Skip to content

Aspirant 6-10 år – Turn kvinner og turn menn – Kun utøvere fra Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets
Rekrutt og Stige – Turn kvinner – Nasjonalt

Holmen Open er en lag og vennskapskonkurranse for turn kvinner og turn menn.

Aspiranter: Kun for klubber i Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets
Rekrutter og stige: Åpent for alle

Holmen Tropp & Turn har gleden av å invitere alle aldersgrupper til årlige troppsfest HOLMEN OPEN! 
Denne konkurransen er innvilget som én av totalt to nasjonale arrangementer for 6-10-åringer i 2024 av teknisk komité. NB, hver gymnast fra 6-10år kan kun delta i ett av de to arrangementene per år.

Påmeldingsfrist: søndag 26. april 2024 

Her finner du påmeldingsskjema.

Følg oppdateringer på www.holmenturn.no 

Holmen Tropp & Turn har gleden av å invitere til MiniSTARS – konkurranse i apparatturn for jenter i klassene Aspirant 6-10 år, Rekrutt 11 – 12 år og Stige. Konkurransen er for Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets (VOGTK) for aspiranter 6-8 år og for VOGTK og Innlandet for aspiranter 9-10 år. I rekrutter og stige er konkurransen åpen for alle.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund i samarbeid med Holmen Tropp og Turn inviterer til NM nasjonale klasser miks og menn junior. 

Påmeldingsfrist: 12. februar 2024.

Her finner du påmeldingsskjema.

Mer informasjon kommer

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Kurs-ID: 80132

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Holmen Tropp og Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack, trampolinebane eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Holmen turnhall, Vogellund 28, 1394 Nesbru

Tid:
Tumbling, lørdag 19. august 2023, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 20. august 2023, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.

Trenerutvikler:  Benjamin Boamah

Kursavgift:
Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 28. juli 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80132

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Vi ønsker små og store gymnaster hjertelig velkommen til en helg fylt av turnglede!

TID: 15. og 16. april 2023
STED: Holmen turnhall, Vogellund 31, 1394 Nesbru

Holmen Tropp & Turn invitere alle aldersgrupper til vår årlige troppsfest HOLMEN OPEN

Her kan du følge en link til Holmen nettside, hvor du kan laste ned invitasjonen.