Skip to content

Årets gymnast Alice Madelen Otterlei fra Aalesunds Turnforening, har deltatt på flere internasjonale Rytmisk Gymnastikk konkurranse og oppnådd flere pall plasser, i tillegg til nasjonale og lokale konkurranser.

Alice har også hatt gode plasseringer under NM både som junior og senior gymnast. I tillegg har hun vært på rekrutteringslandslaget for Rytmisk Gymnastikk de siste årene.

Alice er en lærevillig og imøtekommende jente, og hun møter alle med et stort smil.  I tillegg til å være en person som lener seg på miljøet for å få støtte, bidrar hun også mye ifht god dynamikk i gruppen og er et stort forbilde for andre gymnaster.

Alice Madelen er første RG gymnast fra Møre og Romsdal som har deltatt i Europa Mesterskapet. Dette skjedde i Budapest mai 2024, hvor hun deltok på troppen til Tromsø Turnforeniing og oppnåddde sterke resultater.  Treneren til Alice, Ulrikke Riise, var også med til EM i Budapest.

Møre og Romsdal er glad for å kunne tildele Alice Madelen Otterlei «Årets Gymnast 2024», og takker for flott innsats !
Alice fikk i tillegg til heder og ære, en t-skjorte med trykk, en genser og et gavekort.

Årets ildsjel er Herdis Tveiten Hønsvik fra Holmemstranda IL Turn.

Herdis er kasserer i klubben og har vært helt uvurderelig motor i å etablere Holmemstranda IL Turn. Holmemstranda IL Turn startet opp i 2019 med 35 gymnaster, nå er de ca 90 gymnaster, 10-15 trenere og hjelpetrenere.  De har breddegrupper fra 6 – 12 år og troppsgymnastikk fra 12-15 år.

De holder til i en gymsal på Åfarnes, og har dermed svært begrenset fasiliteter.  Og her kommer Herdis sin innsats virkelig frem; Takket være hennes innsats med å søke på alt fra Teft-midler, Sparebank-stiftelsen, tippemidler, spleis, organisering av dopapirsalg og basar til hjelp med å organisere klubboppvisninger med loddsalg og kafé for å skaffe inntekter til klubben.  Hun administrerer også klubbens medlemmer, med fakturering osv..

Takket være Herdis sin iherdige innsats over flere år har Holmemstranda fått på plass Airtrack, flere trampetter, pegasus, matter, tjukkaser, voltputer mm.. Altså utstyr for flere 100.000 kr.

I samarbeid har de også fått sendt trenere på kurs, noe klubben har dekket.  Det er nå gjort styrevedtak i hovedstyret i Holmemstranda IL at de skal arbeide for etablering av basishall i kommunen.

De har mao. virkelig utviklet turn i Holmemstranda IL i løpet av de snart 5 årene de har eksisert, og Herdis har hatt en nøkkelrolle i dette.

Å etablere og drifte klubben krever selvsagt innstas fra flere frivillige som bidrar, men det er likevel Herdis og Ingvild Gjerset som legger ned den største innsatsen. Slik er det å drive en liten klubb, man er avheigig av ildsjeler som brenner for et tilbud!

Møre og Romsdal er glad for å kunne tildele Herdis Tveiten Hønsvik «Årets Ildsjel 2024», og takker for flott innsats !

Herdis fikk i tillegg til heder og ære, en t-skjorte med trykk, en genser og et gavekort.

Om få uker reiser Alice Madelen Otterlei fra Aalesunds Turnforening til Budapest for å representere Norge i EM i RG.

Alice deltar i troppen til Norge som består av gymnaster fra Tromsø, Ålesund og Malvik. Vi er veldig stolt over Alice som legger ned det harde arbeidet dette krever, og gratulerer henne og de andre jentene med uttaket til et slikt mesterskap. 👏🏼

Forrige uke hadde de besøk av sunnmørsposten på trening, les artikkelen her: https://www.smp.no/sport/i/jQPxxo/16-aaring-blir-historisk-haaper-jeg-klarer-aa-holde-hodet-kaldt

Lagsmøte 13.februar hadde representanter fra 10 klubber.
Presentasjon som vedlagt her ble gjennomgått.
Ørsta, Elnesvågen og Straumsnes fortalte litt som sin hverdag.

Håper å se enda flere klubber på neste lagsmøte!
Har dere innspill på tema dere ønsker eller andre innspill er det bare å ta kontakt med kretsstyret.

Vil DIN klubb arrangere ungdomstreff for gymnastane i Møre og Romsdal?


Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets har eit ønske om at det blir arrangert
ungdomstreff i kretsen før sommarferien 2024. Vi ser no etter ein klubb som har lyst
og høve til å halde ei slik samling. Vi har sett av midlar i budsjettet, og ser for oss ei
samling over to dagar. Ei slik samling vil vere motiverande for ungdommen, og halde
gymnastane lenger i aktiviteten. Ein håper også at det kan skape relasjonar på tvers
av klubbar for både trenarar og utøvarar.
Vi ser etter ein klubb som har passande lokaler og som sjølv kan stå for planlegging
og gjennomføring av ungdomstreff 2024. Ein kan skape sitt eige konsept, men det er
ønske om høgt aktivitetsnivå og inkluderande sosiale aktivitetar. Det er også ønske
om å ta inn parkour som ein del av opplegget. Kretsen har midlar til å hente trenarar
frå andre kretsar dersom det skulle vere naudsynt.
Send oss ein søknad som inneheld ei skisse over aktivitet og opplegg for sosial
samling. Vi vil gjerne sjå eit utkast til budsjett, slik at vi saman kan finne ut kor mykje
pengar ein skal bruke på ei slik samling. Kretsen skal ikkje ha inntekter på
arrangementet. Det betyr at arrangerande klubb har høve til å ta inntekter frå
eventuelt kiosksal og påmeldingsavgift til seg sjølv. Vi vil først og fremst vektlegge
aktivitet og sosialt opplegg, men reiseveg kan bli vurdert dersom mange søkarar.
Vi håper at nettopp DIN klubb ønsker å arrangere ungdomstreff 2024 hos seg

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt å tilby gratis deltakelse på Trener 1 kurs i Hareid for deltakere som er tilsluttet klubber i nevnte krets.

Påmeldingsfrist er utvidet til torsdag 18.februar. MERK: kurset kan bli fullt før påmeldingsfrist!

Trener 1 – kurshelg 1, Hareid — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no)

Det vil etterstrebes å få satt opp et gratis Trener 1 kurs til høsten i nordmøre.

Tilskuddsordningen er åpen og har søknadsfrist 30.november.
Her finner du retningslinjene for tilskuddsordningen.

Tilbakemelding og evnt utbetaling kommer i desember.

Kretsstyret inviterte til kick off med foredrag om hvordan jobbe mot sponsorer og skadeforebygging før det hele ble avsluttet med tips og triks sammen med Odin Kalvø.

Ungdommene i kretsstyret var gjester på NGTF sin Instagram gjennom lørdagen og publiserte mye kjekt innhold.

Takk til alle påmeldte, vi håper å se dere og enda flere neste gang;-)
Se reportasje i Nytt i Uka her

Takk til Sykkylven for flott gjennomført arrangement.
Stafettpinnen er gitt videre til Ekko/Aureosen for gjennomføring i 2024.

400 deltakere fordelt på 8 klubber i kretsens 75.barnekretsturnstevne!

Søknadsfrist er 30.oktober:-)