Skip to content

Først på dagen arrangerer vi  oppvisningskonkurranse fra 1.kl. og eldre. Dette er en skikkelig lavterskelkonkurranse, og vi håper på stor deltakelse. Senere på dagen KS for rekrutt, junior og ev. senior. Også her er det lav terskel for deltakelse, og vi håper mange lag har lyst til å bli med.

Vedlagt ligger invitasjonene og påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist er onsdag 14.febr.

Ved veldig stor påmelding, forbeholder vi oss retten til å flytte oppvisningskonkurransen til lørdag.

Grimstad turn og idrettsforening inviterer klubber i Agder og Vestfold og Telemark til Agderpokalen i apparatturn, kvinner søndag 11. februar 2022. Først på dagen inviterer vi til aspirantkonkurranse for turnere fra 9 -10 år.
Klasseinndeling:
• Jenter: 9 og 10 år (alle får lik premie, og vi rangerer ikke)
• Jenter: 11 år, 12 år, klasse 1, 2 og 3 og stige
For turnere fra 11 år og eldre er det også lagkonkurranse. De 3 beste poengene i hvert apparat teller for laget – maks 6 turnere per lag.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Grimstad turn og idrettsforening ønsker velkommen til Sørlandsmesterskapet i apparatturn søndag 5.nov. 2023 for kvinner. Først på dagen inviterer vi til aspirantkonkurranse for turnere fra 7 -10 år.
Klasseinndeling:
• Jenter: 7- 10 år (alle får lik premie, og vi rangerer ikke)
• Jenter: 11 år, 12 år, klasse 1, 2 og 3 og stige

Se mer i vedlagt invitasjon.

Grimstad turn og idrettsforening inviterer alle klubbene øst i Agder til Iglandhallen lørdag 28.okt. Først på dagen arrangere vi felles treningssamling for alle deltakerne, mens på ettermiddagen blir det oppvisningskonkurranse for alle deltakerne. Ingen bedømming. Premie til alle.

Se mer i vedlagt invitasjon!

Kurs-ID: 80909

Agder Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Grimstad Turn og Idrettsforening, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Viktig info om Trener 1
Dette Trener 1-kurset gjennomføres etter ny mal, hvor vi har inkludert NIF sine fellesemner. Innholdet i kurset er tilnærmet det samme som før, men fellesdelene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter.

Når du er påmeldt til Trener 1, må du bestille boken Barneidrettstreneren fra Idrettsbutikken.no, dette er obligatorisk pensum på kurset, og skal leses i forkant av kurshelg 1. Spør eventuelt klubben om de har boken til utlån.

Kurshelgene bygger på hverandre, og det anbefales på det sterkeste å gjennomføre begge kurshelger fortløpende. Deltakere MÅ melde seg på alle delkurs/moduler som tilbys pr kurshelg. Ved ufullstendig kurshelg, vil ikke kurset fremkomme av din idretts-CV.

NB! Du må melde deg på begge kurshelger, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenke til påmelding for begge kurshelger finner du lenger ned under «påmelding».

Sted:
Iglandhallen
Terje Løvås vei 119
4879 Grimstad

Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 14.-15. oktober 2023, Grimstad
Lørdag kl. 09.00 – 17.00
Søndag kl. 09.00 – 15.30

2. kurshelg: 17.-19. november 2023. Grimstad
Fredag kl. 18.00 – 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00
Søndag kl. 09.00 – 17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:
Eirik Thingstad Lundstein

Kursavgift:
kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmelding gjøres gjennom minidrett.

Du må melde deg på til begge kurshelgene, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenke til påmelding for begge kurshelger:

Lenke for påmelding til kurshelg 1
Lenke for påmelding til kurshelg 2 

Påmeldingen åpner: 1. juni 2023.
Påmeldingsfrist: 22. septmber kl 18.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Kurset har begrenset med plasser Påmeldingen er bindende for begge helgene. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

Ved kontakt, oppgi kurs-ID 80909

NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.

Husk å gjennomføre e-kurs før første kurshelg!


Velkommen til kurs!

Kursets oppbygging:

Kurs-ID: 80909

Agder Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med Grimstad Turn og Idrettsforening, Trener 1 i gymnastikk og turn.

Viktig info om Trener 1
Dette Trener 1-kurset gjennomføres etter ny mal, hvor vi har inkludert NIF sine fellesemner. Innholdet i kurset er tilnærmet det samme som før, men fellesdelene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter.

Når du er påmeldt til Trener 1, må du bestille boken Barneidrettstreneren fra Idrettsbutikken.no, dette er obligatorisk pensum på kurset, og skal leses i forkant av kurshelg 1. Spør eventuelt klubben om de har boken til utlån.

Kurshelgene bygger på hverandre, og det anbefales på det sterkeste å gjennomføre begge kurshelger fortløpende. Deltakere MÅ melde seg på alle delkurs/moduler som tilbys pr kurshelg. Ved ufullstendig kurshelg, vil ikke kurset fremkomme av din idretts-CV.

NB! Du må melde deg på begge kurshelger, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenke til påmelding for begge kurshelger finner du lenger ned under «påmelding».

Sted:
Iglandhallen
Terje Løvås vei 119
4879 Grimstad

Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 14.-15. oktober 2023, Grimstad
Lørdag kl. 09.00 – 17.00
Søndag kl. 09.00 – 15.30

2. kurshelg: 17.-19. november 2023. Grimstad
Fredag kl. 18.00 – 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 18.00
Søndag kl. 09.00 – 17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:
Eirik Thingstad Lundstein

Kursavgift:
kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmelding gjøres gjennom minidrett.

Du må melde deg på til begge kurshelgene, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenke til påmelding for begge kurshelger:

Lenke for påmelding til kurshelg 1
Lenke for påmelding til kurshelg 2
 

Påmeldingen åpner: 1. juni 2023.
Påmeldingsfrist: 22. septmber kl 18.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Kurset har begrenset med plasser Påmeldingen er bindende for begge helgene. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

Ved kontakt, oppgi kurs-ID 80909

NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.

Husk å gjennomføre e-kurs før første kurshelg!


Velkommen til kurs!

Kursets oppbygging:

Grimstad turn og idrettsforening inviterer klubber i Agder og Vestfold og Telemark til Agderpokalen i apparatturn søndag 12. mars 2023. Først på dagen inviterer vi til aspirantkonkurranse for turnere fra 9 -10 år.

Grimstad turn og idrettsforening har gleden av å invitere til konkurranse i troppsgymnastikk lørdag
11.mars i Iglandhallen i Grimstad.

Grimstad turn og idrettsforening (GTIF) inviterer til Sørlandsmesterskap i Turn Kvinner og Turn Menn 2022.

Dato: Søndag 6.november

Sted: Iglandhallen

Sted: Iglandhallen, Terje Løvås vei 119
Dato: 16.oktober 2022


Treningssamlingen er åpen for alle klubber i kretsen som har aktivitet i rytmisk gymnastikk fra 6 år og
oppover. På treningssamlingen blir det fokus på kroppsteknikk, redskapsteknikk, samarbeidselementer
og danseserier. I tillegg håper vi å få til en økt på trampoline med klubbens kvalifiserte
trenere. De yngste gymnastene (1.-4.kl) kan velge mellom hel eller halv dag.