Skip to content

Benjamin Backofen (30 år) er ny utdanningskonsulent i Kompetanseavdelingen i NGTF.

Benjamin går inn i teamet som blant annet jobber med kursadministrasjon, utvikling og revidering av kurs og oppfølging av trenerutviklere. Han har sine styrker i formidling, kreativt utviklingsarbeid og planarbeid.

Benjamin kommer fra stillingen som trenerveileder i Norges Bueskytterforbund. Der har Benjamin vært ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Bueskytterforbundets kurs for trenere. Han har også hatt ansvaret for samlinger og konferanser.

I tillegg til å ha internasjonal trenerutdanning i bueskyting fra World Archery Excellence Centre i Lausanne i Sveits har Benjamin de siste årene i tillegg vært deltaker på Olympiatoppens Trenerløfte 1 og 2.

Idretten er for Benjamin en arena for mestring, selvutvikling og vekst. Det er noe han virkelig brenner for. Det å være en person som betyr noe, for noen er skikkelig fint sier han. Han understreker at det å se mennesket bak utøveren, er vel det som er det mest sentrale i trenerrollen.
Benjamin er opptatt av å skape kurs som fasiliterer for læring hos kursdeltakeren.

På fritiden utvikler Benjamin en app for bueskyting. Han spiller valthorn og trener boksing. I tillegg er han også en dyktig fotograf. Deltakere på årets ALT-konferanse fikk se Benjamin bak kamera stort sett hele tiden.

Vi ønsker Benjamin velkommen til gym og turn!

Del dine tanker og ideer med oss og vær med i trekningen av en gratis overnatting for 2 på et valgfritt Thon hotell i Norge.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) er i gang med å revidere strategi- og handlingsplan for neste periode (2024-2028), og ønsker nå innspill fra alle våre medlemmer. Planene skal behandles på forbundstinget i Fredrikstad 3. – 5. mai 2024.

Som forbund vektlegger NGTF demokratiske og inkluderende prinsipper, og vi inviterer følgelig våre medlemmer til å påvirke hvilke prioriteringer som skal gjøres og hvordan vi skal styrke gymnastikk og turn sin rolle i samfunnet. Om du er en trener, utøver, dommer, daglig leder, ansatt, tillitsvalgt i klubb eller simpelthen en engasjert forelder, spiller ingen rolle – vi ønsker tilbakemelding fra alle som ønsker det beste for vår idrett!

Undersøkelsen er anonym, men for å være med i trekning av et gavekort fra Thon Hotels, må man fylle inn e-post. E-post er kun for å kontakte den heldige vinneren! Det tar mellom 5-10 minutter å besvare undersøkelsen.

Svar ved å trykke på følgende lenke: https://forms.office.com/e/aBf1iVvED0

Fristen for å svare på undersøkelsen er 23.Juni 2023

Mer om samarbeidsavtalen mellom NGTF og Thon Hotels finner du her!

Clara Lindblom (25) har blitt ansatt som kommunikasjonskonsulent i NGTF fra 1. Desember. 

NGTF er så heldig å har fått med Clara på laget, og hun er allerede godt i gang med arbeidet hos oss. Clara har erfaring som markeds- og salgsansvarlig for kaféen Oslo Raw, men kommer nylig fra motebransjen. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse, med fordypning i digital markedsføring, fra Handelshøyskolen BI. Erfaringen hennes innen idrett kommer fra dans, hvor hun har konkurrert både nasjonalt og internasjonalt innen stilene disco, freestyle og slow. Hun er også utdannet danseinstruktør, og har gjennom trenerrollen opparbeidet seg en god kjennskap til idretten.

Clara er opprinnelig svensk, men flyttet til Norge i 2013 for å studere ved Norges Toppidrettsgymnas i Kongsvinger, og flyttet så videre til Oslo i 2017 for å studere.

Hos oss vil Clara kunne bidra med nytenkende markedsføring, og ta våre digitale plattformer til nye høyder! Vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne.

Velkommen til oss, Clara! 

