Skip to content

Ny frist for å søke som arrangør til forbundstinget 2022!
Tinget arrangeres hvert andre år i partallsår i tidsrommet april / mai. I 2024 vil det være mest aktuelt med en av følgende helger: 19.04 – 21.04 eller 03.05 – 05.05.

Ny frist: Mandag 14.11.2022

Forbundstinget er særforbundets øverste organ, og det er en svært viktig møteplass for alle. I løpet av tinghelgen er det mange muligheter for faglige drøftinger og idrettspolitiske meningsutvekslinger som har betydning for alle medlemmene i lagene våre. Beslutninger på forbundstinget angår i høyeste grad alle medlemmer, og det oppfordres derfor allerede nå til å begynne å forberede seg til å delta på det viktigste møtet innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund i 2024.

Potensielle arrangører bes henvende seg til generalsekretær Mona Kristiansen på e-post, for eventuelle avklaringer: mona.kristiansen@gymogturn.no

Mona Kristiansen

Forbundstinget arrangeres hvert andre år i partallsår i tidsrommet april / mai. I 2022 vil det være mest aktuelt med en av helgene 22.04-24.04 eller 29.04-01.05.

Søknadsfrist for arrangører settes til 15.10.21. Søknader som er ufullstendige eller som kommer inn etter fristen vil ikke bli hensyntatt. Søkere må være forberedt på at administrasjonen vil ha behov for å gjennomføre en befaring i siste halvdel av oktober.

Forbundstinget er særforbundets øverste organ, og det er en svært viktig møteplass for alle. I løpet av tinghelgen er det mange muligheter for faglige drøftinger og idrettspolitiske meningsutvekslinger som har betydning for alle medlemmene i lagene våre. Beslutninger på forbundstinget angår i høyeste grad alle medlemmer, og det oppfordres derfor allerede nå til å begynne å forberede seg til å delta på det viktigste møtet innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund i 2022.

Potensielle arrangører bes henvende seg til konstituert generalsekretær Øistein Leren på e-post oistein.leren@gymogturn.no for å få tilsendt gjeldende retningslinjer for arrangementet.

Søknadsfrist 15.10.2021