Skip to content

Vi ønsker det nye styret til NGTF velkommen, og ønsker dem lykke til med arbeidet de to neste årene!

President, Torgeir Røinås Pedersen, og visepresident, Birgit Iversen, ble gjenvalgt i sine roller.

Stian Syvertsen, Terje Selnes og Emilie Sørensen stod ikke på gjenvalg. Solveig Johansen Nygaard var frem til årets Forbundsting inne som ungdomsrepresentant. May Brit Harestad Osaland stod på gjenvalg.

Valgkomiteen foreslo Kjetil Folkvord, Finn Gjertsen og Åse Linda Tynning som nye representanter inn i styret.

Benkeforslag på styremedlem

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets foreslo Solveig Johansen Nygaard som styremedlem og la vekt på viktigheten av unge representanter i styre og verv, og at det er ønskelig med god kontinuitet.

Det ble presentert gode begrunnelser for de to andre kvinnelige kandidatene, knyttet både til bakgrunn, erfaring, kompetanse og geografi.

Det måtte skriftlig valg til for å avgjøre valget mellom de tre kvinnelige kandidatene. Reglene om kjønnsfordeling og krav til ungdomsrepresentant medførte at de foreslåtte mennene og ungdomsrepresentanten automatisk ble valgt når det ikke var motkandidater.

Flere nye ansikt i styret

Solveig Johansen Nygaard og May Brit Harestad Osaland ble valgt inn som styremedlemmer. Det ble også fremmet benkeforslag til posisjonen som varamedlem, og da stemmene var talt opp hadde Åse Linda Tynning oppnådd flere stemmer enn Oddny Bismo Eilertsen.

Styret ser dermed slik ut:

President, Torgeir Røinås Pedersen, Nedre Glomma Turnforening
Visepresident, Birgit Iversen, Finnsnes IL
Medlem, May Brit Harestad Osaland, Tasta Turn
Medlem, Finn Gjertsen, Tønsbergs Turnforening
Medlem, Kjetil Folkvord, Oslo Turnforening
Medlem, Henriette Haavind Apalnes, Trondhjems Turnforening (ungdomsrepresentant)
Medlem, Solveig Johansen Nygaard, Oslo Turnforening
Varamedlem, Åse Linda Tynning, Asker Turn

I følge NGTFs lover skal det også velges en representant blant de ansatte. Dette valget gjennomføres i etterkant av tinget.

Vil du være med på vårt ungdomsprosjekt frem mot Eurogym 2024? Er du mellom 15-25 år? Liker du store arrangementer? Synes du det er gøy med mye aktivitet? Er du interessert i norsk idrett? Da må du lese videre!

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i alderen 12-18 år i regi av European Gymnastics som arrangeres hvert andre år. I 2024 er det Bodø som skal være vertskap for dette store ungdomsstevnet.

Eurogym 2024 skal være et arrangement for, av og med ungdom. Vi ønsker at ungdommen skal være med på å utvikle arrangementet og lede gjennomføringen av det. Fram mot rekruttering av mange frivillige, ønsker forbundet at ungdommen er med som rådgivere i arbeidet med å utforme arrangementet. For at våre flotte ungdommer skal føle en stolthet og et eierskap til Eurogym 2024 har vi satt i gang et ungdomsprosjekt «Unge Ledere Eurogym 2024».

For Unge Ledere Eurogym 2024 arrangeres det fysiske og digitale samlinger frem mot Eurogym i 2024. De fysiske samlingene vil være i Bodø.

Konkrete oppgaver og tema i prosjektet:

 • – Lederutdanning “Lederkurs for ungdom”.
 • – Ansvar for FunZone under Eurogym (inkludert planlegging, budsjettansvar, markedsføring, gjennomføring og evaluering).
 • – Erfaringsdeling fra andre store ungdomsarrangement.
 • – Kurs i bruk av sosiale medier (Bidra med publiseringsplan og arbeid med sosiale medier for Eurogym 2024).   
 • – Innspill til Eurogym 2024: innhold workshops, innspill til ansvar og arbeid frivillige, innspill til tidsplan for arrangementet, innhold og organisering av store seremonier.
 • – Samarbeidstema: “Hvordan ta vare på frivillige”.
 • – Evaluering og vegen videre: Hvor kan man engasjere seg i idretten og NGTF videre.
 • – Selvvalgt ansvarsområde under Eurogym 2024.