Stig Nilssen

workRådgiver anlegg og utstyr

Guri-Mette Aslaksen

Camilla Sandhaug Johnsen

Maria Karin Dalsbø

Siri Todnem

workOrganisasjonskonsulent økonomi

Eirunn Finsrud

Anne-Kristin Sollid

Siril Ueland Fossdal

Øistein Lunde (NTB)

Øistein Lunde

workAssisterende Generalsekretær

Hoppensprett Turn Jessheim søker ny hovedtrener for jenter

Hoppensprett turn Jessheim har i flere år vert ledende i Norge på gutteturn, med gode resultater nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har også klubben etablert et bra miljø på jentesiden og har flere utøvere på øverste nivå (FIG) i rekrutt og junior klassen.

Klubben søker nå ny hovedtrener for konkurransegrupper for jenter. Hovedtrener vil ha ansvaret for oppfølging og tilrettelegging av alle jentepartier sammen med de andre trenerne. I tillegg til rene timer til trening i hall, må det påregnes planleggingstid (kontortid) samt deltakelse på stevner og samlinger lokalt og utenbys.

Arbeidsoppgaver:
-Overordnet faglig ansvar for alle konkurransepartier for jenter
-Planlegge og gjennomføre treninger
-Påse at alle gymnaster får nødvendig oppfølging med tanke på personlig utvikling
-Bidra med faglig utvikling og kompetanseheving hos utøvere og andre trenere
-Bidra med positivitet og gode holdninger for et godt miljø mellom utøvere og trenere

Kvalifikasjoner:
-Høy generell turn kompetanse
-Må kunne det til enhver tid gjeldende turn reglement (NGTF, FIG/CoP)
-Gode samarbeidsevner
-Gode pedagogiske og organisatoriske evner
-Være selvstendig med personlig engasjement
-Beherske muntlig og skriftlig norsk eller engelsk
*klubben vil kunne tilby kurs dersom kvalifikasjoner ikke foreligger ved ansettelsestidspunktet

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og erfaring. Stillingsprosent kan tilpasses etter behov.

Kontaktperson: Espen Jansen
E-post: turn@hoppensprett.no

Søgne Turnforening søker Hovedtrener til parkour

Søgne Turnforening ble stiftet i 1982 og feirer 40 års jubileum i år. Klubben har vokst mye de siste årene og er Søgnes neste største idrettslag med nesten 600 medlemmer. I samarbeid med kommunen/fylkeskommune får vi en etterlengtet stor basishall for troppsgymnastikk i desember 2022. Dette vil gi svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkour utøvere. Det blir mulighet til å være med å forme klubbens sportslige utvikling i en svært spennende tid!

Arbeidsoppgaver:
• Bistå i å utvikle parkour treneres ferdigheter og kvaliteten treningene sammen med klubbledelsen.
• Planlegging og gjennomføring av parkour treninger som skaper progresjon og idrettsglede.
• Delta på konkurranser og samlinger.
• Være en aktiv bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø og kultur i klubben

Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring som trener innen Parkour
• Sikringskurs i trampett vil være en fordel
• Utadvendt, engasjert og motivert
• Samarbeidsvillig og løsningsorientert

Som trener må du arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett og Søgne Turnforening sine egne retingslinjer.

Søknad og vedlagt CV sendes innen 18. desember til sportslig@sogneturn.no
Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Kandidater vurderes fortløpende.

Kontaktperson: Helene Lien
E-post: sportslig@sogneturn.no

Nick Seach (27) har blitt ansatt som organisasjonskonsulent klubbutvikling i NGTF fra 03. oktober 2022, i vikariat. Flere har kanskje allerede rukket å blitt kjent med Nick, men her kommer likevel en oppsummering av NGTFs nyeste tilskudd:

Nick vikarierer for Siril Fossdal som er i permisjon frem til 30. juni 2023, som dermed betyr han vil jobbe opp mot Viken og Oslo Gym-og turnkrets, samtidig som han vil ha ansvar for klubbutviklingsarbeidet hos NGTF. Nick har nylig fullført en mastergrad i Statsvitenskap ved NTNU, som bygger videre på en bachelorgrad i Administrasjon og Organisasjonsteori ved Universitetet i Bergen.

