Skip to content

Oslo Turnforening ønsker velkommen til Oslo Aspiranten for apparatturn den 14.april 2023. Oppvisningen er for klubber i Viken og Oslo med jenter og gutter fra 6-10 år. Det vil ikke bli gitt noe form for bedømmelse, men alle vil få en tilbakemelding og få lik premiering. Dagen skal bestå av mestringsfølelse og idrettsglede.
Oslo Turnforening ønsker velkommen!

Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap for turn kvinner og turn menn, junior og senior 6. – 7. april og Oslo Turnforening er tildelt arrangementet. All informasjon, tidsplaner og link til billettsalg finner dere her: Oslo Turn/Nordisk

Oslo TF arrangerer årets NM junior.

Til sammen 30 utøvere fra FIG-Elite klassen
4 gymnaster fra juniorlandslaget er automatisk kvalifisert.
Resultat fra obligatoriske øvelser i FIG Elite, dvs. lørdagens konkurranse.
Plass nr.1 gir 30 poeng, plass nr.2 gir 29 poeng osv. inntil plass nr.30 som gir ett poeng.
Både FIG 1 og FIG 2 teller.
De 6 beste gymnastene fra Ifact Norgescup 2, uavhengig om de turner i klasse 1 eller 2 (15 år).

Påmeldingsfristen er utsatt til 25. september kl 10.00.

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Oslo Turnforening, arrangerer Idrettens grunnstige-kurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk- og turnaktivitetene, og skal sikre variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: Søndag, 2. oktober 2022, kl. 10.00-18.00

Sted:        Oslo Turnforening, Haslehallen

Adresse:       Eikenga 6, 0579 Oslo

Trenerutvikler:  Johanna Brandsegg

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1100,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist er 10. september 2022. Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via Min idrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 20. juni 2022.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Kontaktperson under kurset:
Mer informasjon kommer.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS!

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Oslo Turnforening, arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: Søndag 11. september 2022, kl. 10.00-18.30

Sted:           Oslo Turnforening, Haslehallen

Adresse:        Eikenga 6, 0579 Oslo

Trenerutvikler: Anna Borge-Skar

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist er 20. august 2022.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 17. juni 2022.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter frist.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Det er klubben du er trener i, som betaler kurset.
Det er viktig at du ved påmelding melder inn riktig klubb. Meldes det ikke inn klubb, vil faktura gå til din registrerte e-post i Min idrett. Skal faktura sendes til annen adresse, må dette meldes inn til kompetanse@gymogturn.no før kurset gjennomføres.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Kontakt:
Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no
Henvendelser merkes med kurs-ID 80116

Kontaktperson under kurset: Informasjon kommer

VELKOMMEN TIL KURS!

Oslo Turn inviterer til Teamgym camp for aspiranter og rekrutter 20.-22. mai.

Trenere fra Millerfabrikken, Killerfabrikken og landslaget i Teamgym.

Hvem kan delta?
Alle som går på et turnparti – konkurranse og bredde, fra hele landet. Født mellom 2009-2013.

Oslo Turnforening ønsker velkommen til gjennomkjøringskonkurranse lørdag 05.mars 12.00-15.00. Gjennomkjøringen er for rekrutter i Viken og Oslo. Oslo Turnforening stiller med dommere. Klubber stiller med egne trenere.

Se invitasjon for mer informasjon.

Oslo Turnforening inviterer til treningssamling i Turn Kvinner og Turn Menn.

Se invitasjon for mer informasjon

Oslo Turnforening ønsker velkommen til Oslo Aspiranten den 01.april 2022. Konkurransen er for klubber i Viken og Oslo med jenter og gutter fra 6-10 år. Det vil bli dømt med E-trekk med lik premiering til alle. Dagen skal bestå av mestringsfølelse og idrettsglede.
Oslo Turnforening ønsker velkommen!

Oslo Turnforening arrangerer Unni & Haralds pokaler, 14.-16. oktober.

Invitasjon og mer informasjon finnes på Oslo Turnforenings nettside