Skip to content

Holmen Tropp & Turn har gleden av å invitere til MiniSTARS – konkurranse i apparatturn for jenter i klassene Aspirant 6-10 år, Rekrutt 11 – 12 år og Stige. Konkurransen er for Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK) for aspiranter 6-8 år og for VOGTK og Innlandet for aspiranter 9-10 år. I rekrutter og stige er konkurransen åpen for alle.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund i samarbeid med Holmen Tropp og Turn inviterer til NM nasjonale klasser miks og menn junior. 

Informasjon følger

Kurs-ID: 80132

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Holmen Tropp og Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Holmen turnhall, Vogellund 28, 1394 Nesbru

Tid:
Tumbling, lørdag 19. august 2023, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 20. august 2023, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.

Trenerutvikler:  Benjamin Boamah

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 28. juli 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80132

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Vi ønsker små og store gymnaster hjertelig velkommen til en helg fylt av turnglede!

TID: 15. og 16. april 2023
STED: Holmen turnhall, Vogellund 31, 1394 Nesbru

Holmen Tropp & Turn invitere alle aldersgrupper til vår årlige troppsfest HOLMEN OPEN

Her kan du følge en link til Holmen nettside, hvor du kan laste ned invitasjonen.

Holmen TT arrangerer arrangerer nasjonal rekruttkonkurranse 21. – 22. oktober. Invitasjon og påmeldingsskjema er nå klar og ligger tilgjengelig her. Påmeldingsfrist satt til 8. september!

Rekrutt, junior og senior

Påmeldingsfrist 13. februar

Holmen Tropp- & Turnforening, i samarbeid med NGTF, ønsker alle velkommen til kvalifiseringskonkurranse og NM nasjonale klasser kvinner junior, 11-12. februar 2023, Holmen.

Påmeldingsfrist: 15. januar 2023

Her finner du påmeldingsskjema.

Holmen Tropp & Turn har gleden av å invitere til MiniSTARS.

Det inviteres til to konkurranser

MiniSTARS 6-8 år
Lokal konkurranse for utøvere fra VOGTK
Dato 13. november

MiniSTARS 9-12 år

Regional konkurranse for utøvere i Region Øst
Dato: 12.-13. november

Her kan du laste ned påmeldingsskjema

Vi i Holmen Tropp & Turn har gleden av å invitere alle aldersgrupper til vår årlige troppsfest HOLMEN OPEN 27.-29. mai!

Vi ønsker alle gymnaster, trenere, lagledere, foresatte og familie hjertelig velkommen!