Skip to content

Forbundstinget i Fredrikstad, 3.-5. mai nærmer seg! Alle tingdokumentene publiseres digitalt her i denne nyheten. Det vil ikke bli trykket opp tingdokumenter, så vi anbefaler alle å benytte PC/Mac eller nettbrett når vi møtes på forbundstinget i Fredrikstad.

Forbundstinget 2024 skal behandle mange viktige saker og disse er samlet i:

Forbundsting 2024 – Saksdokumenter

Lov for NGTF

Strategisk plan 2024-2028

Årbok og beretninger er lastet opp i flere enkeltfiler siden det er flere digitalt signerte dokumenter. Her er oversikt over alle aktuelle dokumenter:

Årbok og beretninger 2022-2023

Årsregnskap NGTF 2022

Økonomisk årsberetning 2022

Kontrollkomiteens beretning 2022

Revisors beretning 2022

Årsregnskap NGTF 2023

Økonomisk årsberetning 2023

Kontrollkomiteens beretning 2023

Revisors beretning 2023

Protokoll fra forbundstinget 2022

Organisasjonsutvalgets rapport

Forbundsstyret nedsatte 13.03.23 en prosjektgruppe som skulle foreta en organisasjonsgjennomgang med mål om å få på plass en ny, forenklet og mer effektiv organisasjon.

Den endelige sluttrapporten med konklusjoner og anbefalinger ble presentert for forbundsstyret den 10. april 2024. Rapporten finner dere her.

Organisasjonsutvalgets leder, Terje Selnes, vil presentere anbefalingene og konklusjonene under «Åpent forum», 3. mai.

Dette vil kun bli en orientering, og det legges ikke opp til noen ytterligere orientering eller behandling av rapporten under selve tinget.

Det nye styret vil følge opp rapporten i perioden som kommer.Samordnet rapportering
Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon åpnet 1. april.
Det har blitt sendt ut informasjon til alle idrettslag fra Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Samordnet rapportering i KlubbAdmin
Informasjonsbrev for NGTFs klubber og lag for registrering
NIFs informasjonsside for registrering

Rapporteringsfristen for alle idrettslag inkludert turnforeninger/turngrupper,
er søndag 30. april kl. 23:59.

Det er viktig at alle klubber og lag gjør seg kjent med informasjonsbrevet fra NGTF om hva som er viktig å huske på når medlems- og aktivitetstall for gym og turn skal registreres.

Webinar
NGTF vil gjennomføre webinar torsdag 11. april kl. 19:00-20:00 vedr. rapportering og nytt fra NGTF.
For program og påmelding se invitasjon her: Webinar NGTF (arrangement)

NIF vil også gjennomføre webinar for idrettslag, med gjennomgang av registreringen av samordnet rapportering som tema.
Tid: onsdag 10. april – kl. 20:00-21:00.

Lykke til med registreringen!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

markunread_mailboxPostboks 5000, 0840 Oslo
homeSognsveien 73, Oslo
Org. nummer: 970 232 796I desember i fjor var søknadsfristen for utøver- og trenerstipend 2023, og nå er tildelingen av stipendet klart. Hver av årets mottakere tildeles kr. 10 000. Vi gratulerer!

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond ble opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand. Fondet er grunnlagt ved overføringer fra NGTFs fond og Kretsenes jubileumsfond. Stipendene skal gå til gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.

Mottakere av NGTFs utøverstipend 2023 er:

 • Juliane Amalie Tøssebro, Laksevåg (turn kvinner)
 • Marie Nilsen Rønbeck, Oslo (turn kvinner)
 • Niklas Marton Syverhuset, Laksevåg (turn menn)
 • Sofus Heggemsnes, Oslo (turn menn)
 • Olava Monclair, Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Lotte Juul Møller, Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Iril Lee Grongan, Grimstad (troppsgymnastikk)
 • Juliane Buer Tupsjøen, Spydeberg (gymnastikkhjul)

Mottakere av NGTFs trenerstipend 2023 er:

 • Delia Andreea Mican, Holmen (turn kvinner)
 • Vitalijs Solodkijs, Hoppensprett (turn menn)
 • Olga Ivanova, Tromsø (rytmisk gymnastikk)
 • Ine Andrea Sørensen, Spydeberg (gymnastikkhjul).

Mottakere av NGTFs stipend grupper/ lag 2023 er:

 • Holmen (turn kvinner)
 • Asker (rytmisk gymnastikk)
 • Tromsø (rytmisk gymnastikk)

Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 3. april 2024.

Meld deg på her:

Årets forbundsting arrangeres av Fredrikstad Turnforening på Scandic City Fredrikstad.

