Skip to content

Vil du være med på vårt ungdomsprosjekt frem mot Eurogym 2024? Er du mellom 15-25 år? Liker du store arrangementer? Synes du det er gøy med mye aktivitet? Er du interessert i norsk idrett? Da må du lese videre!

Eurogym er et oppvisningsstevne for ungdom i alderen 12-18 år i regi av European Gymnastics som arrangeres hvert andre år. I 2024 er det Bodø som skal være vertskap for dette store ungdomsstevnet.

Eurogym 2024 skal være et arrangement for, av og med ungdom. Vi ønsker at ungdommen skal være med på å utvikle arrangementet og lede gjennomføringen av det. Fram mot rekruttering av mange frivillige, ønsker forbundet at ungdommen er med som rådgivere i arbeidet med å utforme arrangementet. For at våre flotte ungdommer skal føle en stolthet og et eierskap til Eurogym 2024 har vi satt i gang et ungdomsprosjekt «Unge Ledere Eurogym 2024».

For Unge Ledere Eurogym 2024 arrangeres det fysiske og digitale samlinger frem mot Eurogym i 2024. De fysiske samlingene vil være i Bodø.

Konkrete oppgaver og tema i prosjektet:

 • – Lederutdanning “Lederkurs for ungdom”.
 • – Ansvar for FunZone under Eurogym (inkludert planlegging, budsjettansvar, markedsføring, gjennomføring og evaluering).
 • – Erfaringsdeling fra andre store ungdomsarrangement.
 • – Kurs i bruk av sosiale medier (Bidra med publiseringsplan og arbeid med sosiale medier for Eurogym 2024).   
 • – Innspill til Eurogym 2024: innhold workshops, innspill til ansvar og arbeid frivillige, innspill til tidsplan for arrangementet, innhold og organisering av store seremonier.
 • – Samarbeidstema: “Hvordan ta vare på frivillige”.
 • – Evaluering og vegen videre: Hvor kan man engasjere seg i idretten og NGTF videre.
 • – Selvvalgt ansvarsområde under Eurogym 2024.

Du lurer kanskje på: «What’s in it for me»? Her er de fem viktigste grunnene på hvorfor du bør søke:

 • Du kan påvirke hvordan Eurogym 2024 vil se ut
 • Du kan bidra til samfunnet
 • Du blir mer attraktiv for framtidige arbeidsgivere
 • Du vil møte nye venner
 • Du kommer til å lære noe nytt

Sist men ikke minst, mennesker som jobber frivillig er lykkeligere enn andre!

Å delta på Unge Ledere Eurogym 2024 er gratis.
Det eneste kravet for å delta er at du er mellom 15-25 år og at du har lyst til å bidra med ditt engasjement.

Søknadsfristen gikk ut 20. juli 2022. For spørsmål, ta kontakt på e-post:
hanne.jorgensen@gymogturn.no

I helgen ble det arrangert nasjonal parakonkurranse for fjerde gang på Sotra. Det hele startet med en treningssamling og tacokveld lørdag 20. november, og søndag 21. november var turnhallen full av glade og spente parautøvere som skulle endelig vise frem hva de har øvd på.

Over 30 paragymnaster fra Oslo TF, Stabekk TF, Skjeberg og Sotra fikk vise frem flotte prestasjoner og en utrolig idrettsglede!

Birgit Iversen, visepresident i Turnforbundet oppsummerer dagen: 
– Dette var min første, men definitivt ikke siste, parakonkurranse. Det var utrolig stas å være tilstede, og jeg blir stolt av alle de flinke paraturnerne vi har i NGTF. Det er helt utrolig å se hvor høyt nivå det er, men enda viktigere, det er svært motiverende å se den fantastisk idrettsgleden de viser. Dette må vi jobbe for at enda flere får ta del i!

– Selv om det gjøres mye allerede både i NGTF og i resten av norsk idrett er potensialet mye større, og jeg håper vi kan få til en enda bedre strategi på dette arbeidet fremover.

Vi gratulerer alle gymnaster og trenere med flott innsats og retter en stor takk til Sotra Sportsklubb for et fantastisk arrangement!

Programmet «Filmens verden» er klart og vi håper at dere er godt i gang med forberedelser og trening.

