Skip to content

Blir arrangert i 2021 og rotasjons planen forskyves et år. Det vil si at årets arrangør, Wales, vil arranger i 2021. .
Konkurreres i mangekamp, lag og apparatfinaler.