Skip to content

Vi ønsker å invitere alle gymnaster i Trøndelag, født senest 2007 til en helgesamling 19.-21.april.

Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets vil med dette invitere alle klubber i kretsen til lagsmøte 16.02.2024.
Møtet vil bli avholdt på Quality Hotel Prinsen fra klokken 17.00 – 21.00.

Vi håper de fleste klubbene har mulighet til å delta med en representant på møtet, men vi har forståelse for at reiseveien er lang.
Det vil derfor bli lagt til rette for å delta på møtet over Teams.

Vi minner om at det er påkrevd å delta på lagsmøte og kretsting for å være søkeberettiget til tilskuddsordningen.

Vi ønsker å invitere alle gymnaster i Trøndelag, født senest 2007 til en helgesamling 2.-3.februar.

Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kretsdommerkurs i rytmisk gymnastikk i Trondheim.

Målgrupper:
– De som ønsker å bli kretsdommere
– Tidligere kretsdommere
– Trenere og dommere

Mer informasjon finnes i invitasjonen.
Påmelding for de som skal ta kretsdommerkurs gjøres i Min Idrett (se link og brukerveiledning i invitasjonen).
Frist for påmelding: 26. januar 2024
Påmelding for observatør sendes til rg@trondelaggtk.no innen samme frist.

Trøndelag gymnastikk- og turnkrets inviterer til kretsdommerkurs i troppsgymnastikk 26.-28.01.2024

Sted: Ørland Kysthotell. Adresse: Rådhusgata 10, 7130 Brekstad.

Påmeldingsfrist: 12.01.2024

Tidsplan

Fredag 26.01.:

Kl. 18:00 – 18:15        Velkommen og praktiske avklaringer

Kl. 18:15 – 21:30        Kurs teori og praktisk

Lørdag 27.01.:

Kl. 09:00 – 13:00        Kurs teori og praktisk

Kl. 13:00 – 13:45        Lunsj

Kl. 13:45 – 19:30        Kurs teori og praktisk

Søndag 28.01.:

Kl. 09:30 – 13:00        Kurs teori og praktisk

Kl. 13:00 – 13:45        Lunsj

Kl. 13:45 – 15:45        Kurs teori og praktisk

Kl. 15:45 – 16:00        Avslutning

Vi ønsker å invitere alle gymnaster i Trøndelag, født senest 2006 til en helgesamling 5. – 7. mai på Ørland!

Se invitasjon for mer informasjon.

TGTK, i samarbeid med Trondhjems Turnforening, Malvik Turn og RG og Ørland Turnforening, arrangerer Teamgym Trøndelag samlinger 2022.

Samlinger bli avholdt i Turnhallen på Ørland.

Adresse: Kirkeveien 3B, 7130 Brekstad

TGTK, i samarbeid med Trondhjems Turnforening, Malvik Turn og RG og Ørland Turnforening, arrangerer Teamgym Trøndelag samlinger 2022.

Samlinger bli avholdt i Turnhallen på Ørland.

Adresse: Kirkeveien 3B, 7130 Brekstad

TGTK, i samarbeid med Trondhjems Turnforening, Malvik Turn og RG og Ørland Turnforening, arrangerer Teamgym Trøndelag samlinger 2022.

Samlinger bli avholdt i Turnhallen på Ørland.

Adresse: Kirkeveien 3B, 7130 Brekstad

Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til Ungdomsstevnet 19.-20.november!
Stevnet blir arrangert i Steinkjerhallen på Steinkjer.

Stevnet er for ungdom mellom 13 og 24 år

Stevnet består av turnaktiviteter, lær på stedet, andre aktiviteter og konkurranser på lørdag. Søndag vil bestå av Gym for Life oppvisning