Nick er født i Stavanger, men oppvokst i Bergen. Erfaringen hans innen idrett kommer fra å ha spilt-, dømt-, og vært trener innen basketball. Han kjenner godt til idretten og forteller han gleder seg til å bli bedre kjent med gym- og turnsporten.

Nick er ansatt i avdelingen for organisasjon.

Velkommen til oss, Nick!

«Alle skal være trygge på trening i NGTF», sier Rådgiver i verdiarbeid i NGTF, Maria Karin Dalsbø. Samtidig vet vi at dette dessverre ikke er tilfelle, legger hun til. Vi vet at uønskede og negative hendelser skjer i idrettssammenheng, uten at det blir fanget opp, håndtert og reagert på. Dette er i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Målet vårt er å sikre en trygg og etisk idrett i NGTF.

Det er helt avgjørende at norsk idrett tar verdiarbeidet på alvor, og derfor har Norges Gymnastikk- og Turnforbund en egen ansatt som følger opp dette arbeidet, Maria Karin Dalsbø. Maria jobber hver eneste dag for at det skal være trygt å være i turnhallen, på konkurranser og at man er generelt trygt på trening. NGTF er dermed et foregangssærforbund som har en dedikert stilling til dette arbeidet, det er vi stolte av!

Vi vil at alle tar ansvar, at vi sammen senker terskelen for å si ifra og reagere. Sammen med trenere, tillitsvalgte, ansatte og foreldre jobber vi for at alle skal være trygge på trening. For å kunne melde ifra om uønskede hendelser, er det viktig å vite hvor man skal si ifra og hvordan varselet følges opp. NGTF ønsker gjennom gode rutiner, retningslinjer og rådgiving å legge til rette for at det skal være enkelt å varsle. Derfor er vi stolte av å bidratt til og utviklet følgende konsepter og løsninger sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) og Redd Barna:

Nye verdiarbeidsider på gymogturn.no

NGTF har nå lansert nye ressurssider for verdiarbeid, herunder den nye varslingsportalen, og vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene. Her vil du finne ulike verktøy og ressurser som blant annet «verktøykasse for treneren», oversikt over retningslinjer i norsk idrett og kursmateriell til Trygg på trening.

Se de nye sidene her!

For eventuelle spørsmål ta kontakt med vår rådgiver Maria:

Maria Karin Dalsbø

En rekke turnforeninger eier og drifter egne turnhaller / basishaller. For flere av disse klubbene er det nå kritisk hvis det ikke blir en kraftig forbedring i dagens strømstøtteordning.

Jørn Arild Vika er daglig leder i en av de største klubbene, Sola Turn, med over 1300 medlemmer. De åpnet Fjogstadhus Turnarena i 2019 – et anlegg på 2800 m2.

-Normalt i august har vi en strømregning på 5000-10.000 kr. Årets regning er på 100.000 kroner. Med dagens strømstøtteordning kan vi kanskje regne med å få dekket 1/3 av dette. Problemet er også at det er et tidsmessig etterslep på utbetalingene på ca. et halvt år. Dette gjør at vi kan komme i en «likviditetsskvis».

-Slik situasjonen er nå så er det på kort sikt ikke kritisk med tanke på å måtte stenge hallen, men det kan allikevel bli snakk om drastiske tiltak som må gjøres før vinteren som f.eks. å måtte øke treningsavgiftene med opptil 20 %.  

-Kun noen få meter fra vårt anlegg, trener en stor håndballklubb i en kommunal hall og de får ingen ekstra kostnader som følge av økte strømpriser. Dette viser hvor ulikt dette slår ut.

-Vi er takknemlige for at idretten setter fokus på dette og vi håper virkelig at politikerne nå er lydhøre og følger opp – nå må det skje noe, avslutter Vika.


Vi støtter opp under kampanjen til Norges Idrettsforbund vedrørende økt strømstøtte til norsk idrett!