Skip to content

Vestfold Gymnastikkfestival 2016 vil bli arrangert i Stavern/Larvik fra 4. – 5. juni.

Lørdag vil det, som tidligere, bli en egen dag for alle ungdommer mellom 13 – 18 år.

Søndag vil det bli workshops, generalprøver og festivalshow for alle gymnaster mellom 7 – 18 år.

Første informasjon om stevnet kommer ut i starten av november.

Andre info (offisiell innbydelse) med påmeldingsskjemaer mm. vil komme ut i uke 2.

Påmeldingsfristen vil være fredag 18. mars (før påske).