Program

Tradisjonen tro starter vi allerede fredag med åpent forum kl. 15.00 – 18.00. Viktige temaer vil være:

 • – Inkludering v/ Trond «Kurte» Andreassen
 • – Forsikring og lisenser
 • – Hvordan beholde ungdom lenger i gymnastikk og turn? v/Fredrikstad Turnforening

I tillegg vil det bli «walk and talk» med besøk til den unike turnhallen i Fredrikstad fra 1899 samt mulighet til å se «Gamlebyen» med historie tilbake til 1700-tallet.

Kveldsshow

Fredrikstad Turnforening har flotte akrobatikktropper på høyt nivå, og vi vil få gleden av å se noen av disse troppene i aksjon på fredag kveld!

Fredrikstad Turnforening i aksjon under juleshowet 2023. Foto: Jonas Fjeld.

Selve tinget med de ordinære tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00 og fortsetter fram til lunsj på søndag.

Tingsaker

I tillegg til alle saker som behandles og vedtas på et forbundsting, vil ny strategisk plan som skal peke ut retningen for 2024-2028, stå sentralt. Vi håper flest mulig blir med oss i dette viktige arbeidet og er med på å påvirke gymnastikk og turns framtid. 

Deltagelse

Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å delta med minst 1 og maks 3 delegater. I tillegg kan alle klubber og turngrupper delta med så mange observatører de ønsker. Antall delegater bestemmes av antall medlemmer i det enkelte lag/gruppe.

Siste frist for påmelding er 3. april 2024.

Påmeldingen er å anse som bindende.

Fristen for innsending av saker til behandling på forbundstinget, er 5. april 2024. 
Forslag sendes til e-post gymogturn@gymogturn.no og merkes tydelig «Forslag til forbundstinget 2024»

Spørsmål til arrangementet og forhold omkring overnatting rettes til Fredrikstad Turnforening på e-post sportsligleder@fredrikstadturn.no

Øvrige spørsmål knyttet til Forbundstinget, slik som tingsaker m.m. sendes til gymogturn@gymogturn.no

Ny periode for konkurranselisens fra 01. januar 2024. Registreringen er åpen allerede fra i dag 13.desember! Registrering/ bestilling av konkurranselisens gjøres i sportsadmin.

I år overfører vi alle konkurranselisenser fra fjorårets periode. Det vil si at alle utøvere som betalte konkurranselisens i 2023, vil motta en e-post med betalingsinformasjon for konkurranselisens for 2024. Dersom man ikke ønsker eller ikke har behov for konkurranselisens for 2024, vennligst se bort i fra e-posten.

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

Gjeldende satser:
Kategori 1: 200,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år.
Kategori 2: 500,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang per år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber i NGTF. Husk å betale den f.o.m. 01.01.

Fra 1. desember 2023 vil Norges Gymnastikk- og Turnforbund avvikle bruk av lisensnummer i påmelding til konkurranser og i andre aktuelle sammenhenger.

Lisensnummer er et begrep som har blitt feilaktig brukt, ettersom det ikke er et spesifikt nummer som har dette navnet. Lisensnummer har blitt brukt om både idrettsnummer og person-id, som er to separate bokstav- og tallrekker. Historien bak lisensnummer henger igjen etter et system NGTF brukte tidligere med navn MySoft. MySoft er ikke i bruk lenger, noe som er grunnen til at vi avslutter bruken av begrepet lisensnummer.

I fremtidige konkurransepåmeldinger skal lisensnummer tas vekk, fordi NGTF anser det som tilstrekkelig med navn og fødselsdato på utøvere for å sjekke konkurranselisenser.

Om dere har spørsmål vedrørende avvikling av lisensnummer, vennligst ta kontakt med:

Camilla Sandhaug Johnsen

Forbundsstyret har som tidligere år besluttet at det skal deles ut stipender fra NGTFs utøver- og trenerfond for regnskapsåret 2023. De elektroniske søknadskjemaene er nå åpnet med søknadsfrist søndag 3. desember 2023.

Lørdag 4. november var det duket for det aller først Gymnastics Awards noensinne! På Thon Hotel Oslofjord samlet over 200 turnvenner fra hele Norge seg, for å hylle de som har gjort en ekstraordinær innsats for idretten vår i årene som har gått. Vi delte ut tre priser denne kvelden; årets anlegg, årets klubb og årets trener.

Hokksundhallen stakk av med prisen for Årets anlegg!

Juryens begrunnelse var som følger:

Vinneren av årets anlegg er en flott basishall med tilbud om aktiviteter i de fleste av forbundets grener og aktiviteter. Anlegget er stort – noe som gjør at flere partier med ulike aktiviteter kan trene samtidig. Dette bidrar også til å utvikle det sosiale miljøet mellom alle utøverne.

