Skip to content

Teknisk komité troppsgymnastikk har utviklet en alternativ konkurranseform som kan være en bidragsyter til at tropper kan kjenne på gleden ved konkurranseaktivitet, som igjen kan gi motivasjon i det videre treningsarbeidet.

Essensen i konseptet er at tropper i uke 43 og 44 (19.-31. oktober) filmer egne prestasjoner og laster opp filmene i et nettbasert system. Vi setter sammen filmene til en sammenhengende film som vil bli vist og bedømt av dommere. Så legges det til aktuelle kommentarer o.a. før filmen med en samlet konkurranse publiseres via gymogturn.no og facebook.

Her kan du følge en link hvor du kan laste ned invitasjonen til konkurransen.

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av 30. september.

Forbundstinget 2020 er historie, og ikke minst historisk på mange måter for Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Vanligvis gjennomføres tinget med personlig oppmøte, og varer over to dager. Det er nesten som en liten reunion for mange, og ikke minst er det rom for mange gode samtaler, både om det som skal skje på tinget, men også som venner og kolleger.

I 2020 ble det ikke slik. Med covid-19 ble tinget besluttet å gjennomføres digitalt, noe som var spennende både for ansatte som skulle gjennomføre den tekniske delen, styret og ikke minst delegatene.

Godt engasjement tross digitalt ting

President, Torgeir Røinås Pedersen, startet med å poengtere hvor mye heller han skulle sett alle personlig, fremfor å ha alle på en skjerm foran seg. Men det gikk bra. Nesten bedre enn forventet ut fra forutsetningene på den tekniske delen. Men for dem som satt på andre siden var det litt annerledes.

– Det var tungt å følge med på en skjerm gjennom en hel dag, og jeg håper dette er første og siste gang. Men vi måtte få det gjennomført, og all honnør til de som står bak dette og passet på at vi fikk det til, forteller Vibeke Gottschalck, nestleder i Lillesand IL Turn.

Hun og datteren, Celina Gottschalck som også er engasjert både i klubb og Ungdomsutvalget i NGTF, opplevde som mange andre at det var mye å følge med på, mange programmer som måtte være oppe samtidig, og av og til vanskelig å forstå hvor man var.

Vibeke tror ikke de var alene om å oppleve det slik. Men selv om det var noen utfordringer med at det var digitalt, var det helst møteplassen som ble et stort savn.

Savnet et plenum for diskusjon og møte

– Det at vi ikke kunne møtes, snakke sammen om sakene, diskutere, veksle erfaring, var kjipt. Det er lettere å forholde seg til saker når vi er på møtene. Du mangler også familiefølelsen, og så tror jeg det ble litt ekstra vanskelig for de som er litt eldre både å engasjere seg, men også å få alt til, sier hun.

Hun har et godt innspill til andre forbund som skal gjennomføre digitale Forbundsting i nær fremtid.

– Har de eldre delegater kan det være en fordel å oppfordre dem til å sitte sammen i klubb eller krets. Da slipper de å sitte i hver sin stue, og det blir også lettere for alle å diskutere saker sammen.

Også vår nye generalsekretær, Kari Rieth, fikk et noe mer annerledes Forbundsting enn hun var forberedt på.

– Det var veldig interessant og spennende. Jeg tror vi alle var litt bekymret i forkant ettersom det skulle være digitalt, og jeg skal ærlig innrømme at det gjorde det litt vanskelig å få sove, sier hun lattermildt.

– Men det gikk veldig bra, mye takket være våre dyktige ansatte som stod for gjennomføringen og delegatene som deltok. Og så har vi lært mye.

Det ble jo et noe redusert Forbundsting sammenligna med tidligere ting. Likevel var det nok av saker å gå gjennom, og delegatene var flinke til å engasjere seg. Både regnskap og nye lover ble godt diskutert, med gode innspill fra flere.

Fallende medlemstall

Stemmegivningen gikk knirkefritt, helt frem til valg av styre og komité, og det var derfor ingen sak å få stemt for eller mot saker som kom opp.

