Skip to content

Norges Gymnastikk- og Turnforbund, arrangerer pilotkurs på Trener 2 troppsgymnastikk, i samarbeid med Holmen Tropp og Turn.

Trener 2 troppsgymnastikk gjennomføres over en helg, og er et av fire kurs som kreves for å få Trener 2-kompetanse.

Er du erfaren trener i troppsgymnastikk, og har god kunnskap om frittstående? Da vil vi gjerne ha med DEG på å teste dette kurset. Det blir en helg lærerik og morsom helg, hvor samhandling og erfaringsutveksling med andre rutinerte trenere i troppsgymnastikk står i fokus. Du har anledning til å påvirke kursets form og innhold for fremtidige deltagere, og blir en av de første med muligheten til å bli fullverdig Trener 2-trener i den nye Trenerløypa.

  Sted: Holmen turnhall, Vogellund 28, 1394 Nesbru

  Tid:
  Lørdag 30. november 2024, kl. 10:00 -18:00
  Søndag 1. desember 2024, kl. 10:00 -16:00
  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Trenerutvikler: Odin Horne

  Kursavgift:
  Kr. 2000,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 2400,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kurset etterfaktureres til den klubb deltaker har registrert ved påmelding. Dersom kursavgift skal sendes til annen fakturaadresse, må det gis beskjed om dette før kurset.

  Påmelding
  Påmelding gjennomføres i Min idrett. Se direktelenke for påmelding øverst. Det er begrenset med plasser på kurset, og det er førstemann til mølla.

  Påmeldingen er bindende for begge kursdager.
  Påmeldingsfrist 09. november 2024.

  Avmelding
  Eventuell avmelding gjøres ved å sende epost til kompetanse@gymogturn.no. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift. 

  Reise og overnatting
  Eventuelle behov for reise og overnatting ordnes av den enkelte.

  Krav til forkunnskaper:
  Siden dette er et pilotkurs krever vi i første omgang at deltakere har godkjent Trener 1-kompetanse, og helst Trener 2 intro. Vi anbefaler at deltakere også fullfører Trener 2 basis og Trener 2 felles i forkant av Trener 2 troppsgymnastikk. For å bli tildelt Trener 2 kompetanse må alle krav til kurs og praksis fullføres.


  Innhold
  Innholdet i Trener 2 grenkursene er utviklet for trenere som jobber med deltakelse og utvikling, det vil si utøvere som driver med breddeaktivitet og konkurranse på et lavere nasjonalt og regionalt nivå i NGTF. For mer informasjon om spesifikke emner for den enkelte gren i Trener 2, se fast infoskriv for Trener 2 grenkurs:


  Kontakt
  Ved spørsmål i forbindelse med kurset;

  Ved henvendelser til NGTF Kompetanse, bruk kurs ID som referanse: 70-62010-61.


  Godkjenning
  For å få godkjent kurset må du delta på minst 80 % av undervisningstimene, og være til stede BEGGE kursdagene. Det kreves aktiv deltakelse gjennom hele kurset.

  Om du ønsker å få godkjent Trener 2-kompetanse må du delta på alle kurshelger, fullføre alle krav/oppgaver, samt registrere og levere oversikt over 75 timer praksis. Trener 2-kompetansen blir ikke tildelt før alle krav er oppfylt.

  Velkommen på kurs!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning tumbling, i samarbeid med Arendal Turnforening.

  Tid:
  Lørdag 9. november 2024, kl. 10-18
  Søndag 10. november 2024, kl. 10-16

  Endringer i timeplanen kan forekomme.
  Se invitasjon øverst til høyre for mer informasjon om kurset.

  Sted: Arendal

  Trenerutvikler: Patrick Vesth & Brian Carlsen

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
  Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 01. Juni 2024.

  Påmeldingsfrist: 19. oktober 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning tumbling» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypning tumbling er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 tumbling, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 tumbling, før steget går videre til Trener 2 fordypning tumbling. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning tumbling-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning tumbling, gym og turn».

  For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning trampett, gir Trener 2 fordypningskurs tumbling også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

  Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


  Velkommen til kurs!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett, i samarbeid med Oslo Turnforening.

  Tid:
  Lørdag 16. november 2024, kl. 10-18
  Søndag 17. november 2024, kl. 09-15

  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Sted:
  Oslo Turnforening, Haslehallen, Eikenga 6, 0579 Oslo

  Trenerutviklere:
  Kjartan Frafjord

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende. Se direktelenke for påmelding øverst.
  Påmeldingen åpner 14. juni 2024.

  Påmeldingsfrist: 25. oktober 2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypning trampett er egentlig et etter- og videreutdanningskurs på Trener 2- nivå, men er til en viss grad fristilt fra kravet om fullstendig Trener 2-kompetanse for påmelding og deltakelse.
  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning. Ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett-kurs vil deltakere tildeles sikringskompetansen «Trener 2 fordypning trampett, gym og turn».