NGTF inviterer alle instruktører til en felles treningssamling på Norges Idrettshøgskole lørdag 20. november 2021 kl. 11:00-16:00.

Vi oppfordrer alle som er ansvarlig for innlæring av programmet til å delta på samlingen. Det er mulighet for å ta med seg ekstra gymnaster dersom det er ønskelig.

Samlingen vil ha en egenandel på 250,- inkl. lunsj og frukt.

Vi har forlenget påmeldingsfrist og den nye fristen er 10. november 2021.

Ved spørsmål om samlingen ta kontakt med NGTF: Minna Børstad, minna.borstad@gymogturn.no.

Påmelding instruktørsamling for fellestropp LT 2022

I sommer søkte Norges Gymnastikk- og Turnforbund om å arrangere Eurogym 2024 i Bodø. I dag, 11.september har European Gymnastics vedtatt at Norge ble tildelt arrangementet!

President i NGTF, Torgeir R. Pedersen sier: «Det er med stor glede og entusiasme vi mottok beskjeden om at Norges Gymnastikk- og Turnforbund er tildelt Eurogym 2024 i Bodø.

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid for å presentere Bodø som den beste kandidaten og European Gymnastics har sett det samme som oss, nemlig at det ikke finnes bedre kandidater! Vi gleder oss enormt til å ønske ungdommer fra hele Europa velkommen til Bodø og Midnattssol i 2024. En stor takk også til Bodø kommune som har satset stort på at gym og turn skal sette sitt preg på byen når de er kulturhovedstad i 2024. Vi er overbevist om at dette har vært et klokt valgt og at dette kommer til å skape uslettelige minner for alle de som blir en del av dette fantastiske arrangementet».  

Eurogym til Norge

Eurogym er et stort breddearrangement som samler ca. 5.000 ungdommer i alderen 13-18 fra hele Europa. Man trener sammen, har oppvisninger for hverandre og har det gøy med andre ungdommer. I tillegg til å ha oppvisninger, deltar alle på workshops der man får prøve nye, spennende aktiviteter.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har deltatt med store delegasjoner på Eurogym, og er godt kjent med arrangementet. Det er derfor ekstra stas at vi nå får arrangere Eurogym i Norge, og kan invitere Europas ungdommer til oss.

Idrettspresident, Berit Kjøll, deler sin glede: «Først og fremst vil jeg gratulere Norges Gymnastikk- og Turnforbund med tildeling av et så stort og flott ungdomsarrangement! Det er helt fantastisk at vi får slikt arrangement til Norge og ikke minst Nord-Norge, Bodø. Dette er noe våre ungdommer trenger å se frem til etter en så krevende tid med mye usikkerhet og stengte haller. Jeg gleder meg til vi ses i Bodø i 2024».

Stort for Bodø og Nord-Norge

Ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, er veldig fornøyd med å få Eurogym til byen. «Gratulerer til alle som har stått på for å få dette til, det blir kjempebra!

I Bodø gleder vi oss til å arrangere det nordligste Eurogym, og det er selvsagt ekstra hyggelig at det legges til Bodø i 2024 og dermed blir en del av det spennende kulturhovedstadsåret»!

Det hele startet med at Bodø søkte om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, hvor Eurogym var oppgitt som et tiltak knyttet til prosjektet.

Programdirektøren i Kulturhovedstadsprosjektet Bodø-2024, Henrik Sand Dagfinrud jubler over vedtaket: «Dette er svært gledelige nyheter! Et stort lag har vært i sving for å komme i posisjon til å vurderes som arrangørby. Nå er den første store milepælen passert, og vi kan se frem til å ønske tusenvis av ungdommer velkommen til kulturhovedstaden i 2024».

Også reiselivssjef i Visit Bodø, Ann-Kristin Rønning Nilsen, gleder seg til å invitere 5000 ungdommer til Bodø: «Det har vært fantastisk å bidra inn i søknadsprosessen, og det er lagt ned mye jobb både lokalt i Bodø og av turnforbundet nasjonalt for å presentere en så god søknad som mulig. Så dette er en utrolig gledelig beskjed å få! Nå ser vi fram til å kunne ønske ungdom fra hele Europa velkommen til Bodø i 2024 og gi de opplevelsen av «Midsummer madness», midnattssola og ekte nordnorsk gjestfrihet».