Du lurer kanskje på: «What’s in it for me»? Her er de fem viktigste grunnene på hvorfor du bør søke:

 • Du kan påvirke hvordan Eurogym 2024 vil se ut
 • Du kan bidra til samfunnet
 • Du blir mer attraktiv for framtidige arbeidsgivere
 • Du vil møte nye venner
 • Du kommer til å lære noe nytt

Sist men ikke minst, mennesker som jobber frivillig er lykkeligere enn andre!

Å delta på Unge Ledere Eurogym 2024 er gratis.
Det eneste kravet for å delta er at du er mellom 15-25 år og at du har lyst til å bidra med ditt engasjement.

Søknadsfristen gikk ut 20. juli 2022. For spørsmål, ta kontakt på e-post:
hanne.jorgensen@gymogturn.no

Tingdokumentene publiseres denne gangen digitalt her i denne nyheten. Det vil ikke bli trykket slik at vi anbefaler at alle benytter digitale hjelpemidler når vi møtes på Forbundstinget på Sola.

Forbundstinget 2022 skal behandle mange viktige saker, og disse er samlet disse tre dokumentene, mens Årbok og beretninger er i egne filer.

Forbundsting 2022 – Saksdokumenter

NGTF strategiplan 2022-2024

NGTFs Handlingsplaner 2022-2024

Årbok og beretninger er lastet opp i flere enkeltfiler siden det er digitalt signerte dokumenter som ikke kan settes sammen uten videre. Alle aktuelle dokumenter er å finne nedenfor her.

Årbok og beretninger NGTF 2020-2021

Årsregnskap NGTF 2020

Økonomisk årsberetning NGTF 2020

Kontrollkomiteens beretning 2020

Revisors beretning 2020

Årsregnskap NGTF 2021 inkl økonomisk årsberetning

Kontrollkomiteens beretning 2021

Revisors beretning 2021

Protokoll Forbundstinget 2020

Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Hva gis det støtte til?

 • Gjennomføring av sommeraktiviteter for barn og ungdom, fortrinnsvis der de bor.
 • Sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdommer.

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Les mer her

Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets avholder kretsting 5. og 6. mars 2022 i Sandefjord.

Invitasjon finner du her.https://gymogturn.no/arrangement/kretsting-4/

Forbundstinget 2022 skal som normalt behandle ny Strategisk plan som del av tingforhandlingene. Det ble sendt ut høringsdokumenter i den forbindelse til alle lag, kretser og tekniske komiteer den 16. desember i 2021. Høringsfristen nærmer seg nå med stormskritt.

Fristen er 31. januar 2022, og høringssvarene sendes til generalsekretær Mona Kristiansen på e-post mona.kristiansen@gymogturn.no

Det er to dokumenter ute på høring i denne sammenhengen. Det ene er et overordnet dokument som heter Høringsdokument – Strategisk plan 2022-2024, og det andre heter Høringsdokument – Handlingsplaner 2022-2024.

Fristen for innsending er 31.01.2022.

Den videre prosessen er at høringssvarene vil vurderes av den nedsatte arbeidsgruppen, som videre skal fremlegge oppdatert versjon av strategisk plan og handlingsplaner for NGTFs forbundsstyre og kretsledermøte for drøftelse. Etter dette skal den overordnede strategiske planen vedtas på forbundstinget i 2022, mens handlingsplanene vedtas av NGTFs forbundsstyre.  

2021 er snart historie, og selv om vi fortsatt har vært preget av covid-19, har vi litt av et år å se tilbake på. Nå trer vi inn i 2022, som Regjeringen i 2018 besluttet skulle være frivillighetens år.

Dette skal jeg komme tilbake til, men først vil jeg oppsummere litt av det som har preget gym og turn i 2021.

Pandemien har gradvis sluppet taket, i hvert fall på idretten. Det har vært en ubeskrivelig glede å være til stede på flere store gymnastikk- og turnarrangementer denne høsten.

Stolt President

Jeg blir ydmyk og glad i møte med alle som engasjerer seg for våre utøvere og som har stått last og brast med utøverne gjennom en pandemi vi aldri har sett maken til. Det å se at man har klart å holde hjulene i gang, motivert til alternative løsninger, fungert som smittevernsansvarlige parallelt med å holde aktiviteten i gang, det er bare å ta av seg hatten og takke på vegne av de nær 100.000 medlemmene som utgjør gym- og turnfamilien.

Så får vi krysse fingrene, og håpe at vi slipper nye nedstengninger selv om nye mutasjoner synes å skape usikkerhet også i tiden som kommer.

