Skip to content

Hovedformålet til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets er å legge til rette for aktivitet innenfor gymnastikk og turn. Aktiviteten skal gjenspeile verdiene som forbundet sentralt har satt som mål.

Inkluderende – Ambisiøs – Kompetent

Formålet med tilskuddsordningen i kretsen er å styrke ungdomsarbeidet i kretsen, stimulere aktiviteten i kretsen, samt videreutvikle kompetansen i kretsen.

Tilskuddsperioden er gjeldende i tidsrammen 2023-2025.

Alle som oppfylle kriteriene kan søke om tilskudd. Det vil ikke være mulig å søke tilskudd for noe som er avholdt/gjennomført foregående år. Ved mangelfull søknad vil søker få informasjon om dette og ny frist for innlevering av søknad. Søknadene vurderes individuelt og i henhold til antall søkere og kretsens økonomi.

Retningslinjer tilskuddsordning

Tilskuddsordningen er gjeldene i tidsrammen 2023-2025

Søk på tilskuddsordningen

Søknadsfrist: 30. september

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) setter stor pris på arbeidet som gjøres i klubber, blant medlemmer og ildsjeler. NGTF viser dette ved å dele ut hederstegn til de som utmerker seg innen gymnastikk og turn.

Du kan nå nominere til hederstegn.
Nominasjonen må sendes inn via skjemaet innen 1. april

Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er Norge Gymnastikk- og Turnforbund sin høyeste utmerkelse. Den kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for NGTF. Tildeling av æresmedlemskap skjer uavhengig av hvilket ledd man har representert, og slik at det er innsatsen man har nedlagt, og det bidraget man har ytt som er avgjørende ved beslutningen om tildeling av æresmedlemskap.

Fortjenestemedalje
Fortjenestemedalje tildeles den som har gjort seg særlig fortjent til en slik utmerkelse med bakgrunn i det arbeidet vedkommende har gjort for NGTF. Fortjenestemedaljene kan tildeles både foreninger og enkeltindivider. Det kan tildeles fortjenestemedalje både i sølv og gull. De nærmere kriteriene for slik tildeling fremkommer nedenfor.

Gull
Fortjenestemedalje i gull tildeles den som har utvist et særlig fortjenestefullt arbeid for NGTF og tidligere er tildelt fortjenestemedaljen i sølv. Helt unntaksvis kan fortjenestemedaljen i gull også tildeles personer som ikke har mottatt fortjenestemedaljen i sølv.
Kandidaten bør ha vært engasjert i NGTF gjennom lang tid evt. bidratt på en helt ekstraordinær måte. Kandidaten bør fortrinnsvis har bidratt også på forbundsplan uten at dette er en absolutt forutsetning.

Sølv
Fortjenestemedaljen i sølv tildeles den som har gjort en markant og betydningsfull innsats for NGTF. Kandidaten bør ha utøvet sitt virke over tid og fortrinnsvis også ha bidratt på forbundsnivå.

Tildeling
Styret vedtar hvem som skal tildeles æresmedlemskap og fortjenestemedaljer. For å tildeles æresmedlemskap kreves 2/3 flertall i styret. For fortjenestemedalje i sølv og gull kreves simpelt flertall. For det tilfellet at en av styrets medlemmer er innstilt til æresmedlemskap eller fortjenestemedalje er vedkommende inhabil i avstemmingen.
Styret avgjør når og hvor tildelingen skal finne sted. Forbundets diplom deles ut sammen med medaljen eller æresmedlemskapet.

Ørland Turnforening inviterte til Midt-norsk mesterskap i troppsturn lørdag 21. oktober, og lag fra hele kretsen tok turen ut til Ørlandet denne lørdagen. 
Utrolig mye flott turning av rekrutter, juniorer og seniorer. Veldig gledelig å se at aktiviteten ute i lagene er høy, og at vi har seniorer som stiller opp i konkurranser. 
Vi i kretsen ønsker å rette en stor takk til Ørland Turnforening for å gjennomføre gode arrangementer. Noe som resulterte i at BKTS sør, vant prisen for årets arrangement i Trøndelag Idrettskrets. 