Prosjektgruppen bestående av Irina Solem (leder), Minna Børstad, Stig Nilssen, Hanne Jørgensen og Øistein Leren er også fornøyd med resultatet: «Vi er veldig begeistret og stolt over at den norske søknaden skilte seg ut og at vi ble belønnet for vår innsats. Vi gleder oss til videre arbeid hvor vår erfaring fra World Gym for Life Challenge 2017 kommer godt med», sier Solem.

Du finner mer informasjon om Eurogym her.

 • 1. Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
 • 2. Barn skal føle seg trygge; De skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
 • 3. Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
 • 4. Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
 • 5. God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
 • 6. Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
 • 7. Topping, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
 • 8. Tenk langsiktig og ikke kortsiktig
 • 9. Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
 • 10. Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

For mer informasjon om barneidrettsbestemmelser gå inn på gymogturn.no.

Straks fylles haller og gymsaler i hver krik og krok av Norge opp med spente barn, – klare for sin første turntrening. På forbundskontoret er vi også spente – Mona Kristiansen som er en engasjert, ung og erfaren dame er klar for sin første dag som generalsekretær i NGTF 1. september.

Dere har kanskje hørt det før, men en god ting kan ikke gjentas for ofte. NGTF har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess i 2019 (som ble vedtatt av Forbundsstyret) med siktemål å få til en administrasjon og en organisasjon som har god kompetanse på alle områder. Organisasjonen skal også være bedre tilpasset de utfordringene vi står overfor og de oppgaver vi er satt til å løse gjennom vedtatte planer.

Den nye administrasjonen er inndelt i fire avdelinger; organisasjon og service, kompetanse, konkurranse og bredde. Her finner du kontaktinformasjon til alle våre avdelinger: https://gymogturn.no/kontakt-oss/.

Avdelingen organisasjon og service har ansvaret for organisasjonens utadrettede arbeid overfor krets, lag og medlemmer. I denne avdelingen finnes de fleste tjenestene som støtter opp omkring aktivitetene lokalt og i kretser.

I kompetanseavdelingen finnes hovedtyngden av tjenestene knyttet til kurs og utdanning.

Konkurranseavdelingen legger til rette for konkurranseaktiviteten innen turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymnastikkhjul.

Breddeavdelingen har ansvaret for å legge til rette for all breddeaktivitet i forbundet som utgjør største del av medlemsmassen. Avdelingen har det daglige ansvaret for blant annet oppvisningsgymnastikk, inkludering av funksjonshemmede (paraturn) og parkour.

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen tilbake i turnhallen igjen!

Mandag 28. juni vedtok forbundsstyret i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) å sende inn en søknad til European Gymnastics (det europeiske turnforbundet) om å arrangere Eurogym 2024 i Bodø.

President i NGTF, Torgeir R. Pedersen sier: «Jeg tror dette er en fantastisk mulighet til å vise frem alle de flotte aktivitetene som gymnastikk og turn tilbyr både gammel og ung.

Denne gangen er det ungdom fra hele Europa som vil samles i Bodø for å sette sitt preg på byen. Bodø har fremstått som svært positive til arrangementet og virkelig gitt uttrykk for et sterkt ønske om å få dette til byen i anledning kulturhovedstad i 2024.

Dersom vi lykkes til å få arrangementet til Bodø i 2024 kommer mange ungdommer garantert til å få en opplevelse de vil ha med seg resten av livet.

Vi er spent på utfallet, men har vanskelig for å tro at noen vil kunne fremme en bedre søknad en NGTF med Bodø som kulturhovedstad og lokasjon!»

En festival for ungdom

Eurogym er et stort breddearrangement som samler ca. 5.000 ungdommer i alderen 13-18 fra hele Europa. Man trener sammen, har oppvisninger for hverandre og har det gøy med andre ungdommer. I tillegg til å ha oppvisninger, deltar alle på workshops der man får prøve nye, spennende aktiviteter.