Men det er ingen hemmelighet at koronapandemien har satt sine spor både hos klubbene og i forbundet. Hilde Johannessen fra Grimstad Turn og Idrettsforening kommenterte for eksempel at medlemstallene er synkende og den økonomiske situasjonen er uforutsigbar for samtlige klubber i Norge. Og dette var noe som ble poengtert flere ganger gjennom saksbehandlingen.

Derfor er det kanskje ingen stor overraskelse at delegatene stemte mot forslag om økt kontingent og lisenser, som var fremmet av forbundsstyret.

– Vi har full forståelse for at det er krevende for klubbene med den situasjonen vi står i og har respekt for valgene som ble gjort, sier presidenten.

President også neste tingperiode

– Det er åpenbart at vi er preget av korona, det er noe vi må forholde oss til også i tiden som kommer, både med tanke på aktivitet og økonomi, legger han til.

Han ble gjenvalgt som president for den neste perioden, og får med seg Birgit Iversen fra Finnsnes IL Turn som visepresident. Hele det nye styret kan du se nederst i saken.

Selv om han, styret og ledelsen ellers i NGTF nå får en oppgave med å gå gjennom budsjettet igjen, var han fornøyd med gjennomføringen av årets ting. I avslutningstalen skrøt han nok en gang av klubbene.

– Jeg tar av meg hatten for det arbeidet som er gjort, ikke minst dugnadstimene som er lagt. Tusen takk skal dere ha!

Dette er styret

President: Torgeir Røinås Pedersen
Visepresident: Birgit Iversen

Styremedlemmer: May Brit Harestad Osaland, Stian Syvertsen, Solveig Johansen Nygaard, Terje Selnes, Emilie Sørensen

Vara: Rikke Bjerke

2020 er året der vi har blitt tvunget til å være mer digitale, til noens store glede, andres store ergelse. Vi ser at dette har hatt en positiv effekt på Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og nå tar vi det enda et hakk videre; årets Forbundsting kjøres digitalt lørdag 12. september.

Med dette blir vi et av de første forbundene i Norges Idrettsforbund (NIF) som gjennomfører på denne måten. NIF og andre forbund ønsker derfor å følge med for å se hvordan gjennomføringen blir. Det er altså veldig spennende, både for oss og hele idretts-Norge.

Husk å teste før lørdag!

Som det fjerde største forbundet i NIF er det mange som skal være med, enten med tale- og stemmerett eller som observatør. Dette krever at vi må ta i bruk to digitale verktøy for å kunne gjennomføre;

Selve møtet foregår på Teams, mens for taleliste, avstemming og forslag bruker vi GoPlenum.

Er du observatør og påmeldt trenger du kun å følge linken til Teams.

Viktig!! Når du blir med er det viktig at du skrur av kamera og mikrofon!!

Dessverre blir det ikke i år mulighet til å følge Forbundstinget om du ikke er påmeldt.

På hjemmesiden vår har vi utfyllende informasjon om hvordan man bruker både Teams og GoPlenum. Skal du være med og er litt usikker? Da sjekker du her, og kontakter NGTF om du har problemer.

Det er viktig at alle deltakere tester det ut før vi starter kl. 10.00. Vi oppfordrer alle å logge seg på så tidlig som mulig fra kl. 09.00.

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

Bli med og engasjer deg

Forbundstinget er den viktigste møteplassen for turnfamilien annet hvert år. Her vil lover, strategisk plan og lisenser/avgifter diskuteres og vedtas. Det er også mulig å sende inn saker som blir tatt opp. Alle klubber i NGTF har representasjonsrett, og kan i så måte være med å påvirke avgjørelser som blir tatt.

Som utøver, trener, ildsjel, foresatt eller annet, har du mulighet til å være med å påvirke for din klubb. Du kan for eksempel sjekke om klubben har planer om å delta, og eventuelt melde din interesse for å delta selv.

Er du ikke en av de påmeldte i år, men ønsker å følge med på hva som skjer?

Vi kommer til å legge ut en post på vår Facebook-side i morgen tidlig der vi vil oppdatere med de viktigste hendelsene. For å få varsler når vi oppdaterer posten, kan du finne den, trykke på de tre prikkene ved siden av og trykke på «følg varsler for denne posten». På bildet under ser du hvordan det vil se ut.

