Skip to content

Turn menn og regionsansvarlig i region vest, Odin Nielsen, i samarbeid med Stavanger TF inviterer til regionssamling 2 i regionen 22. – 24. september i Sola Arena for gymnaster turn menn fra 10 år og eldre. les hele invitasjonen for mer informasjon.

Påmeldingsfrist: 7. september

Sotra Sportsklubb Turn og dans i samarbeid med Rogaland gymnastikk- og turnkrets og Vestland gymnastikk- og turnkrets inviterer til Regionssamling for Turn Kvinner fra 9 år og eldre.

Sotra SK Turn & Dans i samarbeid med VGTK inviterer gutter og jenter o alderen 6-10 år til aktivitetsdag 29. april.

Førde IL Turn og VGTK inviterer til aktivitetsdag for barn 6-10 år (1-4 klasse).

Vestland Gymnastikk -og Turnkrets og Etne IL Turngruppa innbyr til aktivitetsdag for jenter
og gutter 6-10 år i SKAKKEHALLEN 22. april 2023.

Mer informasjon kommer.

Stryn Turn og Vestland Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere til Gymfest for barn 11-13 år (5.–7. trinn) i Stryn 21. – 23. April 2023

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets, med Klepp IL gymnastikk og turn, som teknisk arrangør, inviterer til Vestlandsturnstevne for voksne helgen 14. – 16.juni 2024.

Arrangør ønsker første tilbakemelding innen 09.09.2023.

Vestland Gymnastikk- og Turnkrets og Åsane Turn inviterer til Kretsturnstevne.

Dato: 16.-18. juni 2023

Påmelding innen 18 april 2023
Bestilling av stevnemedaljer

Vi ønsker velkommen til VGTK sitt kretsting på Voss 2023!

Dato: 18.-19. mars 2023

Sted: Scandic Voss

Se invitasjon for mer informasjon og påmelding. Velkommen!
Obs! Publisering av saksdokument vil skje 1 uke før kretstinget (etter loven) 10. mars og ikke 17. februar, frist for innsending av saker 2 uker før kretstinget, 3. mars.