Skip to content

En rekke turnforeninger eier og drifter egne turnhaller / basishaller. For flere av disse klubbene er det nå kritisk hvis det ikke blir en kraftig forbedring i dagens strømstøtteordning.

Jørn Arild Vika er daglig leder i en av de største klubbene, Sola Turn, med over 1300 medlemmer. De åpnet Fjogstadhus Turnarena i 2019 – et anlegg på 2800 m2.

-Normalt i august har vi en strømregning på 5000-10.000 kr. Årets regning er på 100.000 kroner. Med dagens strømstøtteordning kan vi kanskje regne med å få dekket 1/3 av dette. Problemet er også at det er et tidsmessig etterslep på utbetalingene på ca. et halvt år. Dette gjør at vi kan komme i en «likviditetsskvis».

-Slik situasjonen er nå så er det på kort sikt ikke kritisk med tanke på å måtte stenge hallen, men det kan allikevel bli snakk om drastiske tiltak som må gjøres før vinteren som f.eks. å måtte øke treningsavgiftene med opptil 20 %.  

-Kun noen få meter fra vårt anlegg, trener en stor håndballklubb i en kommunal hall og de får ingen ekstra kostnader som følge av økte strømpriser. Dette viser hvor ulikt dette slår ut.

-Vi er takknemlige for at idretten setter fokus på dette og vi håper virkelig at politikerne nå er lydhøre og følger opp – nå må det skje noe, avslutter Vika.


Vi støtter opp under kampanjen til Norges Idrettsforbund vedrørende økt strømstøtte til norsk idrett!