ulik fra IG-1, og nivået er høyere. I IG-2 har i tillegg alle øvelsene tre forøvelser. Både forøvelser og godkjenningselementer er tegnet og beskrevet med tekst bak hvert kapittel.

Finn instruktørkurs i idrettens grunnstige

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

Heftet Gymlek inneholder også forslag til småleker som er fine å starte timene med, sangleker som man husker fra sin egen barndom og uttøying på barnas premisser. Heftet kan kjøpes i Idrettsbutikken.

Finn instruktørkurs i gymlek

Turn i skolen

Vi ønsker å bidra til at barn utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser i gymtimene. Gymnastikk og turn kan inspirere til en fysisk og aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede, og vi ønsker derfor å gi lærere gode hjelpemidler til bruk i kroppsøving og fysisk aktivitet.

Det er aldri for sent å begynne, og det er gøy

Stevne- og oppvisningsaktiviteten er populær i NGTF. Det finnes tropper som har trent sammen i flere tiår, og som fremdeles reiser verden rundt på oppvisninger. Samhold og fellesskap er viktig for at troppen skal klare nye elementer og utfordringer.

Det å kunne trene mot et mål motiverer de fleste, og gjennom konkurranser og oppvisninger får du muligheten til dette. Liker du bevegelse, utfordring og trening i fellesskap, er dette aktiviteten for deg. Det lages programmer der turn, gymnastikk, akrobatikk og dans kombineres. Alt er lov. I gymnastikkens verden kan alle finne sin riktige fysiske utfordring.