Vi vil også prøve å oppdatere Instagram på story med litt fra behind the scenes og små oppdateringer om hva som skjer.

Det er alltid gledelig med tilbakemeldinger på sosiale medier fra våre medlemmer og supportere, så ikke vær redd for å komme med spørsmål og reaksjoner!

Vi gleder oss!

Har dere tapte inntekter fra avlyste arrangement? Eller fra kiosksalget som ikke ble noe av og billettene som måtte refunderes? Eller hadde dere utgifter i forbindelse med leie og alt?

Da er det på tide å søke om kompensasjon, for fristen er 15. september!

Norges Idrettsforbund presiserer at tapte billettinntekter som følge av lokale pålegg også omfattes av ordningen. De lokale påleggene må selvsagt være en direkte følge av statlige pålegg og råd i forbindelse med smitteverntiltak.

Det er også viktig å huske på at dette gjelder idrettslag som har tapt mer enn 25 000 kroner som følge av koronakrisen.

Turn menn og Kristiansands TF har hatt et ønske om å få arrangert Unisport Norges Cup, alle klasser, i Kristiansand 10. – 11. oktober.

I den situasjonen vi er i har det tatt litt lenger tid enn planlagt å få alt på plass, men nå er invitasjonen ute. Invitasjonen til konkurransen finner du her.

Før sommeren kunne vi fortelle at Birgit Vallestrand har blitt ny landslagssjef for turn kvinner (TK), og nå har hun endelig fått en hel gjeng med seg i trenerteamet.

Antonio Egri fra Oslo Turnforening, blir landslagstrener i en 50% stilling. I en periode der Birgit blir noe borte, vil Antonio ha ansvaret for praktisk gjennomføring av samlinger for junior og senior sammen med Joanna Uracz. Samtidig vil han også fortsette i sin stilling i Oslo.

– Mitt mål vil være å utøve den samme trenerstilen og holde på den samme atmosfæren i min jobb på landslaget som jeg har tilegnet meg i Oslo Turn. Det vil innebære å opprettholde et friskt, sunt og lidenskapelig fokus for å påse lengre levetid for gymnastene, sier han om jobben han har foran seg.

Bygger et sterkt lag

– Jeg tror oppriktig at Norge vil levere solide resultater, og at vi vil bli sett på som et eksempel for sunne og feilfri gymnaster, legger han til.

Som nevnt vil Joanna Uracz, også hun fra Oslo Turnforening, også være en del av laget. Hun går inn i en 30% stilling og vil har hovedfokus på artisteri.

– Code of Points har de siste årene lagt vekt på artistisk prestasjon hva gjelder frittstående og bomøvelsen for kvinner. Min jobb blir som nevnt å jobbe med artisteriet, men vi kommer også jobbe med å stabilisere elementene og effektiviteten av prestasjonene deres, slik at vi vil se mindre fradrag i poeng, spesielt i bom.

Hun er en person jentene kjenner godt, og bred erfaring som hun håper kan være med å gi det lille ekstra til den nye gruppen.

– For meg er det en stor ære og glede å få være med. Jeg gleder meg til å få dele av min kunnskap og erfaringene jeg har tilegnet meg via eksempelvis jobben med det polske landslaget, forteller Joanna.

Vil skape god treningshverdag

Den siste på laget, Tiril Døvre fra Siddis Trim og Turnforening, fullfører laget. Hun har drevet med turn på høyt nivå selv, og både har hun fulgt i hennes mors fotspor og videreført mye av det Tone Døvre selv stod for som turntrener. Som hun selv sier har turn alltid vært en stor del av livet hennes, og nå gleder hun seg til nye utfordringer.

– Det er utrolig spennende å være en del av landslagsteamet, og jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med teamet, trenere og utøverne. Jeg ønsker kontinuerlig å utvikle meg som trener og har lagt ned mye arbeid for å nå mine egne må. Da er det ekstra kjekt å se at det lønner seg med hardt arbeid, sier en fornøyd Tiril.

Hun har allerede begynt å danne seg et bilde av hva som blir viktig for henne og gruppen hun skal ha fokus på, nemlig rekruttgruppen.

