Skip to content

Vi minner om at Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Vinterfestivalen 2020 i samarbeid med Rakkestad IFs turngruppe 8. februar.

Vinterfestivalen blir det aller første turnstevnet i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, og gjennomføres på en dag, med felles aktiviteter og oppvisninger. Arrangementet foregår i Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad, i Østfoldsdistriktet.

Vi håper det er mange som har lyst til å komme og se på oppvisningen som starter kl 15:00.
Inngang koster kr. 100,- per person over 16 år, og er gratis for alle under 16 år. Gratis parkering.

Vel møtt på Vinterfestival!

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1 tumbling/airtrack i samarbeid med IL R.O.S. Turn. Kurset arrangeres i ROS Arena, Ovnerudveien 1, 3430 Spikkestad.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning. Man kan delta på sikringskurs fra det året man fyller 16 år.

Invitasjon kommer veldig snart. Følg med på vår terminliste:
https://gymogturn.no/events/event/sikringkurs-1-trampett-tumbling-airtrack_VOGTK/

Osloidrettens hus på Ekeberg skal renoveres, derfor stenger vi Ekeberg-kontorene for Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold Gymnastikk- og Turnkretser den 16.desember. Frem til og med sommeren 2022 være på ny adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo, som også er vår nye postadresse. Kretskonsulentene vil være tilgjengelig på samme telefonnummer og e-post adresser som før.

De siste dagene frem til jul vil kontoret ha begrenset tilgjengelighet. Fra 2. januar skal vi være fullt operative igjen, i 4.etasje i Brynsveien 13, lett tilgjengelige fra Brynseng t-banestasjon.

Oslo Idrettskrets og alle deres leietagere flytter for å gi plass til rehabilitering av dagens kontorbygg og muliggjøre bygging av nytt Osloidrettens hus.

Vi ber om deres tålmodighet i julestria, og håper å være mer tilgjengelig når de nye kretsene settes i sving fra 01.01.2020.

I mellomtiden ønsker vi alle en god jul og et riktig godt nytt år!

Rakkestad IFs turngruppe arrangerer Vinterfestivalen 2020, den 8. februar 2020 i Østfold.
Adresse: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad i Østfold.

Vinterfestivalen er et ekstra årlig kretsturnstevne arrangert av Østfold Gymnastikk- og Turnkrets. Arrangementet blir det aller første stevnet og en flott velkomstfest for nye Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets, og medlemmer fra alle klubber i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, fra 6 år og oppover, er invitert. Stevnet gjennomføres på en dag, med felles aktiviteter og oppvisninger. Det blir selvfølgelig lagt opp til mest mulig aktivitet og minst mulig venting for de yngste. Det har ikke vært utdelt stevnemedalje på dette stevnet, men alle deltakere får deltakerpins.

Invitasjon og informasjon om påmelding finner du her!

 

Vel møtt på Vinterfestival i Østfold!

I forbindelse med sammenslutning av Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets, Østfold Gymnastikk og Turnkrets og  Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets arrangeres ekstraordinære kretsting for alle tre kretser, samt konstituerende kretsting for ny storkrets, lørdag 2. november – søndag 3. november 2019
Sted: Sundvolden Hotell, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Program
Lørdag
Kl. 09:00                  Registrering
Kl. 09:30 – 13:00     Ekstraordinære kretsting Buskerud, og Oslo og Akershus
Kl. 09:30 – 13:00     Ekstraordinært kretsting Østfold
Kl. 13:00 – 14:00     Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30      Registrering
Kl. 14:30 – 18:00      Konstituerende kretsting
Kl. 19:00                   Middag

Søndag
Kl. 09:30 – 13:00      Konstituerende kretsting forts.
Kl. 13:00 – 14:00      Lunsj

 

Innkalling, samt informasjon om konstituerende kretsting finner du her.