Det jeg har sett i høst vitner på alle måter om at det er nedlagt en enorm innsats for å holde aktivitetene i gang og at nivået på det jeg har sett ikke står tilbake for det som var status før lockdown, snarere tvert imot.

Det er mange prestasjoner som kan fremheves, men det er kanskje særlig to gymnaster som bør nevnes.

Solide VM-resultater

Josephine Juul Møller fra Asker turn tok en sterk 37. plass i VM i Japan i oktober, en av de beste plasseringene en norsk RG-gymnast har fått i et VM. Kun Siri Kjeksrud har klart det samme. Det var også trangt nåløye for å komme seg til dette VM, så dette er en stor prestasjon av Josephine.

Dernest må Sofus Heggemsnes fra Oslo turn, som klarte å kvalifisere seg til mangekampfinalen i VM i Japan i november, trekkes frem. Det er 41 år siden vi sist klarte denne bragden. I tillegg er 23. plass det beste resultat en norsk turner har hatt i et VM i moderne tid!

Dette er bare to av mange flotte prestasjoner våre utøvere har stått for etter at idretten åpnet opp i høst.

Julie Erichsen under kvalifisering i OL Tokyo. Foto Björn Larsson Rosvall / TT/NTB

Så har selvfølgelig de fleste fått med seg at vi hadde to representanter i årets OL ved Julie Erichsen fra Fana Laksevåg og allerede nevnte Sofus Heggemsnes fra Oslo. Det at vi klarte å få både en kvinne og en mann kvalifisert for OL er også et historisk resultat for oss.

TeamGym og gymhjul i NM-veka 2022

Som mange sikkert har lagt merke til er vi nå betydelig oftere representert i landsdekkende aviser og riksdekkende tv enn vi har vært siden Paal Clasen underholdt oss for 50 år siden. For noen helger siden kunne vi blant annet glede oss over Sofus som gjest hos Anne Lindmo der han fremstod som en ypperlig representant for gym og turn.

Ikke minst budskapet om at du ikke trenger å være god tidlig for å lykkes. Dette tror jeg det er viktig for mange å høre.

Vi jobber iherdig for å få enda mer av våre flotte aktiviteter i riksdekkende medier, og vet at i 2022 vil NM TeamGym bli kringkastet av NRK under NM veka.

En annen ting vi er veldig stolt over er antall nye anlegg som bygges og ferdigstilles. I 2021 ble en ny rekord satt da hele 13 nye haller stod ferdig. Dette viser at vi er best i klassen til å få opp nye anlegg, og dette tenker jeg har sammenheng med samfunnsaktørenes forståelse av at grunnlaget legges i gym og turn.

Så på tross av pandemi har det vært mange lyspunkter og gode resultater.

På lik linje med det øvrige idretts-Norge har pandemien ført til frafall i gym og turn. Dette handler ene og alene om at det i lengre perioder ikke har vært mulig å gjennomføre treninger.

For barn har det stort sett vært mulig å tilrettelegge for treninger, men da i mindre kohorter. Disse begrensningen har ført til frafall da vi ikke har kunne tilby alle de flotte aktivitetene som gym og turn er så gode på.

På tross av frafallet vi har sett, er jeg ikke bekymret. Når vi nå kan drive aktiviteter som normalt, kommer medlemmene tilbake og ikke minst vil mange nye barn gjøre sine første ruller, piruetter og hjul under kyndig veiledning av våre dyktige trenere i det ganske land.

Den generasjonen det er vanskeligere å få tilbake er ungdommene som har mistet sine tilbud og som velger å slutte etter et altfor langt opphold. Uansett er det viktig at vi opprettholder den kvaliteten våre lag er så kjent for å ha, og sørger for at de som ønsker å drive med gym og turn får anledningen til dette.

En annen utfordring idretten står ovenfor er hvilken rolle vi skal ta i internasjonale betente problemstillinger. OL i Kina har vi hørt mye om, like mye har vi hørt om fotball-VM i Qatar. Det er økte forventninger til at idretten aktivt tar standpunkt og bidrar til å styrke menneskerettigheter og reagere mot aktører som ikke respekterer disse.

Dette er vanskelige temaer.

Da jeg som ung gutt opplevde OL i Moskva i 1980 og i Los Angeles i 1984, hadde jeg intuitive tanker om dette. Kan ikke idrett få være idrett, så kan andre ta seg av politikken? Er det ikke flott å ha en arena der alle kan treffes og konkurrere på like vilkår selv om det pågår politiske konflikter?