Andreas Meyer har ikke glemt gamle kunster, og tok seg en pause fra speakerjobben for å turne for arrangørklubb

Beitstad Turn sitt seniorlag avslutter sitt frittståendeprogram med stil

Hovedformålet til Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets er å legge til rette for aktivitet innenfor gymnastikk og turn. Aktiviteten skal gjenspeile verdiene som forbundet sentralt har satt som mål.

Inkluderende – Ambisiøse – Kompetent


Retningslinjer tilskuddsordning

TGTK Søknadsskjema om tilskudd fra kretsen 2023

Alle som oppfyller de generelle kriteriene kan søke om tilskudd, men kretsen vil prioritere de som bidrar til økt aktivitet og som tydelig viser bruk av verdiene som er satt sentralt av forbundet. Inkluderende – Ambisiøs – Kompetent. Det er mulig å søke tilskudd både før og etter avhold arrangement/tiltak. Søknader som sendes i forkant vil ha høyere prioritet enn søknader sendt etter avholdte tiltak/gjennomførte arrangementer. Det vil ikke være mulig å søke tilskudd for noe som er avholdt/gjennomført foregående år.

  • Generelle kriterier: – Betalt kretskontingent og andre fordringer til kretsen – Vært representert på siste kretsting (unntak vurderes for nyetablerte lag) – Være representert på lagsmøter/sonemøter som kretsen avholder – Søkt innen de fristene som er satt og oppfyller de krav som stilles
  • Det er mulig å krysse av for flere tilskuddsordninger i samme skjema, men beskriv dette også i søknadsteksten.
  • Max. file size: 50 MB.

Hei alle turnklubber i de tidligere kretsene Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus.

Fra og med 01.01.20 er vi alle en del av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK).

Dette betyr at dere har fått nye kontaktpunkter å forholde dere til.

Kretskonsulentene i Viken og Oslo er:

Eirunn Finsrud: eirunn.finsrud@gymogturn.no. Kontor på Idrettens hus i Drammen

Kristin Bjerke Axberg: kristin.axberg@gymogturn.no. Kontor på Osloidrettens hus (Brynseng)

Siril Ueland Fossdal: siril.fossdal@gymogturn.no: Kontor på Osloidrettens hus (Brynseng)

Det blir etablert ny Facebookside, det kommer på plass ny hjemmeside for kretsen og det etableres nye mailadresser til styret og nye utvalg – så følg med. Informasjon om kurs og konkurranser vil bli lagt ut på hjemmesidene til de «gamle» kretsene inntil ny hjemmeside er på plass.

Styret i VOGTK er i gang med arbeidet sitt, men alt ikke er helt etablert enda. Styret og kretskontoret ber om forståelse for den tiden det vil ta før alt er på plass.

Minner også om at kretskontoret i Oslo er flyttet ut fra kontorene på Ekeberg til Brynseng grunnet oppussing og nybygg. Adressen til kretskontoret på i Oslo er: Brynsveien 13, 0667 Oslo.

Vi ønsker alle klubber lykke til med ny sesongoppstart og gleder oss til fortsatt godt samarbeide til beste for klubber og utøvere i gymnastikk og turnkretsen.

NB: Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til utvalgskandidater på e-post til: kristin.axberg@gymogtur.no 

LANDSFINALEN 2019

Helgen 15.-17. november var det region Vest (Straen) som var arrangør av Landsfinalen. Nytt av året var nye regioner og nytt reglement for konkurransen.

Derfor var spenningen stor rundt konkurransen og hvordan dette ville bli. Det var fire regioner påmeldt til konkurransen; Øst, Sør, Vest og Midt.

Fredag var det rekruttenes dag. Rekrutt nasjonal startet opp, og her tok vi, region øst, førsteplassen med de tellende gymnastene.

De som var tellende for laget var Rebekka Lygren, Lisa Marie Mjanger, Ingeborg S. R. Rye og Julia Wojcik.

Så fortsatte det med Rekrutt internasjonal. Her tok vi 2. plass med de tellende gymnastene. De som var tellende for laget var Helene S. Hicks, Maya Riis Eng, Erika Osmani og Nathalie Lassen-Pedersen.