Innkallinger, samt informasjon om kretsenes ekstraordinære ting finner du på de respektive kretsenes terminlister:
Buskerud
Oslo og Akershus
Østfold

Det er felles påmelding til ekstraordinære og konstituerende kretsting. Påmeldingsfrist er 25.10.2019
Påmelding gjøres her: Påmelding til ekstraordinært og konstituerende kretsting nov 2019
Informasjon priser og betaling, ekstraordinære og konstituerende kretsting nov 2019

Fullmaktsskjema ekstraordinært og konstituerende kretsting 2019 skal leveres til kretsen innen 26.10.2019.
Det er felles skjema for begge kretsting.

Minner om at mindre justeringer på programmet kan forekomme.

Vel møtt!

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer flere kurs i høst.

Nå er invitasjon til både Trener 1 kurs og Sikringskurs 1 trampett publisert.

Sikringskurs 1 trampett arrangeres under TrenerConvention i Nedre Glomma Turnforening 30.8-1.9.

Trener 1 kurs arrangeres i Halden, i samarbeid med Fredrikshalds Turnforening, 6.-8.9 og 13.-15.9.

Kretsen vil i tillegg sette opp kurs under Den Store Idrettshelga som Østfold Idrettskrets arrangerer i samarbeid med flere særkretser, 25.-27.10. Mer informasjon om dette kommer senere.

Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer kurshelg 24.-25. august 2019 i Haslehallen, i samarbeid med Oslo Turnforening. Kursdeltakere kan velge ulike linjer med fokus på blant annet grunnelementer, basis, turn kvinner, samt troppsgymnastikk apparater og frittstående.

Informasjon om kursholderne finner du på vår terminliste.

Påmeldingsfrist er 9. august!

Mer informasjon finner du på vår terminliste.

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Trener 1 kurs i Nedre Glomma Turnforening,
den 04.-06.01 og 11.-13.01.2019.

Trener 1 kurset er første steg i Trenerløypa, og gjennomføres over to obligatoriske kurshelger.
Det er åpent for alle, og gir en god innføring for både ferske og erfarne trenere, uavhengig av gren og aktivitet.
Fokus under de to kurshelgene er trenerrollen og viktige grunnelementer i gymnastikk og turn. Kurset er praktisk
rettet og deltakerne vil tilegne seg verdifull kunnskap og kompetanse som de kan overføre direkte til trenerarbeidet.

Påmeldingsfrist er 28. desember!

Mer informasjon om kurs og påmelding kan du finne på vår terminliste!

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets ved teknisk utvalg troppsgymnastikk, arrangerer kretsmesterskap i troppsgymnastikk , den 13. oktober 2018, med Sarpsborg Turnforening som teknisk arrangør.

NB! Arrangementet er flyttet fra Skjeberghallen til Grålumhallen!!
Årsak til flytting er dobbeltbooking fra kommunens side.
Se vår terminliste for mer informasjon om konkurransen.

https://gymogturn.no/events/event/kretsmesterskap-troppsgymnastikk-2/

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å takke alle deltakere på årets Kretsting!
Tinget ble arrangert på Laholmen i Strömstad, helgen 3.-4. mars, og vi er utrolig stolte av å ha så mange deltakere på tinget! Totalt 55 deltakere begge dager, hvorav 26 representanter og mange flotte ungdomsrepresentanter.

 
Breddeutvalgets leder Hanne Rossfjord og Elisabeth Langsholt, begge fra Sarpsborg, starter opp Åpent forum med WGfL-flashmob! Kretstingets deltakerne går aldri av veien for å få strekke litt på beina. 


Det var mange feststemte deltakere også under middagen.
Sjekk det lange Fredrikshaldsbordet midt på; hele 11 deltakere på kretsting!! 

 


Vi gratulerer de engasjerte Rolvsøy-damene Line Zimmermann Ramberg
og June Günther med kretsens fortjenstmedalje i gull! 

 


Gratulasjoner er også på sin plass til vår motivator og trenerutvikler
Lasse Hauser fra Nedre Glomma, som mottok kretsfortjenstmedalje i sølv! 

 

 
Takk til foredragsholdere Lasse Hauser og Inger Lise Olsen, Fredrikstad, samt representanter fra Østfold idrettskrets og Norges Gymnastikk- og Turnforbund, for å dele kloke ord og tanker med forsamlingen!

 


Slik vil vi ha det, og slik vil vi bli husket!