  For å bli tildelt fullstendig Trener 2 – kompetanse, kreves fullført Trener 2 intro, Trener 2 basis, Trener 2 felles, Trener 2 gren (f.eks. troppsgymnastikk), samt praksis og resterende godkjenningskrav. Sammen med Trener 2 troppsgymnastikk og Trener 2 fordypning tumbling, gir Trener 2 fordypningskurs trampett også kompetansen Trener 2 fordypning troppsgymnastikk.

  Kursets innhold kan avvike fra tidligere sikringskurs på samme nivå. Har du kompetansen fra før, men ser at det noe du mangler, eller det er lenge siden du tok kurset/ praktiserte som trener på dette nivået, anbefaler vi deg å ta kurset på nytt.


  Velkommen til kurs!

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer Trener 2 fordypning trampett (tidligere Sikringskurs 2 trampett), i samarbeid med Åsane Turnforening.

  Tid: 19.-20. oktober 2024
  Lørdag, kl. 10-18
  Søndag, kl. 10-16

  Endringer i timeplanen kan forekomme.

  Sted: Åsane Arena, Åsane Senter 60, 5130 Bergen

  Trenerutviklere: Aleksander Martens

  Kursavgift:
  Kr. 2800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3200,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF
  Kr. 3500,- for deltakere som ikke er medlem av klubb tilknyttet NGTF.

  Påmelding
  Personlig påmelding gjøres via https://minidrett.nif.no/. Påmeldingen er bindende.
  Se direktelenke for påmelding øverst. Påmeldingen åpner 01.06.2024.

  Påmeldingsfrist: 28.09.2024

  Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Må man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, sendes en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift etter fristen har utløpt. Ved henvendelser, oppgi kurs og kurssted.

  NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett.
  I Min idrett: trykk på fanen «kurs», og legg inn «Trener 2 fordypning trampett» i søkefeltet. Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Viktig informasjon om dette kurset:
  Trener 2 fordypningskurs trampett er en del av Trener 2 fordypning troppsgymnastikk. Deltakere vil ved godkjent kurs tildeles kompetansen Trener 2 fordypning trampett, gym og turn. Sikringskompetanse godkjennes ved fullført og bestått Trener 2 fordypning trampett. For å bli tildelt fullstendig Trener 2 kompetanse, må deltakerne gjennomføre Trener 2 basiskurs, samt resterende fordypningskurs og godkjenningskrav.

  For å delta på kurset må man ha godkjent Sikringskurs 1 trampett, fullført Trener 1 kompetanse og Trener 2 introkurs. Det er i tillegg en sterk generell anbefaling at deltakere praktiserer i et år, i etterkant av fullført Sikringskurs 1 trampett, før steget går videre til Trener 2 fordypning trampett. Det er også å anbefale at deltakere har godkjent Sikringskurs 1 trampoline. Deltaker vurderer disse anbefalingene selv i samråd med klubb, ut ifra den enkeltes kompetanse, erfaring og modning.

  Kursets innhold er noe endret fra tidligere Sikringskurs 2 trampett. I tillegg til trampoline ut i grop, vil deltakere fra og med august 2021 kun gjennomgå doble rotasjoner med rotasjoner rundt lengdeaksen inntil 180 grader i trampett, samt tsukahara på hoppredskap. Videre progresjon blir gjennomgått i etter- og videreutdanningskurs etter at full Trener 2 kompetanse er oppnådd.


  Velkommen til kurs!

  Kurs-ID: 80722

  Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med IL Ivrig, Trener 1 i gymnastikk og turn.

  For mer informasjon om kurset, se kurshelg 1.


  Velkommen til kurs!

  Kursets oppbygging:

  Kurs-ID: 80722

  Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer, i samarbeid med IL Ivrig, Trener 1 i gymnastikk og turn.

  Viktig info om Trener 1
  Dette Trener 1-kurset inkluderer NIF sine fellesemner. Fellesemnene vil etter hvert kunne bli godkjent som en del av Trener 1 i andre idretter.

  Når du er påmeldt til Trener 1, må du bestille boken  Barneidrettstreneren fra Idrettsbutikken.no, dette er obligatorisk pensum på kurset, og skal leses i forkant av kurshelg 1. Spør eventuelt klubben om de har boken til utlån.

  Kurset arrangeres over to kurshelger. Deltakere som melder seg på begge helger, alle kursdager og moduler, vil bli prioritert.