Anlegget blir brukt mest av den lokale turnforeningen, men blir også leid ut til idrettslag eller andre i lokalmiljøet. Basishallen har vært i bruk siden januar 2020 og skapt svært mye idrettsglede og aktivitet!

Anlegget egner seg også godt som konkurransearena. I løpet av de to siste årene har anlegget huset arrangementer som Ifact Norgescup og NM senior Turn kvinner og Turn menn. I november 2023 skal Norgesfinalen arrangeres i hallen samt NM senior i troppsgymnastikk i 2024.

Oslo Turnforening ble kåret til Årets klubb!

Juryens begrunnelse var som følger:

Årets klubb har gjennom mange år bidratt til å spre turnglede for både små og store medlemmer gjennom sitt brennende engasjement. Årets klubb er en stor forening som satser på de aller fleste av aktivitetene innen gymnastikk og turn.

I flere av grenene de satser på kan de vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Klubben er godt representerte med landslagsgymnaster i sine grener.

Klubben er også stolt over å ha et stort og godt breddetilbud hvor det organiseres aktiviteter for alle aldre, fra 2-100 år. I tillegg til tradisjonelle partier, tilbyr årets klubb blant annet paraturn for barn og ungdom, showtropp og mosjonspartier.

Årets klubb ønsker å være en klubb som bidrar til turn-Norge. De har medlemmer og ansatte som er godt representert i ulike verv i krets og forbund, samt at flere er trenerutviklere, landslagstrenere og dommere på krets-, forbunds- og internasjonalt nivå.

Årets trener ble Siri Margrete Kornstad!

Juryens begrunnelse var som følger:

Årets trener er en svært engasjert ildsjel som alltid setter sine gymnasters helse og trivsel først. Vedkommende er kjent for å ha oversikt over absolutt alle detaljer og er like opptatt av god organisering og administrasjon, som å være en aktiv trener i hallen.

Årets trener har vært trener i klubben sin siden 1990- tallet og har bidratt til å øke antall gymnaster fra 4 på 1990-tallet til 150 gymnaster på alle nivåer i dag.

Treneren viser foreningens mål og verdier i praksis; «Gleder treneren og utøveren seg til neste trening, da har vi lykkes i jobben!»

Årets trener har jevnlig hatt gymnaster på landslagsgrupper fra år 2000 og helt frem til i dag. Vedkommende kan vise til meritter som trener i EM 2009 og VM i 2010 og er trener for årets juniornorgesmester som også deltok i junior-VM nå i sommer. I tillegg til dette er årets trener også internasjonal dommer fra 2005 og dømte EM i 2018.

I tillegg til de tre prisene under Gymnastics Awards, ble Tordis «Titteliten» Hagfors Mollatt tildelt NGTFs fortjenestmedalje i sølv!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund gratulerer alle nominerte og vinnere! Hjertelig takk for en strålende kveld sammen med turn-Norge.

Da var det endelig tid for å annonsere de nominerte til årets Gymnastics Awards 2023!

Vi fikk inn over 50 nominasjoner til tidenes første Gymnastics Awards! Engasjementet er stort i miljøet vårt for å fremme dyktige trenere, fremoverlente klubber og flotte anlegg.

Det er tre nominerte i hver kategori; Årets klubb, Årets trener og Årets anlegg. Det er juryen som har diskutert og plukket ut de tre nominerte i hver kategori. Juryen består av Karen-Marie Ellefsen, Morten Bråten, Torkell Seppola og Stig Nilssen.

De nominerte er…

Årets klubb

Oslo Turnforening

Fredrikstad Turnforening

Bodø Gym og Turn

Årets trener

Valentyn Skrypin
Teamleder turn menn, Oslo Turnforening

Siri Margrete Kornstad
Hovedtrener rytmisk gymnastikk, Bergen Turnforening.

Jim McKay
Trener bredde og ansvarlig for paraturn og turnstigen gutter, Oslo Turnforening

Årets anlegg

Skavøypoll Turnhall

Basishallen i Hareid

Hokksundhallen

Gratulerer så mye til de nominerte!

Vi ser frem til å ønske Øistein Lunde velkommen som ny assisterende generalsekretær.

Øistein Lunde kommer fra en stilling som organisasjonssjef i Skiforbundet. Han har jobbet i Skiforbundet i 16 år og hatt flere ulike roller i organisasjonen, som blant annet rådgiver for generalsekretæren og leder for ansatte og administrasjon i krets. Frem til august 2023 var han konstituert generalsekretær i ni måneder.

I en pressemelding publisert av Skiforbundet sier Øistein at han ser frem til nye utfordringer i Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Han skal starte i stillingen som assisterende generalsekretær i januar 2024.

Vi ønsker Øistein velkommen til oss!

Foto: Øistein Lunde (NTB)