Skip to content

Kjære alle sammen,

Et riktig godt nytt år ønskes dere alle!

Da er året 2021 over, og vi har tatt fatt på 2022 🙂

Året startet som det sluttet, men nedstengning på grunn av Covid 19.

La oss håpe at tiltakene har den tilsiktede effekt, og treffsikkerhet slik at vi ved neste korsvei og evaluering den 14 januar igjen kan få ta fatt på veien tilbake til normalen.

Jeg vil bruke anledningen til å takke alle lag, utøvere, frivillige og ellers alle som brenner for idretten vår. Takk for at dere har ledet vår gren innen idretten stødig og godt gjennom den utfordrende tiden vi har vært igjennom.

Denne krisen har tydelig vist at idretten vår er viktig som en sosial arena, for trivsel og tilhørighet. Økningen i antallet barn og unge som sliter psykisk sier oss noe om at vi blir enda viktigere i tiden som kommer.

Kretsstyret og utvalg, og i samarbeid med alle dere vil jobbe på for å opprettholde aktivitet til det beste for våre barn, unge og voksne. Og vi håper i samarbeid med dere at vi vil klare å få tilbake noen av de som har falt fra idretten vår under pandemien.

HUSK AT DET ARBEIDET DERE GJØR ER UTROLIG VIKTIG FOR VÅRE BARN OG UNGE!

Gymnastikk og turn skaper en livslang glede, og sammen legger vi grunnlaget for trygge, åpne og spennende aktiviteter som skaper mestring.

Lykke til med planleggingen og gjennomføringen av året 2022, og vi håper og ser frem til masse flott aktivitet.

Mvh

Benedicte Næss

Leder

Vestland Gymnastikk- og turnkrets

Velkommen til Train the trainee-kurs for Trygg på trening med Redd Barna!

Vi er så glade for å kunne lansere Trygg på trening med Redd Barna i NGTF!

ET KURS SOM SKAL GJØRE KLUBBEN DIN TRYGG FOR BARN
Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep?

KORT OM KURSET OG HVA DU LÆRER
Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i egen
klubb. Gjennom kurset blir dere mer bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene. Trygge voksne gir trygge barn.

TRAIN THE TRAINEE-KURS
I første omgang ønsker vi å invitere dere i klubbene som kunne tenke dere å holde dette kurset internt i egen klubb. Du vil få gjennomgang av kurset, bli kjent med verktøy som kjøreplan og håndboka, i tillegg opplæring innenfor de aktuelle fagområdene – og mest av alt, hvordan du kan
være en trygg voksen og klubben din et trygt sted for barna å være.

PRAKTISK INFORMASJON
Sted: Microsoft Teams, lenke blir sendt ut ved påmelding
Dag og tidspunkt: Mandag 6. desember kl. 18-20 eller tirsdag 14. desember kl. 18-20
Tidsbruk: ca. 2 timer
Påmelding: Navn, rolle og e-postadresse til maria.dalsbo@gymogturn.no
Forberedelse: bla gjennom håndboken du får tilsendt på epost ved påmelding, og ha den
tilgjengelig under kurset
Kontaktperson: Rådgiver verdiarbeid Maria Karin Dalsbø, maria.dalsbo@gymogturn.no

TAKK FOR AT DU VIL DELTA PÅ TRYGG PÅ TRENING MED REDD BARNA OG GJØRE KLUBBEN TIL ET TRYGT STED FOR BARNA Å VÆRE!

Her er Terminlista for Vestfold og Telemark Gymnastikk- og turnkrets 2020!

Terminliste VTGTK 2020

Sotra SK Turn & Dans inviterer til åpen dag i Paraturn og Paragym, søndag 20. oktober kl. 1200-1400 (Turnhallen på Sotra). Den åpne dagen er for barn/unge fra 4 år (paragym) og barn/unge fra 7 år (paraturn) – VELKOMMEN 🙂

Invitasjon: apen-dag-20-oktober-i-turnhallen-pa-sotra

Vestfold Gymnastikk- og turnkrets ønsker velkommen til åpen hall for Paraturn Søndag 8. september. Invitasjon vedlagt. Velkommen 😊

Invitasjon: Åpenhall-paraturn-høst-2019