Skip to content

Kurs-ID: 81918

Troms- og Finnmark Gymnastikk og Turnkrets, i samarbeid med Svalbard Turn, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Tid:
OBS! det vil komme endringer i tidspunkter etter sommerferien, men kursene vil bli arrangert mellom 11. oktober og 15. oktober.

Medtrenerkurs, 13. oktober kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs, 13. oktober kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige, 14. oktober kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted:        Svalbardhallen, Vei 102 1, 9170 Longyearbyen

Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. juni 2023
Påmeldingsfrist: 22. september 2023

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset: Elisabeth Leinan Johannessen, Svalbard Turn

VELKOMMEN TIL KURS