  Sted:
  Revac Turnhall, Gjelstadveien 4, 3178 Våle

  1. kurshelg: 19.-20. oktober 2024
  Lørdag kl. 09.00 – 17.00
  Søndag kl. 09.00 – 15.30

  2. kurshelg: 8.-10. november 2024
  Fredag kl. 18.00 – 21.00
  Lørdag kl. 09.00 – 18.00
  Søndag kl. 09.00 – 17.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme

  Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

  Trenerutvikler:
  Charlotte Hagen

  Kursavgift:
  kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
  Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700

  Her finner du mer informasjon om trenerlisens

  Påmelding:
  Påmeldingen åpner: 1. juni 2024
  Påmeldingsfrist: 27. september kl 18.00

  Påmelding gjøres gjennom Min idrett. Du må melde deg på til begge kurshelgene, og sørge for at alle delkurs er krysset av. Lenker til påmelding for begge kurshelger:

  Lenke til påmelding kurshelg 1
  Lenke til påmelding kurshelg 2

  Eventuell avmelding gjøres i Min idrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i Min idrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

  Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

  Kurset har begrenset med plasser. Påmeldingen er bindende for begge helgene. Grunnet ventelister er det ikke mulig for deltakere å bytte plass. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

  Ved kontakt, oppgi kurs-ID 80722

  NB! Husk å sjekke at din kontaktinformasjon i Min idrett er oppdatert. Dette er viktig for at vi enkelt skal kunne registrere kompetansen på din profil i etterkant av kurset. Logg deg inn med din idretts-ID. Har du ikke tilgang til din bruker på Min idrett, kan du lage ny bruker, eller trykke på glemt brukernavn/passord og følge instruksjonene.
  Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

  Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

  Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.

  Husk å gjennomføre e-kurs før første kurshelg!


  Velkommen til kurs!

  Kursets oppbygging:

  Mandag 10. Juni skal det danske verdensholdet holde show i Stavernhallen fra kl. 18 – 20, og tirsdag 11. blir det mulighet for å melde seg på workshops, hvor man blir trent av verdensholdet.

  Vi åpner for påmelding mandag 27.5 kl. 12:00 – da det er begrenset antall plasser for å kunne være med på disse. Det er 3 stk, 15:30-16:30 som er åpent for alle – gratis. 18-19:30 for alder 11-13 kr. 200 og kl. 19:30-21 for alder 14+ kr 200,-

  Det ligger en rabatt ordning på showet på mandag, om man melder seg på en workshop.

  Gymnastikkfestival for barn og ungdom 7 – 18 år. Det blir fellesprogrammer i tillegg blir det tilbud for foreningstropper. Vi satser på gutter i alle aldere og vil legge til rette med tilpassede aktiviteter. godt utvalg av Workshops. Overnatting på skoler.
  Haller, baner og skoler ligger i kort gangavstand i Bugårdsparkens nærområde.

  Mer info kommer senere.

  Troppsgymnastikk konkurranse for aspirant, rekrutt, junior og senior.
  Tumbling, trampett og frittstående.
  Konkurranse for alle nivåer.
  Tak på 75 tropper. Så førstemann til mølla.

  Invitasjon kommer seinere.

  Kurs-ID: 80724

  Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med IF Urædd Turn, arrangerer Medtrener-, Gymlek- og Idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

  Kursene er de første trenerkursene en trener i gymnastikk og turn bør delta på. Kursene bygger på hverandre, så vi anbefaler å ta kursene samlet. På denne kurshelgen har vi åpnet opp for muligheten til å delta på enkeltkurs, denne muligheten er der for de som tidligere har deltatt på enkeltkurs, og ikke ønsker å ta kurs på nytt.

  Medtrenerkurset gjennomgår det mest grunnleggende en trener i gymnastikk og turn bør kunne med vekt på trenerrollen. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år og andre, som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

  Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

  Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge. Kurset bygger på konsept revidert i 2024. Fullført og godkjent idrettens grunnstige-kurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelsene som blir gjennomgått på kurset.

  Målet med kursene er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

  For mer informasjon se informasjonsskrivet øverst til høyre.

  Tid:

  Medtrenerkurs, 31. august kl. 10.00-15.00
  Gymlekkurs, 31. august kl. 15.00-18.30
  Idrettens grunnstige, 1. september kl. 10.00-18.00

  Endringer i timeplanen kan forekomme.  

  Sted: Porsgrunnhallen       

  Adresse:  Kjølnes Ring, Porsgrunn  

  Trenerutvikler: Nina Gaaren 

  Kursavgift:   
  For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
  For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

  Priser for enkeltstående kurs:
  Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
  Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
  Idrettens grunnstige kr. 1100,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

  Kursavgift inkluderer kursmateriell. For å motta kursinformasjon og eventuelt materiell, er det viktig at påmeldingsfristen overholdes. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

  Mat er IKKE inkludert i prisen.

  Betaling:       
  Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

  Påmelding:   
  Påmeldingen åpner: 1. juni
  Påmeldingsfrist: 17. august kl. 10.00

  Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

  Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

  Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

  Husk:            
  Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær, elektronisk enhet og godt humør.

  Ved spørsmål, ta kontakt med NGTF kompetanse kompetanse@gymogturn.no og oppgi kurs-ID 80724

  VELKOMMEN TIL KURS

  Mer informasjon om kursene finner du her