Lørdagen var det juniorene og seniorene sin tur. Junior nasjonal startet, og her endte vi på 3. plass. På laget var Lisa Drevland, Hedvig C. Reusch, Linnea Ruud og Ella Gonzales-Gabrielsen.

I senior nasjonal vant vi klassen. På laget var Mathilde Skaset-Haar, Elda Maliqi, Martine Ø. Mortensen og Alette Nissen

Junior internasjonal var neste ut og her endte vi på 2. plass. De som var på laget var Lotte N. J. Møller, Josefine S. Langmoen, Emilie Hammer og Emilie Lindsetmo.

Senior internasjonal avsluttet dagen og her tok vi førsteplassen. De som var med på laget var Josefine M.J. Møller, Anna K. Stoyanova, Fredrikke Tynning-Bergestuen og Eir H.B. Gimse.

Nytt var at etter fredagen og lørdagens konkurranser ble det kåret en vinner av landsfinalen. Og vinneren var Region ØST.

Søndag var det semifinaler og finaler i alle klassene. Dette var også nytt av året og veldig spennende.

Først ut var semifinalen. Her var alle regionene kvalifiserte i år, da det kun var fire påmeldte regioner. Vi tok oss lett fra semifinalen til finalen.

Så var det finale, og vi hadde kvalifisert oss til alle klassefinalene.

Vi vant rekrutt nasjonal, rekrutt internasjonal, senior nasjonal, junior internasjonal og senior internasjonal. Vi kom på 3. plass i junior nasjonal, hvor sør var vinnere. Vi vant 5 av 6 finaler.

Dette var en super helg, med masse fin RG. Vil takke alle jentene som var med på laget til region ØST.

Bilder fra søndagens premieutdeling etter finalene.

Overgangen Mysoft – KlubbAdmin

Velkommen til informasjonsmøte med Ronny Haugen fra NIF-Digital, og nyttig dialog mellom klubber rundt tema medlemssystemer.

Ronny kommer for å presentere idrettens løsninger i KlubbAdmin.

Temaer som vil bli tatt opp er:

  • Idrettens løsninger i KlubbAdmin
  • Status fra NIF digital
  • Planen på kort og lang sikt

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets byr på kaffe, bakst og informasjon- og ikke minst nyttig samtale med andre i samme situasjon. Her er det rom for å erfaringsdele og gi gode tips og råd til hverandre.

Det blir også informasjon om beslutninger og vedtak som ble gjort under ekstraordinært kretsting og konstituerende kretsting som ble avholde 2.-3. november.

Vel møtt til en hyggelig prat med nyttig påfyll!

Haslehallen
Eikenga 6, 0579 Oslo
Torsdag 14. november kl. 18 – 20

Påmelding til; oslo.gymogturn@nif.idrett.no senest mandag 11. november

Med vennlig hilsen

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets

Lisbeth B. Coste
Kretsleder

Turnshow OAGTK – Tour de Oslo Akershus 1919-2019.

Showet tar oss igjennom alle viktige severdigheter i vår region Oslo og Akershus i en aldri så liten Tour de Oslo Akershus.

Forestillingen starter kl. 16:00 

Vanlige billetter kjøper du for kun kr. 100,-

Plusspakke
For våre ekstra spesielle venner inviterer vi til en plusspakke som inneholder mat, drikke og mimretid,
i tillegg til et sprudlende foredrag med Lars Kolsrud; «TIDS- & TURNMINNER – Et tilbakeblikk på opplevelser som nå er «historie»»

Plusspakken får du får kr. 300,- . Mimretid og foredrag er i forkant av showet. De som bestiller plusspakke MÅ legge inn E-post adresse for å motta mer informasjon.

Foreløpig program for plusspakke:

  • 13:30 Oppmøte, litt mat og mingel i møterom Bislett på Oslo Idrettenshus på Ekeberg
  • 14:00 Foredrag med Lars Kolsrud
  • 15:00 Kake og mer mimring
  • 16:00 Turnshow i Ekeberghallen

Sted
Ekeberg Idrettshall
Ekebergveien 101, 1178 Oslo

Ta med hele turnklubben og alle turnvenner til et fantastisk show med lokale turnhelter og utenlandske gjester.

Kontaktperson for arrangementet
Lisbeth Coste
oagtk.lbc@gmail.com