– Jeg ønsker å danne et godt og åpent treningsmiljø, med fokus på gode holdninger og treningsiver, forklarer hun og legger til:

– Utøverne er unge, og selv om vi driver med en individuell idrett er det viktig med et godt treningsmiljø innad i gruppen. Vi skal jobbe med å danne et godt grunnlag med tanke på fysiske egenskaper, og jobbe med utøvernes styrker og svakheter, hvor utøvere og trenere lærer av hverandre.

Fikk utmerkelse

Under den strengeste lukkingen av det norske samfunnet på grunn av Covid-19 fikk hun utmerkelse som hverdagshelt, en heder delt ut av gjengen i God Morgen Norge på TV2.

Som flere andre trenere i Norge har hun lagt til rette for gode treningsmuligheter under perioden, og vil nok bruke en del av erfaringene til å motivere jentene til å stå på videre, og være klar når konkurransene starter opp igjen.

– Vi er nå inne i en spesiell tid, med smittevernregler som er blitt en del av vår hverdag og konkurranser som blir avlyst. Det er nå viktig at utøverne blir kjent, samt at jeg blir godt kjent med utøverne og trenerne slik at vi sammen skal kunne legge et godt grunnlag for videre utvikling. Dette blir veldig kjekt!

Første samling er allerede i helgen, og vi ønsker nye ansatte og alle utøverne en god samling.

Følgende er nasjonale tiltak i 2021 som NGTF ved teknisk komité troppsgymnastikk er ansvarlig for:

* 23.-24.01.: Dommer- og trenerseminar, Oslo.

* 13.-14.02.: NM nasjonale klasser kvinner junior, STAG.
Anbefalinger til deltakende tropper.

* 06.-07.03.: NM nasjonale klasser miks og menn junior, Sola.

* 24.04: Nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt, IL R.O.S.

* 19.06.: NM TeamGym senior, Oslo.
Mesterskapet er samtidig kvalifisering til nordisk mesterskap
13.11.2021, Island.

* 25.-26.09.: NM nasjonale klasser senior, STAG.

* 27.-28.11.: NM TeamGym junior, Arendal.

* 14.-17-04.: EM TeamGym junior og senior, Danmark.


Her kan du følge en intern link til hele den øvrige terminlisten hvor du kan søke fram aktuelt.

Status 20.10.:
NGTF ved teknisk komité troppsgymnastikk vurderer fortløpende i samarbeid med teknisk arrangør STAG koronasituasjonen i sammenheng med arrangeringen av NM nasjonal klasse kvinner junior som er terminfestet 13.-14.02. Det vil innen 15. desember bli foretatt en endelig avklaring om mesterskapet avholdes og informasjon om det vil bli distribuert.

Status pr. 15.09.:
Teknisk komité troppsgymnastikk inviterer til alternativ konkurranseform tumbling og trampett senior 19.-30. oktober. Link til ytterligere info.

Status pr. 03.09.:
Teknisk komité troppsgymnastikk og landslagssjef er i gang med å utvikle kreative alternative konkurranseformer som om noe tid skal vurderes nærmere om det er praktisk mulig å gjennomføre før jul. Videre informasjon om det kommer når det er klart.

NM TeamGym junior 28.-29.11. avholdes ikke.
Teknisk komité troppsgymnastikk har, i samarbeid med Sola Turn, vedtatt at NM TeamGym junior 28.-29.11. ikke avholdes. Det etter en helhetsvurdering basert på myndighetenes regler og begrensningene reglene medfører


Status pr. 13.08.:
NM TeamGym junior 28.-29.11. avklares etter 01.09. Det vil etter 01.09., i samarbeid med arrangør Sola Turn, bli foretatt en avklaring om NM TeamGym junior 28.-29.11. avholdes.


NM TeamGym senior 24.10. avholdes ikke.
Teknisk komité troppsgymnastikk har, i samarbeid med Oslo Turnforening, vedtatt at NM TeamGym senior 24.10. ikke avholdes. Det på bakgrunn av myndighetenes regler, og samtidig sett i sammenheng med den siste tidens utvikling av koronaviruset.


Status pr. 26.06.:
NM TeamGym senior avholdes 24.10.