Dersom NGTF får tildelt Eurogym, vil det være det største vi noen gang har arrangert. Visepresident Birgit Iversen er sikker på at vår erfaring fra World Gym for Life Challenge 2017 i Stokke vil gi oss en fordel når vi skal overbevise European Gymnastics om at vi har god kapasitet som vertsnasjon.

Det hele startet med at Bodø søkte om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, hvor Eurogym var oppgitt som et tiltak knyttet til prosjektet. 

Stort engasjement og støtte i nord

Programdirektøren i Kulturhovedstadsprosjektet Bodø-2024, Henrik Sand Dagfinrud sier: «Dette er et stort skritt videre på veien mot kulturhovedstatsåret 2024. Et fantastisk samarbeid med NGTF, og i tillegg en rekke aktører her i nord, har ført frem til en veldig flott søknad til European Gymnastics. Nå krysser vi fingrene og håper vi får fortsette å bygge videre på dette grunnlaget

I arbeidet fram mot vedtaket i forbundsstyret har arbeidsgruppen, bestående av Irina Solem (leder), Minna Børstad, Stig Nilssen, Hanne Jørgensen og Øistein Leren, arbeidet tett sammen med flere lokale aktører.

Visit Bodø og Bodø Idrettsråd har bidratt med selve arbeidet omkring søknaden, og er fantastiske samarbeidspartnere når vi nå ønsker å invitere 5.000 ungdommer til kystbyen i nord. Det er allerede gjort mye forarbeid med lokale leverandører og offentlig myndigheter, og det er ingen tvil om at Bodø legger godt til rette for et spektakulært arrangement.

Bodøidretten med Bodø Gym og Turn og B&OI turn i spissen, står klar med åpne armer for å ta i mot utøvere fra hele Europa. God støtte har vi også fra idrettskretsene og turnkretsene i Nord-Norge.

Tildelingen av Eurogym 2024 skjer senest innen utgangen av januar 2022.

Over ett år har gått siden Norge ble snudd opp ned. Med stengte haller og avlyste aktiviteter måtte vi tilpasse oss en ny hverdagen akkurat som dere.

Vi har særskilt vært opptatt av å hjelpe dere så godt som mulig med å tilpasse vårt tjenestetilbud deretter. Vi har arrangert digitale oppvisninger, kurs og webinarer, som ble tatt veldig godt i mot. Det skal vi absolutt fortsette med!

Nå går vi mot lysere tider!

Høstkalenderen er allerede full og vi kan glede oss til mye aktivitet som er planlagt i 2021/2022: Unisport Gym for Life Challenge Norge, Trenerkurs i Parkour, Turn for voksne og Paraidrett. Nasjonal konkurranse i paraturn, Eurogym, Golden Age, EGFLC, Landsturnstevnet og mye mye mer.

Vi gleder oss til å treffe dere igjen!

En varm sommerhilsen fra Heidi Marie, Inger Lise, Tora, Wenche Havnås, Jorun Marie Dahle Hals i breddekomité og Irina, Minna og Gema i breddeavdelingen ☀️

Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om mellom 30 000 og 1,4 millioner kroner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist 1. mars 2022

Søknadsfristen er 1. mars 2022 for prosjekter med oppstart i juli 2022. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.

2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du skriver 4 setninger om:

 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 1. NIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker.
 2. Opprett en bruker på deg selv i damnett.no.
 3. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no. (Stiftelsen Dam åpner systemet 3.1.22)

Les mer her og her.

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. juni 2022.

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

I mars ble vi møtt med korona og mye endret seg for våre gymnaster med avlyste konkurranser, arrangementer, treninger osv. For å motivere våre medlemmer inviterte vi alle våre klubber til å delta i en digital juleoppvisning.

Det er gledelig at det ble tatt godt imot og vi fikk mange flotte bidrag! Vi vil rette et stort takk til Asker, Bardufoss, Bjarg, Kristiansund, Kristiansand, Mandal, Oslo, Skjeberg, Sortland, Stabekk, Straen, Bodø, Tasta, Njård, Sola, Sotra, Tomrefjord og Trondhjems TF.

Vi ønsker dere alle en riktig god, fredelig og smittefri jul. Julehilsen og klem fra oss i NGTF.

Alle premier vil bli tilsendt på nyåret 2021.