Skip to content

Kursreferanse: 80906

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte. Påmeldingsfristen gikk ut 22. juli.

Her følger opprinnelig informasjon:
Velkommen til sommerferiekurs i Grimstad. Agder Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Grimstad Turn og Idrettsforening arrangerer Sikringskurs 1 trampett over to dager (4 timer per dag).

Kurset gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Iglandhallen, Terje Løvås vei 119, 4879 Grimstad

Tid:
Kurset arrangeres over to dager, fire timer per dag:
Mandag 8. august kl 10.30-14.30
Tirsdag 9. august kl. 10.30-14.30

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler: Aleksander Martens            

Kursavgift:
Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 1. juni 2022
Påmeldingsfrist: 22. juli 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80906

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Mandals Turnforening og Grimstad Turn og Idrettsforening har gleden av å invitere til storstevne for barn i alderen 1.-7.kl. i Sørlandshallen søndag 30.april. Etter snart 2 år med nedstengninger og restriksjoner på arrangementer, har vi endelig gleden av å invitere til Barneturnstevne igjen. Vi håper alle klubber i Agder mobiliserer, så vi kan feire en skikkelig åpning av nyskapningen, Barneturnstevnet for hele Agder.

Påmeldingsfristen er 19. mars, og gjøres samlet for hver forening i eget påmeldingsskjema.

Velkommen til kretskonkurranse i troppsgymnastikk lørdag 5. mars 2022.
Grimstad turn og idrettsforening har gleden av å invitere til konkurranse i troppsgymnastikk lørdag 5. mars i Iglandhallen i Grimstad. Apparater man kan delta i er trampett, tumbling og frittstående.
Klasser som kan delta er rekrutt, junior og senior.

Påmelding i eget skjema: https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2022/01/AGTK-Påmeldingsskjema-Troppskonkurranse-Grimstad-var-2022.xls

Påmeldingsfrist: 18. februar.

Se i invitasjonen for mer informasjon.

Grimstad turn og idrettsforening ønsker velkommen til Sørlandsmesterskapet i apparatturn søndag 31.okt. 2021 for kvinner. Først på dagen inviterer vi til aspirantkonkurranse for turnere fra 7 -10 år.


Grimstad turn og idrettsforening inviterer klubber i Agder og Vestfold og Telemark til Agderpokalen i apparatturn søndag 19.sept. 2021.

Vi beklager å meddele at kurset er avlyst grunnet lav påmelding.

Sikringskurs 2B trampoline arrangeres av Grimstad Turn- og Idrettsforening. Klubben har noen få ekstra plasser på kurset og ønsker å tilby plass til trenere fra andre klubber.

Kurset retter seg mot alle som bruker trampoline på trening, i konkurranser, eller i undervisning. Kurset er et krav for å drive med aktivitet på trampoline innenfor de kompetansemål som kurset dekker.
Man kan delta på Sikringskurs 2B trampoline fra det året man fyller 18 år, og har bestått Sikringskurs 2A trampoline. 

Sted: Iglandhallen, Terje Løvås vei 121, 4879 Grimstad

Tid:

Lørdag 11. september kl. 9.00-17.00 
Søndag 12. september kl. 9.00-17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler:              Frank Karlstrøm

Kursavgift: kr. 2000,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 14. juni

Personlig påmelding på epost til Grimstad Turn- og Idrettsforening.
Det er kun plass til 8 deltakere. Førstemann til mølla gjelder.
Se invitasjon for mer informasjon.

Påmeldingsfrist: 31. juli

OBS! Med tanke på smittesituasjon og restriksjoner åpner vi for få deltakere på kursene i første omgang. Det er likevel viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Vi vil åpne for flere deltakere dersom det blir mulig. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.

Vi beklager å meddele at kurset er avlyst grunnet lav påmelding.

Sikringskurs 2A trampoline arrangeres av Grimstad Turn- og Idrettsforening. Klubben har noen få ekstra plasser på kurset og ønsker å tilby plass til trenere fra andre klubber.

Kurset retter seg mot alle som bruker trampoline på trening, i konkurranser, eller i undervisning. Kurset er et krav for å drive med aktivitet på trampoline innenfor de kompetansemål som kurset dekker. Sikringskurs 2A Trampoline er også en forutsetning for å gå videre til Sikringskurs 2B, som tar for seg doble saltoer.
Man kan delta på sikringskurs 2A trampoline fra det året man fyller 16 år. Det kreves minimum 12 måneders erfaring etter Sikringskurs 1a trampoline.

Sted: Iglandhallen, Terje Løvås vei 121, 4879 Grimstad

Tid:

Lørdag 4. september kl. 9.00-17.00
Søndag 5. september kl. 9.00-17.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler:              Frank Karlstrøm

Kursavgift: kr. 2000,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 14. juni

Personlig påmelding på epost til Grimstad Turn- og Idrettsforening.
Det er kun plass til 8 deltakere. Førstemann til mølla gjelder.
Se invitasjon for mer informasjon.

Påmeldingsfrist: 31. juli

OBS! Med tanke på smittesituasjon og restriksjoner åpner vi for få deltakere på kursene i første omgang. Det er likevel viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Vi vil åpne for flere deltakere dersom det blir mulig. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.

Sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1 tumbling/airtrack arrangeres av Agder Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Grimstad Turn og Idrettsforening.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted:

Iglandhallen
Terje Løvaasvei 119
Grimstad 4879

Tid:

Lørdag 14. august 2021, kl. 10.00-18.00

Søndag 15. august 2021, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler:   Patrick  Laulo Veseth      

Kursavgift:

Sikringskurs 1 trampett:                

  • kr. 800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1000,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 tumbling:

  • kr. 800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1000,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1500,-med lisens og kr. 1900,- uten trenerlisens.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 1. juni

Påmeldingsfrist: . 30. juli

OBS! Med tanke på smittesituasjon og restriksjoner åpner vi for få deltakere på kursene i første omgang. Det er likevel viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Vi vil åpne for flere deltakere dersom det blir mulig. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.

Barneturnstevnene i Grimstad og Vennesla er avlyste, grunnet usikkerhet rundt koronasituasjonen.

Grunnet korona ble barneturnstevnet som skulle vært arrangert 24. april i Vennesla og 25.april i Grimstad utsatt. Breddeutvalget har besluttet å gjennomføre arrangementet i september.

Vennesla TF skal arrangere barneturnstevne lørdag 25.september – Kun for klubbene i gamle «Vest-Agder»

Grimstad TIF skal arrangere barneturstevne søndag 26.september – Kun for klubbene i gamle «Aust-Agder»

Barneturnstevnet er utsatt til høsten. Se nytt arrangement.