Skip to content

Kurs-ID: 80134

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Ski IL Turn, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å melde seg på et eller begge kurs, men vi anbefaler alle å delta begge dager, da kursene bygger på hverandre.

Medtrener- og gymlek er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Kurset gir også en innføring i aktivitetskonseptet Gymlek, som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrener- og gymlek, lørdag 23.09.2023, kl.10.00-18.30
Idrettens grunnstige, søndag 24.09.2023, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted: Ski Turnhall

Adresse: Teglveien 8B, 1400 Ski
Ski turnhall, Teglveien 8B, 1400 Ski
Ankomst med bil: Ski turnhall har p-plass ved Ski Ishall i Teglveien 6, 1400 Ski.
Ankomst med kollektivtransport (anbefalt): Ski stasjon er knutepunkt for tog og buss for hele distriktet. Det tar ca. 5 min. å gå til hallen.

Trenerutvikler: Anna Borge-Skar

Kursavgift:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener- og gymlek kr. 1000,-. Ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,-. Ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmelding gjøres gjennom Min idrett.

Påmeldingen åpner: 1. juni 2023.
Påmeldingsfrist: 1. september 2023

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 13 år (kalenderår)

Husk: Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80134

VELKOMMEN TIL KURS

Kurs-ID: 80133

Sikringskurs 1 tumbling og Sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Ski IL Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende, på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Ski turnhall, Teglveien 8B, 1400 Ski
Ankomst med bil: Ski turnhall har p-plass ved Ski Ishall i Teglveien 6, 1400 Ski.
Ankomst med kollektivtransport (anbefalt): Ski stasjon er knutepunkt for tog og buss for hele distriktet. Det tar ca. 5 min. å gå til hallen.

Tid:
Tumbling, lørdag 23.09.2023, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 24.09.2023, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: Andrea Falch Næstby

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmelding gjøres gjennom Min idrett.

Påmeldingen åpner: 1. juni 2023.
Påmeldingsfrist: 1. september 2023

Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no
Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80133

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Kursreferanse: 80115

Sikringskurs 1 tumbling og Sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Ski IL Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Ski Turnhall, Teglveien 8B, 1400 Ski

Tid:
Tumbling, lørdag 08. oktober 2022, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 09. oktober 2022, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:              Mikkel Ellertsen

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 10. juni 2022
Påmeldingsfrist: 16. september 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80115

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer medtrener-, gymlek- og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn, i samarbeid med Ski Turnforening.

Medtrenerkurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.
Gymlek er et aktivitetskonsept som i utgangspunktet retter seg mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.
Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer, og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
Medtrener og gymlekkurs 12. februar 2022, kl. 10.00-18.30
Idrettens grunnstige kurs 13. februar 2022, kl. 10.00-18.00

Sted:        Ski Turnhall (i Ski Idrettspark)

Adresse:       Teglveien 8B, 1400 Ski

Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

Kursavgift for hele kurshelgen:
Kr. 2000,- for medlemmer av klubb tilsluttet NGTF
Kr. 2500,- for deltakere som IKKE er medlemmer av klubb tilsluttet NGTF

Kursavgift for enkeltstående kurs:
Medtrener og gymlek:
Kr. 1000,- for medlemmer tilsluttet NGTF (ingen lisensdifferensiering)
Kr. 1200,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF-klubb
Idrettens grunnstige:
Kr. 1100,- for medlemmer tilsluttet NGTF (ingen lisensdifferensiering)
Kr. 1500,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF-klubb

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 15. desember 2021
Påmeldingsfrist: 22. januar 2022
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden.

Du kan melde deg på et av kursene eller begge kurs. Gå inn på hvert enkelt delkurs for å finne riktig antall ledige plasser.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. Ved kontakt, oppgi kursreferanse 80111.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS!

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Ski IL turn arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Mer informasjon om kurset finner du nederst på siden.

Tid: Søndag 21. mars 2021, kl. 10.00-18.30

Sted:           Ski idrettspark (Turnhallen ligger mellom Ski vgs og Skihallen).

Adresse:      Teglveien 8A, 1400 Ski.

Trenerutvikler:  Inger-Lise Olsen

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   Kr. 900,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingen er åpen fra 5. januar 2021.
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden.

Påmeldingsfrist er 28. februar 2021.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS