Skip to content

Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Hva gis det støtte til?

  • Gjennomføring av sommeraktiviteter for barn og ungdom, fortrinnsvis der de bor.
  • Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Les mer her

I helgen ble det gjennomført sikringskurs på Ørlandet. Deltakere fra Ørland Turnforening, IL Sverre, Alvdal IL og Onstage Danseskole fikk ny kompetanse.

Et bra kurs, med godt innhold, motiverte deltakere og mye moro.
Takk for deltakelsen og lykke til videre.

Forbundstinget 2022 skal som normalt behandle ny Strategisk plan som del av tingforhandlingene. Det ble sendt ut høringsdokumenter i den forbindelse til alle lag, kretser og tekniske komiteer den 16. desember i 2021. Høringsfristen nærmer seg nå med stormskritt.

Fristen er 31. januar 2022, og høringssvarene sendes til generalsekretær Mona Kristiansen på e-post mona.kristiansen@gymogturn.no

Det er to dokumenter ute på høring i denne sammenhengen. Det ene er et overordnet dokument som heter Høringsdokument – Strategisk plan 2022-2024, og det andre heter Høringsdokument – Handlingsplaner 2022-2024.

Fristen for innsending er 31.01.2022.

Den videre prosessen er at høringssvarene vil vurderes av den nedsatte arbeidsgruppen, som videre skal fremlegge oppdatert versjon av strategisk plan og handlingsplaner for NGTFs forbundsstyre og kretsledermøte for drøftelse. Etter dette skal den overordnede strategiske planen vedtas på forbundstinget i 2022, mens handlingsplanene vedtas av NGTFs forbundsstyre.  

Det er kommet inn mange fine videoer og her kan du se den offisielle videoen som utgjør det digitale barnekretsturnstevnet 2021.
Tusen takk til alle involverte i alle klubber for at dere kastet dere med på dette prosjektet!

2021 er snart historie, og selv om vi fortsatt har vært preget av covid-19, har vi litt av et år å se tilbake på. Nå trer vi inn i 2022, som Regjeringen i 2018 besluttet skulle være frivillighetens år.

Dette skal jeg komme tilbake til, men først vil jeg oppsummere litt av det som har preget gym og turn i 2021.

Pandemien har gradvis sluppet taket, i hvert fall på idretten. Det har vært en ubeskrivelig glede å være til stede på flere store gymnastikk- og turnarrangementer denne høsten.

Stolt President

Jeg blir ydmyk og glad i møte med alle som engasjerer seg for våre utøvere og som har stått last og brast med utøverne gjennom en pandemi vi aldri har sett maken til. Det å se at man har klart å holde hjulene i gang, motivert til alternative løsninger, fungert som smittevernsansvarlige parallelt med å holde aktiviteten i gang, det er bare å ta av seg hatten og takke på vegne av de nær 100.000 medlemmene som utgjør gym- og turnfamilien.

Så får vi krysse fingrene, og håpe at vi slipper nye nedstengninger selv om nye mutasjoner synes å skape usikkerhet også i tiden som kommer.

Det jeg har sett i høst vitner på alle måter om at det er nedlagt en enorm innsats for å holde aktivitetene i gang og at nivået på det jeg har sett ikke står tilbake for det som var status før lockdown, snarere tvert imot.

Det er mange prestasjoner som kan fremheves, men det er kanskje særlig to gymnaster som bør nevnes.

Solide VM-resultater

Josephine Juul Møller fra Asker turn tok en sterk 37. plass i VM i Japan i oktober, en av de beste plasseringene en norsk RG-gymnast har fått i et VM. Kun Siri Kjeksrud har klart det samme. Det var også trangt nåløye for å komme seg til dette VM, så dette er en stor prestasjon av Josephine.

Dernest må Sofus Heggemsnes fra Oslo turn, som klarte å kvalifisere seg til mangekampfinalen i VM i Japan i november, trekkes frem. Det er 41 år siden vi sist klarte denne bragden. I tillegg er 23. plass det beste resultat en norsk turner har hatt i et VM i moderne tid!

Dette er bare to av mange flotte prestasjoner våre utøvere har stått for etter at idretten åpnet opp i høst.

Julie Erichsen under kvalifisering i OL Tokyo. Foto Björn Larsson Rosvall / TT/NTB

Så har selvfølgelig de fleste fått med seg at vi hadde to representanter i årets OL ved Julie Erichsen fra Fana Laksevåg og allerede nevnte Sofus Heggemsnes fra Oslo. Det at vi klarte å få både en kvinne og en mann kvalifisert for OL er også et historisk resultat for oss.

TeamGym og gymhjul i NM-veka 2022

Som mange sikkert har lagt merke til er vi nå betydelig oftere representert i landsdekkende aviser og riksdekkende tv enn vi har vært siden Paal Clasen underholdt oss for 50 år siden. For noen helger siden kunne vi blant annet glede oss over Sofus som gjest hos Anne Lindmo der han fremstod som en ypperlig representant for gym og turn.

Ikke minst budskapet om at du ikke trenger å være god tidlig for å lykkes. Dette tror jeg det er viktig for mange å høre.

Vi jobber iherdig for å få enda mer av våre flotte aktiviteter i riksdekkende medier, og vet at i 2022 vil NM TeamGym bli kringkastet av NRK under NM veka.

En annen ting vi er veldig stolt over er antall nye anlegg som bygges og ferdigstilles. I 2021 ble en ny rekord satt da hele 13 nye haller stod ferdig. Dette viser at vi er best i klassen til å få opp nye anlegg, og dette tenker jeg har sammenheng med samfunnsaktørenes forståelse av at grunnlaget legges i gym og turn.

Så på tross av pandemi har det vært mange lyspunkter og gode resultater.

På lik linje med det øvrige idretts-Norge har pandemien ført til frafall i gym og turn. Dette handler ene og alene om at det i lengre perioder ikke har vært mulig å gjennomføre treninger.

For barn har det stort sett vært mulig å tilrettelegge for treninger, men da i mindre kohorter. Disse begrensningen har ført til frafall da vi ikke har kunne tilby alle de flotte aktivitetene som gym og turn er så gode på.

På tross av frafallet vi har sett, er jeg ikke bekymret. Når vi nå kan drive aktiviteter som normalt, kommer medlemmene tilbake og ikke minst vil mange nye barn gjøre sine første ruller, piruetter og hjul under kyndig veiledning av våre dyktige trenere i det ganske land.

Den generasjonen det er vanskeligere å få tilbake er ungdommene som har mistet sine tilbud og som velger å slutte etter et altfor langt opphold. Uansett er det viktig at vi opprettholder den kvaliteten våre lag er så kjent for å ha, og sørger for at de som ønsker å drive med gym og turn får anledningen til dette.

En annen utfordring idretten står ovenfor er hvilken rolle vi skal ta i internasjonale betente problemstillinger. OL i Kina har vi hørt mye om, like mye har vi hørt om fotball-VM i Qatar. Det er økte forventninger til at idretten aktivt tar standpunkt og bidrar til å styrke menneskerettigheter og reagere mot aktører som ikke respekterer disse.

Dette er vanskelige temaer.

Da jeg som ung gutt opplevde OL i Moskva i 1980 og i Los Angeles i 1984, hadde jeg intuitive tanker om dette. Kan ikke idrett få være idrett, så kan andre ta seg av politikken? Er det ikke flott å ha en arena der alle kan treffes og konkurrere på like vilkår selv om det pågår politiske konflikter?

Men det er nok ikke så enkelt. Vi ønsker å ta avstand fra regimer som ikke respekterer menneskerettigheter eller som ikke har et rettssystem som ivaretar den enkelte borger. Er det da riktig å boikotte arrangementer i regi av denne type regimer eller er det andre virkemidler som er bedre? Kan man i større grad utøve påvirkning ved tilstedeværelse, og hvilke mandater skal de aktive utøverne da ha? Skal de skjermes, skal de fristilles fra egne standpunkter eller bør man ha bundne mandater?

Dette er svært vanskelig spørsmål å ta stilling til, men det må gjøres da samfunnet har en forventning til at idretten inntar et standpunkt i en eller annen retning. I tillegg kan jo idretten faktisk bidra til at nasjoner med liten eller ingen respekt for aksepterte menneskerettigheter lar seg påvirke i riktig retning. Så ser vi bilder fra håndball-VM der idrettsglede står i sentrum etter Norge – Iran, og minner oss på at idretten bringer oss sammen og gir oss så mye glede.

Flere i internasjonale verv

Når vi er inne på internasjonalt engasjement må vi nevne at gym og turn er sterkere representert i internasjonal gymnastikk enn noen gang tidligere. Under FIG kongressen i høst ble Lise Mandal gjenvalgt i FIG Council, mens Marie Moltubakk ble valgt som medlem av RG-komiteen i FIG.

I tillegg har vi Tom Thingvold som president i teknisk komite turn menn i EG, Heidi Marie Taksdal, visepresident i EGs Gymnastics for all-komité og Maria Sollohub, visepresident i International Wheel Gymnastics Federation. Dette innebærer at vi har muligheter for internasjonal påvirkning, og dette akter vi å utøve i tråd med de etiske prinsipper vi ønsker skal gjøre seg gjeldende også utenfor Norge.

Jeg vil avslutte med å si noe om det jeg innledet med. 2022 er frivillighetens år. Verdien av det frivillige arbeidet som utføres i Norge i løpet av et år er vurdert å utgjøre ca. 78 milliarder kroner! Det er anslått at ca. en fjerdedel av dette relateres til idretten, dvs. ca. 20 milliarder kroner.

Her er Norge unike.

Dette forstår også våre politikere, og de er naturligvis engstelige for frafall blant frivillige, ikke minst sett hen til den pandemien vi står oppe i. Det er nettopp alle dere ute i lag og kretser som er motoren i idretten og som gjør det mulig for våre nær 100.000 medlemmer å kunne oppleve mestringsfølelse, bygge relasjoner og å utvikle en god fysisk og mental helse.

Tusen takk for den uvurderlige jobben dere gjør!

Foto: NGTF
Torgeir Røinås Pedersen vet å sette pris på de som står på for å arrangere gym- og turnaktiviteter i det ganske land.

Idretten ønsker å være synlig, og hvert idrettslag oppfordres til å velge seg en dag i 2022 der man skaper oppmerksomhet rundt idrettslaget og blir ekstra synlig i nærmiljøet. Det er også mulig å søke økonomiske støtte i forbindelse med gjennomføringen av et slikt arrangement.

Frivillighetens år har en egen nettside og jeg oppfordrer alle til å ta en titt på denne. Det hadde vært utrolig stas om vi klarte å sette vårt preg på dette året slik at mange rundt i vårt fagre land fikk sett alt det flotte gym og turn har å by på!

Jeg vet dere alle har mer enn nok av oppgaver fra før, men tror dette kan være en liten boost både for frivillige og utøvere. Finn en passende dag. Sett opp et arrangement helt i tråd med det dere føler for og vis nærmiljøet og andre alt det flotte dere står for!  

Nok engang, tusen takk for innsatsen i året som er gått og en riktig god jul og et godt nytt år til dere alle!

Har dere et arrangement, en konkurranse eller et seminar dere ønsker å dele med andre klubber, kan dere dele dette på NGTF sin nettside. 

Her kan dere også legge ut informasjon i etterkant av en konkurranse eller et arrangement.
 
Skriv en liten tekst om konkurransen/arrangementet, send inn bilder og gjør litt stas på vinnerne.

  1. Gå inn på www.gymogturn.no 
  2. Trykk på «Logg inn» øverst på hjemmesiden
  3. Velg «Skriv innlegg»

Du vil nå komme inn på en side hvor du legger inn tittel, laster opp bilde og skriver ønsket tekst. 

Skriv gjerne en tittel som forteller hva og hvor, som «Rekorddeltakelse på KM i Røros», eller gjør stas på klubb/utøver/medlem/lag/gruppe, som «Ingeborg ble hedret av Beitstad IL».

Du må også velge kategori; er det KM, lokal konkurranse eller lignende, velger du «nyheter krets», er det fra et kurs, velger du «nyheter utdanning» og så videre.

Under det feltet må du videre legge inn hvilken klubb, krets, lag du kommer fra. Dette vil ikke bli synlig, men er for å hjelpe NGTF å publisere det på riktig plass.

Etter at dere har trykket send inn, vil saken bli gjennomgått av NGTF før publisering på hjemmesiden. Det er også muligheter for å få saken publisert på sosiale medier om ønskelig.

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i alderen 13-18 år i regi av European Gymnastics som arrangeres hvert andre år.

Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene sammen, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen med andre ungdommer.

I tillegg til å ha oppvisninger, deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter.

I 2022 går turen til Sveits og byen Neuchâtel fra 10. – 15. juli.

Troppen til Trøndelag vil bestå av gymnaster fra flere lag i kretsen. Her blir man kjent med andre ungdommer på tvers av klubbene i kretsen og en vil oppleve mye gøy og sosialt i løpet av treningssamlingene i forkant av stevnet, og selvfølgelig også under selve stevnet i Sveits.

Ikke minst skal vi lage en flott oppvisning:)

Lyst til å være med?

Ta med deg noen turnvenner og kom å bli med på tur!

Invitasjon og påmelding til kretstroppen finner du her:  https://www.deltager.no/event/358824#init

Last ned flyer informasjon under

IL Sverre turn startet opp et turnparti for barn og unge med funksjonsnedsettelse våren 2019. På barnekretsturnstevnet samme vår hadde partiet, som da bestod av seks utøvere, sin første oppvisning, etter kun seks treninger! Siden har partiet vokst, og høsten 2021 består partiet av 11 utøvere i alderen 8-15 år.

Treningene er individuelt tilpasset, og takket være raus støtte fra Gjensidigestiftelsen, Levanger kommune og Trønder-Avisa, kan vi ha høy trenertetthet. I tillegg prøver vi ut en ordning med noe vi kaller paravenner. Denne ordningen innebærer at turnere fra andre partier deltar på treningene, som venner og hjelpere. På treningene legger vi vekt på allsidig bevegelse, turnglede og mestring. Paraturnpartiet får ha hele Løa, som er basishallen vår, for seg selv når de trener. Paraturn skal være et trygt og godt sted å være!

Turnere og trenere trives veldig godt sammen, og timen med paraturn er et høydepunkt i uka. Selv om partiet har blitt ganske stort, har vi likevel alltid plass til flere.

Har du spørsmål til hvordan klubben startet og hva de gjør kan du ta kontakt med Anne Kathrine Hundal på anne.k.hundal@nord.no

Paraturngjengen med trenere og paravenner, tatt høsten 2020 (mens pandemien hadde en rolig periode)
Turner Mats og trener Eir høsten 2020
Turner John Rune og trener Anne Kathrine Hundal på nyttårsshowet 2020 (Bildet er lånt fra TA)

Nå har du mulighet til å slenge deg med på Trener 1 kurs.

Helgen 17.-19.september kjøres helg 1 av kurset, fysisk i lokalene til Trondheim Turnforening. Helg 2 av kurset kjøres digitalt 2.-3.oktober.

Det er fortsatt ledige plasser. Her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Påmelding skjer via denne linken;  https://forms.office.com/r/p3mCiYGhNV

Påmeldingsfrist 12.september.

Ytterligere informasjon om kurset sendes til påmeldte deltakere over helgen.

Idretten åpnes igjen!

Dette har vi ventet på og gledet oss til lenge.

Lørdag 25. september planlegges det en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne arrangementer for store og små over hele landet.

Dette er en kampanje for hele idretts-Norge, med Norges Idrettsforbund (NIF) i spissen. Vi håper at så mange av våre lag, klubber, tropper og grupper som mulig vil være med å feire!

Målet med kampanjen er å få tilbake medlemmene i idretten som fallt av under koronapandemien.

Skal din klubb eller din gruppe gjøre noe spesielt for å markere dette? Send inn arrangement, tid+sted, link til informasjon og annen nyttig informasjon til charlotte.maeland@gymogturn.no