Skip to content

Kretsstyret har besluttet å åpne tilskuddsordningen nå for å få penger ut til klubbene.
Søknadsfristen er 31.mars.
Tilbakemelding og utbetaling kommer kort tid etter fristen:-)

Retningslinjer

I helgen ble det gjennomført sikringskurs på Ørlandet. Deltakere fra Ørland Turnforening, IL Sverre, Alvdal IL og Onstage Danseskole fikk ny kompetanse.

Et bra kurs, med godt innhold, motiverte deltakere og mye moro.
Takk for deltakelsen og lykke til videre.

Det er kommet inn mange fine videoer og her kan du se den offisielle videoen som utgjør det digitale barnekretsturnstevnet 2021.
Tusen takk til alle involverte i alle klubber for at dere kastet dere med på dette prosjektet!

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i alderen 13-18 år i regi av European Gymnastics som arrangeres hvert andre år.

Under Eurogym samles ungdom fra hele Europa for å trene sammen, ha oppvisninger for hverandre og ha det gøy sammen med andre ungdommer.

I tillegg til å ha oppvisninger, deltar alle på workshops der man får prøve nye spennende aktiviteter.

I 2022 går turen til Sveits og byen Neuchâtel fra 10. – 15. juli.

Troppen til Trøndelag vil bestå av gymnaster fra flere lag i kretsen. Her blir man kjent med andre ungdommer på tvers av klubbene i kretsen og en vil oppleve mye gøy og sosialt i løpet av treningssamlingene i forkant av stevnet, og selvfølgelig også under selve stevnet i Sveits.

Ikke minst skal vi lage en flott oppvisning:)

Lyst til å være med?

Ta med deg noen turnvenner og kom å bli med på tur!

Invitasjon og påmelding til kretstroppen finner du her:  https://www.deltager.no/event/358824#init

Last ned flyer informasjon under

IL Sverre turn startet opp et turnparti for barn og unge med funksjonsnedsettelse våren 2019. På barnekretsturnstevnet samme vår hadde partiet, som da bestod av seks utøvere, sin første oppvisning, etter kun seks treninger! Siden har partiet vokst, og høsten 2021 består partiet av 11 utøvere i alderen 8-15 år.

Treningene er individuelt tilpasset, og takket være raus støtte fra Gjensidigestiftelsen, Levanger kommune og Trønder-Avisa, kan vi ha høy trenertetthet. I tillegg prøver vi ut en ordning med noe vi kaller paravenner. Denne ordningen innebærer at turnere fra andre partier deltar på treningene, som venner og hjelpere. På treningene legger vi vekt på allsidig bevegelse, turnglede og mestring. Paraturnpartiet får ha hele Løa, som er basishallen vår, for seg selv når de trener. Paraturn skal være et trygt og godt sted å være!

Turnere og trenere trives veldig godt sammen, og timen med paraturn er et høydepunkt i uka. Selv om partiet har blitt ganske stort, har vi likevel alltid plass til flere.

Har du spørsmål til hvordan klubben startet og hva de gjør kan du ta kontakt med Anne Kathrine Hundal på anne.k.hundal@nord.no

Paraturngjengen med trenere og paravenner, tatt høsten 2020 (mens pandemien hadde en rolig periode)
Turner Mats og trener Eir høsten 2020
Turner John Rune og trener Anne Kathrine Hundal på nyttårsshowet 2020 (Bildet er lånt fra TA)

Vi setter stor pris på din tilbakemelding ang samlingen. Evalueringen tar få minutter og gjøres under her.

Formål: Tilskuddet skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med gjennomføring av langtidsplan for gymnastikk – og turn i Møre og Romsdal. 
 

Hensikt: Tilskuddet skal bidra til utvikling av aktivitetstilbud, kvalitetssikring og bevare mangfoldet innen gymnastikk og turn i Møre og Romsdal. 

Frister: Søknadsfrist 31.oktober. Søknader mottatt etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet. 
Søknadene behandles umiddelbart etter fristens utløp og utbetaling av tilskuddet vil skje innen 20.desember.  

Generelle kriterier:
-Betalt kretskontingent
-Vært representert på siste kretsting(unntak vurderes for nye lag)
-Deltatt på lagsmøte i regi av kretsen
-Søkt innen fristen og lagt ved tilhørende dokumentasjon

Trenerlisens for sesongen 2021/2022 er klargjort og det er nå mulig å registrere nye lisenser.

Det er 2 endringer fra tidligere år som det er verdt å merke seg:
# Alle trenere som hadde lisens forrige sesong er automatisk overført til ny sesong. Klubben må inn og betale disse og evnt avslutte de som ikke fortsetter. Her finner du brukerveiledning for å avslutte lisens.
Klubben må inn i SportsAdmin og betale lisensene med kort(da kan alle betales samlet) eller skrive ut betalingsinformasjon for å betale i nettbank(betaling gjøres pr person med unik KID).

# Trenerlisens er mulig å registrere fra det året personen blir 13år.

Her finner du informasjon og brukerveiledning:
https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/forsikring/