Skip to content

Informasjon følger.

2023 er året for nye konsepter og utfordringer. Troppsteamet i Oslo Turnforening har tatt på seg utfordringen med å kunne lære hele Norge en baklengs salto!

Vi har laget et konsept som vil være gjennomførbart på 60 minutter, i løpet av de 60 minuttene så skal du både kunne lære basis for en salto, samt at vi får tid til å prøve å hoppe rundt.

Vi vektlegger sikkerhet høyt, derfor vil vi sikre en del i starten og sørge for at man lander mykt de første gangene.

Har du allerede gjort baklengs salto før og vil ta den til neste nivå? Gjett hva, det hjelper vi også med!

Oslo Gymnastics Club are thrilled to invite all off Norway, Scandinavia and rest of the TeamGym world to possibly the greatest start of the season.

What to expect:
– World class trainers and facilities
– Networking with likeminded people
– A great experience
– 5 training passes at 1,5-2 hours each

The price includes training and a t-shirt. Everything else you can choose yourself.

For more information check out our website!

2023 er året for nye konsepter og utfordringer. Troppsteamet i Oslo Turnforening har tatt på seg utfordringen med å kunne lære hele Norge en baklengs salto!

Vi har laget et konsept som vil være gjennomførbart på 60 minutter, i løpet av de 60 minuttene så skal du både kunne lære basis for en salto, samt at vi får tid til å prøve å hoppe rundt.

Vi vektlegger sikkerhet høyt, derfor vil vi sikre en del i starten og sørge for at man lander mykt de første gangene.

Har du allerede gjort baklengs salto før og vil ta den til neste nivå? Gjett hva, det hjelper vi også med!

Oslo Turnforening arrangerer Unni & Haralds pokaler, 8,-10. september.

Mer informasjon finner du her

Se også Oslo TF sin egen hjemmeside

Oslo Turnforening ønsker velkommen til Oslo Aspiranten for apparatturn den 14.april 2023. Oppvisningen er for klubber i Viken og Oslo med jenter og gutter fra 6-10 år. Det vil ikke bli gitt noe form for bedømmelse, men alle vil få en tilbakemelding og få lik premiering. Dagen skal bestå av mestringsfølelse og idrettsglede.
Oslo Turnforening ønsker velkommen!

Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap for turn kvinner og turn menn, junior og senior 5. – 7. april og Oslo Turnforening er tildelt arrangementet.

Oslo TF arrangerer årets NM junior.
NB! Kvalifiseringsregler for turn kvinner:

Til sammen 30 utøvere fra FIG-Elite klassen
4 gymnaster fra juniorlandslaget er automatisk kvalifisert.
Resultat fra obligatoriske øvelser i FIG Elite, dvs. lørdagens konkurranse.
Plass nr.1 gir 30 poeng, plass nr.2 gir 29 poeng osv. inntil plass nr.30 som gir ett poeng.
Både FIG 1 og FIG 2 teller.
De 6 beste gymnastene fra Ifact Norgescup 2, uavhengig om de turner i klasse 1 eller 2 (15 år).

Påmeldingsfristen er utsatt til 25. september kl 10.00.

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Oslo Turnforening, arrangerer Idrettens grunnstige-kurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige 1. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk- og turnaktivitetene, og skal sikre variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid: Søndag, 2. oktober 2022, kl. 10.00-18.00

Sted:        Oslo Turnforening, Haslehallen

Adresse:       Eikenga 6, 0579 Oslo

Trenerutvikler:  Johanna Brandsegg

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1100,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist er 10. september 2022. Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via Min idrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 20. juni 2022.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Kontaktperson under kurset:
Mer informasjon kommer.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS!

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Oslo Turnforening, arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Tid: Søndag 11. september 2022, kl. 10.00-18.30

Sted:           Oslo Turnforening, Haslehallen

Adresse:        Eikenga 6, 0579 Oslo

Trenerutvikler: Anna Borge-Skar

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek. Vi ønsker at alle deltakere deltar på både medtrener- og gymlekkurs

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist er 20. august 2022.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via https://minidrett.nif.no. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 17. juni 2022.

Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter frist.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Det er klubben du er trener i, som betaler kurset.
Det er viktig at du ved påmelding melder inn riktig klubb. Meldes det ikke inn klubb, vil faktura gå til din registrerte e-post i Min idrett. Skal faktura sendes til annen adresse, må dette meldes inn til kompetanse@gymogturn.no før kurset gjennomføres.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Kontakt:
Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no
Henvendelser merkes med kurs-ID 80116

Kontaktperson under kurset: Informasjon kommer

VELKOMMEN TIL KURS!