NM nasjonale klasser senior og nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt avholdes ikke i 2020.


Status pr. 18.05.:
EM TeamGym junior og senior er utsatt til 14.-17.04.2021.
Vi har i dag mottatt informasjon om at det europeiske turnforbundet har bestemt at EM TeamGym junior og senior er utsatt til 14.-17.04.2021.


Status pr. 04.05.:
Vi mottok følgende informasjon fra det europeiske turnforbundet i formiddag: European Gymnastics and the Danish Gymnastics Federation are in continuous cooperation about these Europeans. At the moment, the situation remains too unclear to make a final decision. A final decision will be made at the end of May.


Status pr. 16.04.:
NM TeamGym senior 27.06. avholdes ikke.
Når det gjelder om mesterskapet kan avholdes på en senere dato i år vil vi, i samarbeid med arrangør, foreta en ny vurdering og nærmere avklaring av det når situasjonen har endret seg betraktelig. Det samme gjelder nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt som skulle vært avholdt 25.04. og NM nasjonale klasser senior som skulle vært avholdt 28.-29. mars.


Status pr. 26.03.:
NM TeamGym senior 27.06. er under vurdering
Det vil bli foretatt nærmere avklaringer i løpet av uken etter påske (uke 16).

Status pr. 25.03.:
Nasjonal konkurranse TeamGym rekr. 25.04. ROS Arena avholdes ikke
Påmeldte lag og dommere er informert av IL R.O.S.

Status pr. 16.03.:
Kontrollsamlinger landslag troppsgymnastikk i mai er avlyst
Coronasituasjonen gir oss en tid med mye usikkerhet. Det får konsekvenser for landslagsaktiviteten i troppsgymnastikk. Kontrollsamlingene for junior 8.-10. mai og senior 22.-24. mai er derfor dessverre avlyst. Uttaket til nettotroppene utsettes til samlingene som er planlagt i august uke 32.


Status pr. 12.03.:
Nordisk mesterskap TeamGym junior 18.04. i Randers Danmark er avlyst. Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) har vedtatt å avlyse mesterskapet. DGF informerer samtidig om at det ikke er mulig for dem å delta i eller arrangere mesterskapet senere i år pga. EM i oktober, som skal avholdes i Danmark.

Status pr. 11.03.:
NM nasjonale klasser senior 28.-29.03. i Arendal avholdes ikke.
Påmeldte lag og dommere er informert av Arendals Turnforening.


Vi deltar ikke i nordisk mesterskap TeamGym junior 18.04. i Randers Danmark. Tropper og andre som inngår i delegasjonen fra Norge og arrangøren er informert av NGTF.


Ytterligere avklaringer og informasjon – troppsgymnastikk
Teknisk komité troppsgymnastikk, landslagssjef og utviklingskonsulent kommuniserer fortløpende om utviklingen i Coronasituasjonen. Informasjon om ytterligere vedtak om tiltak og konsekvenser vil bli lagt ut her.

For ytterligere informasjon viser vi til hovedsiden på nettsiden.

Det er nå publisert to Trener 1-kurs i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets. Vi jobber med å få til enda et Trener 1- kurs, samt Medtrenerkurs og Gymlekkurs i løpet av høsten.
Øvrige kurs avventes. Dette kan du lese mer om her:
Slik påvirker smittevern høstens kurs

Trener 1-kurs i Geithus og Hokksund
25. – 27. 09 og 16. – 18.10

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Trener 1 i gymnastikk og turn.
Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 25. – 27. september på Stalsberg skole i Geithus
2. kurshelg: 16. -18. oktober i Hokksundhallen, Hokksund.
Les mer her


Trener 1-kurs i Fredrikstad
23. – 25. 10 og 30.10 – 01.11

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Trener 1 i gymnastikk og turn i Nedre Glomma, Fredrikstad. Kurset arrangeres over to kurshelger; 23. – 25. oktober, og 30. oktober – 1. november.
Les mer her

Teknisk komité troppsgymnastikk har, i samarbeid med Sola Turn, vedtatt at NM TeamGym junior 28.-29.11. ikke avholdes. Det etter en helhetsvurdering basert på myndighetenes regler og begrensningene reglene medfører.