Skip to content

Hold av dato, mer informasjon kommer!

Nærbø Turnforening ønsker alle lag og foreninger velkommen til det 94. kretsturnstevnet for voksne i Rogaland Søndag 11. juni i Nye Loen på Nærbø.

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn, i samarbeid med Nærbø Turnforening.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart. Logg på med din idretts-ID, samme som ved pålogging på Min idrett.

Tid: Søndag 12. mars, kl. 10.00-18.30

Sted: 
Motland skule

Adresse:
Parktræet 7, 4365 Nærbø

Trenerutvikler: 
Andreas Frafjord

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer:
Medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser, barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs.

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen, så ta med mat og drikke til eget behov.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen er åpen fra 25. januar 2023.
Påmeldingsfrist er 19. februar 2023.
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Det blir gjennomgåelse for fellesprogrammet for kretsturnstevnet for voksne 2023, på Nærbø søndag 29. januar kl. 1300 på Motland skule. 

Hoveddelen av fellesprogram/oppvisningsprogram til kretsturnstevnet på Nærbø 2023 er ferdig.

I år blir dette formidlet på facebook og koster som andre år 250 kroner.  Vi har laget egen privat facebookgruppe, og treneren som skal ha programmet blir invitert i denne gruppen. 

De foreningene som er interessert, betaler til Synnøve Obrestad Skrettingland på vipps, tlf. 924 08 122, med opplysning om hvem som er trener som skal ha tilgang til facebookgruppen. 

Vi tror at dette kan fungere, og at spørsmål om oppvisningsprogrammet kan legges i denne gruppen og at da alle får samme svar.

Nærbø TF har satt opp tid for gjennomgåelse søndag 16. oktober kl. 16.00 på Motland skule. 

Kursreferanse: 81102

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Nærbø Turforening, arrangerer medtrenerkurs i gymnastikk og turn. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Tid: Lørdag 29. januar 2022, kl. 10-16

Sted:          Motland skule

Adresse:       Parktræet 7, 4365 Nærbø

Trenerutvikler: Lovise Bungum

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 850,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: 1200,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.     

Påmelding:  

Påmeldingen er åpen fra 1. desember 2021.
Påmeldingsfrist er 8. januar 2022.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Hvis påmeldingslenken ikke fungerer, logg deg inn på minidrett, og forsøk lenken på nytt.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.
Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse(at)gymogturn.no
Ved henvendelser, benytt kursreferanse 81102.

VELKOMMEN TIL KURS!

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Nærbø Turnforening arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: Søndag 18. april kl. 10.00-18.30

Sted:           Motland skule

Adresse:    Parktræet 7, 4365 Nærbø

Trenerutviklere: Lovise Bungum og Tonje Alvestad

Endringer på timeplanen kan forekomme. 
Trenerutviklerne vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler.  
Husk: Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme.

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 900,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1100,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende for begge kurs. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingen er åpen fra 05. januar 2021.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden.
Påmeldingsfrist er 28. mars 2021.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no


VELKOMMEN TIL KURS

Avlyst på grunn av koronasituasjonen. 

Bestillingsfrist er 15. april og sendes kretskontoret:

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

markunread_mailboxPostboks 30 33, 4095 Stavanger
homeJåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Org. nummer: 986 993 975