Men det er nok ikke så enkelt. Vi ønsker å ta avstand fra regimer som ikke respekterer menneskerettigheter eller som ikke har et rettssystem som ivaretar den enkelte borger. Er det da riktig å boikotte arrangementer i regi av denne type regimer eller er det andre virkemidler som er bedre? Kan man i større grad utøve påvirkning ved tilstedeværelse, og hvilke mandater skal de aktive utøverne da ha? Skal de skjermes, skal de fristilles fra egne standpunkter eller bør man ha bundne mandater?

Dette er svært vanskelig spørsmål å ta stilling til, men det må gjøres da samfunnet har en forventning til at idretten inntar et standpunkt i en eller annen retning. I tillegg kan jo idretten faktisk bidra til at nasjoner med liten eller ingen respekt for aksepterte menneskerettigheter lar seg påvirke i riktig retning. Så ser vi bilder fra håndball-VM der idrettsglede står i sentrum etter Norge – Iran, og minner oss på at idretten bringer oss sammen og gir oss så mye glede.

Flere i internasjonale verv

Når vi er inne på internasjonalt engasjement må vi nevne at gym og turn er sterkere representert i internasjonal gymnastikk enn noen gang tidligere. Under FIG kongressen i høst ble Lise Mandal gjenvalgt i FIG Council, mens Marie Moltubakk ble valgt som medlem av RG-komiteen i FIG.

I tillegg har vi Tom Thingvold som president i teknisk komite turn menn i EG, Heidi Marie Taksdal, visepresident i EGs Gymnastics for all-komité og Maria Sollohub, visepresident i International Wheel Gymnastics Federation. Dette innebærer at vi har muligheter for internasjonal påvirkning, og dette akter vi å utøve i tråd med de etiske prinsipper vi ønsker skal gjøre seg gjeldende også utenfor Norge.

Jeg vil avslutte med å si noe om det jeg innledet med. 2022 er frivillighetens år. Verdien av det frivillige arbeidet som utføres i Norge i løpet av et år er vurdert å utgjøre ca. 78 milliarder kroner! Det er anslått at ca. en fjerdedel av dette relateres til idretten, dvs. ca. 20 milliarder kroner.

Her er Norge unike.

Dette forstår også våre politikere, og de er naturligvis engstelige for frafall blant frivillige, ikke minst sett hen til den pandemien vi står oppe i. Det er nettopp alle dere ute i lag og kretser som er motoren i idretten og som gjør det mulig for våre nær 100.000 medlemmer å kunne oppleve mestringsfølelse, bygge relasjoner og å utvikle en god fysisk og mental helse.

Tusen takk for den uvurderlige jobben dere gjør!

Foto: NGTF
Torgeir Røinås Pedersen vet å sette pris på de som står på for å arrangere gym- og turnaktiviteter i det ganske land.

Idretten ønsker å være synlig, og hvert idrettslag oppfordres til å velge seg en dag i 2022 der man skaper oppmerksomhet rundt idrettslaget og blir ekstra synlig i nærmiljøet. Det er også mulig å søke økonomiske støtte i forbindelse med gjennomføringen av et slikt arrangement.

Frivillighetens år har en egen nettside og jeg oppfordrer alle til å ta en titt på denne. Det hadde vært utrolig stas om vi klarte å sette vårt preg på dette året slik at mange rundt i vårt fagre land fikk sett alt det flotte gym og turn har å by på!

Jeg vet dere alle har mer enn nok av oppgaver fra før, men tror dette kan være en liten boost både for frivillige og utøvere. Finn en passende dag. Sett opp et arrangement helt i tråd med det dere føler for og vis nærmiljøet og andre alt det flotte dere står for!  

Nok engang, tusen takk for innsatsen i året som er gått og en riktig god jul og et godt nytt år til dere alle!

Har dere et arrangement, en konkurranse eller et seminar dere ønsker å dele med andre klubber, kan dere dele dette på NGTF sin nettside. 

Her kan dere også legge ut informasjon i etterkant av en konkurranse eller et arrangement.
 
Skriv en liten tekst om konkurransen/arrangementet, send inn bilder og gjør litt stas på vinnerne.

 1. Gå inn på www.gymogturn.no 
 2. Trykk på «Logg inn» øverst på hjemmesiden
 3. Velg «Skriv innlegg»

Du vil nå komme inn på en side hvor du legger inn tittel, laster opp bilde og skriver ønsket tekst. 

Skriv gjerne en tittel som forteller hva og hvor, som «Rekorddeltakelse på KM i Røros», eller gjør stas på klubb/utøver/medlem/lag/gruppe, som «Ingeborg ble hedret av Beitstad IL».

