Skip to content

Tromsø Turnforening inviterer til Nord-Norges Mesterskap, 2024, for turn kvinner, turn menn og aspirantoppvisning 8.-10.mars. Se vedlegg/invitasjon for mer informasjon.

Alta Turnforening har den glede av å invitere til NNM i RG 2023. Vi gleder oss til å se så mange som mulig til en flott konkurranse helg i Nordlysbyen Alta. Velkommen skal dere være.

NGTF og regionsansvarlig i region Nord, Børge Johansen, inviterer til samling 23. – 26. juni i Kabelvåg for gymnaster i alderen 7 til 17 år. Finn mer informasjon i invitasjonen.
Påmeldingsfrist er satt til 12. juni.

Reglementet i troppsgymnastikk fornyer seg stadig, og det kan være omfattende og utfordrende å forstå alle begrepene. Hva er teamgym? Hva er nasjonale klasser? Hva er kravene i hver aldersklasse og hva er lov og ikke? Hvem er tellende pr. serie og hvor mange kan stille pr. tropp? Hva bør jeg tenke på når jeg setter opp serier? Det er krevende å forstå alt ved å kun lese og det kommer stadig mange spørsmål til dommerne. 

Vi inviterer derfor alle som har lyst, og som har en rolle innenfor troppsgymnastikk (trenere, ledere, gymnaster) til å ta en gjennomgang av det mest relevante i reglementet. Skriv ned alle spørsmål dere måtte ha, så går vi gjennom dette i løpet av møte. Vi tar gjennomgang på alle apparatene; tumbling, trampett og frittstående. Vi ser for oss at vi bruker ca. 2 timer +/-, avhengig av antall deltakere og spørsmål. 

Send gjerne inn spørsmål på forhånd til kristina@tuilturn.no

– NNM står straks for tur og vi ønsker å gjennomføre webinaret før denne konkurransen. Alle er likevel velkommen til å delta, uavhengig om man skal på NNM eller ikke.

Det er satt av tre alternativ til dette Webinaret, kryss av for det alternative som passer best. Vi ønsker å ha flest mulig med og vil velge den dagen flest har krysset av for. (Kan du alle dagene, setter du kryss på alle)

Alternativene er satt til:
– 6.mars 20.30
– 13.mars 20.30
– 15.mar 20.00

Møteledere: Kristina Lagerstrøm, dommer i TFGTK og Sandra Wilhelmsen, dommer i TFGTK.

Ingen deltakeravgift, gratis påmelding!


PÅMELDINGSFRIST: 1.MARS

NGTK og TFGTK og Narvik Turnforening inviterer til NNM i Turn Kvinner og Turn Menn.

Dato: 15.-16. april 2023

Sted: Narvik

ID: 81814

Nordland Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Ballstad gymnastikk -og turn arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller. Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier. Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Dato: 11.-12.februar 2023

Tid:
Medtrener og Gymlek lørdag klokken 10.00.-.18.30
Idrettens Grunnstige søndag klokken 09.00-17.30

Sted:     Ballstad, lofoten   

Adresse:       Gravdal, skoleveien 3, 8373 Gravdal.

Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener og Gymlek kr. 1000,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1400,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingsfrist: 28.januar 2023
Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden. Påmeldingen er åpen fra 02.12.2022.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

NGTK, TFGTK og Bardufoss Gym og Turn inviterer til NNM Troppsgymnastikk.

Dato: 24.-26. mars 2023.

Se invitasjon for mer informasjon.

Tromsø Turnforening, i samarbeid med Nordland Gymnastikk- og Turnkrets og Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets, inviterer med dette til Nord Norsk Mesterskap for Turn kvinner og Turn menn.

Dato: 6.-8. mai 2022
Sted: Tromsø Turnhall

Se invitasjon for mer informasjon.

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets og Rana Turnforening inviterer til Nordlandsstevnet.

Se invitasjon og påmeldingsskjema for mer informasjon.

Påmeldingsfristen er utvidet til 25. mars!

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle lag i kretsen til et digitalt lagsmøte på Teams mandag 22. mars kl. 20:30.
Send gjerne invitasjonen videre i din organisasjon slik at flest mulig får mulighet å være med.
Har du noe du har lyst at vi skal ta opp er det bare å ta kontakt med styret eller nordlandgtk@gymogturn.no før lagsmøte.

Påmelding