Du må også velge kategori; er det KM, lokal konkurranse eller lignende, velger du «nyheter krets», er det fra et kurs, velger du «nyheter utdanning» og så videre.

Under det feltet må du videre legge inn hvilken klubb, krets, lag du kommer fra. Dette vil ikke bli synlig, men er for å hjelpe NGTF å publisere det på riktig plass.

Etter at dere har trykket send inn, vil saken bli gjennomgått av NGTF før publisering på hjemmesiden. Det er også muligheter for å få saken publisert på sosiale medier om ønskelig.

Idretten åpnes igjen!

Dette har vi ventet på og gledet oss til lenge.

Lørdag 25. september planlegges det en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne arrangementer for store og små over hele landet.

Dette er en kampanje for hele idretts-Norge, med Norges Idrettsforbund (NIF) i spissen. Vi håper at så mange av våre lag, klubber, tropper og grupper som mulig vil være med å feire!

Målet med kampanjen er å få tilbake medlemmene i idretten som fallt av under koronapandemien.

Skal din klubb eller din gruppe gjøre noe spesielt for å markere dette? Send inn arrangement, tid+sted, link til informasjon og annen nyttig informasjon til charlotte.maeland@gymogturn.no

Mandag 28. juni vedtok forbundsstyret i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) å sende inn en søknad til European Gymnastics (det europeiske turnforbundet) om å arrangere Eurogym 2024 i Bodø.

President i NGTF, Torgeir R. Pedersen sier: «Jeg tror dette er en fantastisk mulighet til å vise frem alle de flotte aktivitetene som gymnastikk og turn tilbyr både gammel og ung.

Denne gangen er det ungdom fra hele Europa som vil samles i Bodø for å sette sitt preg på byen. Bodø har fremstått som svært positive til arrangementet og virkelig gitt uttrykk for et sterkt ønske om å få dette til byen i anledning kulturhovedstad i 2024.

Dersom vi lykkes til å få arrangementet til Bodø i 2024 kommer mange ungdommer garantert til å få en opplevelse de vil ha med seg resten av livet.

Vi er spent på utfallet, men har vanskelig for å tro at noen vil kunne fremme en bedre søknad en NGTF med Bodø som kulturhovedstad og lokasjon!»

En festival for ungdom

Eurogym er et stort breddearrangement som samler ca. 5.000 ungdommer i alderen 13-18 fra hele Europa. Man trener sammen, har oppvisninger for hverandre og har det gøy med andre ungdommer. I tillegg til å ha oppvisninger, deltar alle på workshops der man får prøve nye, spennende aktiviteter.

Dersom NGTF får tildelt Eurogym, vil det være det største vi noen gang har arrangert. Visepresident Birgit Iversen er sikker på at vår erfaring fra World Gym for Life Challenge 2017 i Stokke vil gi oss en fordel når vi skal overbevise European Gymnastics om at vi har god kapasitet som vertsnasjon.

Det hele startet med at Bodø søkte om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, hvor Eurogym var oppgitt som et tiltak knyttet til prosjektet. 

Stort engasjement og støtte i nord

Programdirektøren i Kulturhovedstadsprosjektet Bodø-2024, Henrik Sand Dagfinrud sier: «Dette er et stort skritt videre på veien mot kulturhovedstatsåret 2024. Et fantastisk samarbeid med NGTF, og i tillegg en rekke aktører her i nord, har ført frem til en veldig flott søknad til European Gymnastics. Nå krysser vi fingrene og håper vi får fortsette å bygge videre på dette grunnlaget

I arbeidet fram mot vedtaket i forbundsstyret har arbeidsgruppen, bestående av Irina Solem (leder), Minna Børstad, Stig Nilssen, Hanne Jørgensen og Øistein Leren, arbeidet tett sammen med flere lokale aktører.

Visit Bodø og Bodø Idrettsråd har bidratt med selve arbeidet omkring søknaden, og er fantastiske samarbeidspartnere når vi nå ønsker å invitere 5.000 ungdommer til kystbyen i nord. Det er allerede gjort mye forarbeid med lokale leverandører og offentlig myndigheter, og det er ingen tvil om at Bodø legger godt til rette for et spektakulært arrangement.

Bodøidretten med Bodø Gym og Turn og B&OI turn i spissen, står klar med åpne armer for å ta i mot utøvere fra hele Europa. God støtte har vi også fra idrettskretsene og turnkretsene i Nord-Norge.

Tildelingen av Eurogym 2024 skjer senest innen utgangen av januar 2022.