Skip to content

Sola Turn og Stavanger Turnforening inviterer til Regional Vårcup RG 2023
Dato: 25-26 mars
Sted: Fjogstadhus Turnarena, Åsenveien 72, 4055 Sola

Sola Turn er teknisk arrangør for 2. seriekonkurranse i troppsgymnastikk helgen 10. – 11.juni.

Se invitasjon for mer informasjon.

Kursreferanse: 81110

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Sola Turn.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Fjogstad-Hus Turnarena, Åsenvegen 72, 4055 Sola

Tid:
Tumbling, lørdag 28. januar 2023, kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 29. januar 2023, kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler:
Aleksander Nøkling Samsonsen

Kursavgift:

Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:
Påmeldingen åpner: 15. desember 2022
Påmeldingsfrist: 14. januar 2023

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81110

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Sola turn, i samarbeid med NGTF, inviterer til Norgesmesterskap TeamGym for junior i Fjogstad-Hus Turnarena 25.-26. november 2023

Påmeldingsfrist: Innen torsdag 26. oktober 2023

I samarbeid med Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har Sola Turn gleden av å ønske lag/foreninger i Rogaland velkommen til Turntreff 5. – 7. klasse i Fjogstad-Hus Turnarena.

Adresse:                           Åsenvegen 68, 4055 Sola

Dato:                                Lørdag 1. oktober 2022

For hvem:                        Gutter og jenter fra 5. – 7. klasse

Sola Turn og troppsgymnastikkutvalget inviterer til frittståendesamling for gymnaster som ønsker å lære mer om frittstående, rytme og vansker.

I løpet av samling vil det være en rytmedel, en vanskedel og en del hvor vi går gjennom de viktigste elementene i et frittstående program. Etter lunsj vil det bli innlæring av en enkel koreografi med vansker.

Det kommer dyktige trenere som kan inspirere med spennende oppvarminger, kjekke vanskestasjoner og god stemning. Samlingen er for gymnaster født i 2012 og eldre. Vi anbefaler alle som er nysgjerrige på frittstående i kretsen å bli med. Dette blir gøy!

Sola Turn og Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til KM i Troppsgymnastikk helgen 3. – 4.desember.

Se invitasjon for mer informasjon.

Til alle turnforeninger i Rogaland

Vi ønsker å invitere alle turnforeninger i Rogaland til treningssamling for troppsgymnaster. Invitasjonen gjelder også for foreninger som vanligvis ikke konkurrere, men ønsker i fremtiden å etablere et troppsgymnastikk tilbud. Vi har fått med oss fantastiske trenere med høy kvalitet og kan blant annet nevne Igor Kobiakov som er landslagstrener og Kjartan Frafjord som er landslagutøver. 

Det blir to kretssamlinger med ulike aldersgruppe for å kunne tilpasse opplegget best mulig. 

Treningssamling junior/senior 11-12.juni 2022

Denne samlingen er for junior/senior som er født 2008 og eldre.

Treningssamling aspirant/rekrutter 18-19.juni 2022

Denne samlingen er for aspiranter/rekrutter som er født 2009 og yngre.

Deltakende klubber må stille med minst en leder. Dette trenger ikke å være en trener, Vi som arrangør har nok trenere til å sikre gymnastene. Det vil bli servert lunsj både på lørdag og søndag. Detaljert plan over grupper og stasjoner vil bli tilsendt et par dager før samlingen. Her er timeplan for samlingen (begge dager):

Lørdag
10:00-10:30 – Oppvarming
10:30-11:15 – Økt 1
11:15-12:00 – Økt 2
12:00-12:45 – Økt 3
12:45-13:30 – Lunsj
13:30-14:00 – Oppvarming
14:00-14:45 – Økt 4
14:45-15:30 – Økt 5
15:30-16:15 – Økt 6
16:15-16:30 – Cooldown

Søndag
10:00-10:30 – Oppvarming
10:30-11:15 – Økt 7
11:15-12:00 – Økt 8
12:00-12:45 – Økt 9
12:45-13:30 – Lunsj
13:30-14:00 – Oppvarming
14:00-14:45 – Økt 10
14:45-15:30 – Økt 11
15:30-16:15 – Økt 12
16:15-16:30 – Cooldown

Vil også minne dere om å skrive ned allergener hvis det er og fylle ut hvilke serier gymnastene kan! Dette gjør at vi kan tilpasse opplegget best mulig 😃

Påmeldingsfrist 3.juni.

Til alle turnforeninger i Rogaland

Vi ønsker å invitere alle turnforeninger i Rogaland til treningssamling for troppsgymnaster. Invitasjonen gjelder også for foreninger som vanligvis ikke konkurrere, men ønsker i fremtiden å etablere et troppsgymnastikk tilbud. Vi har fått med oss fantastiske trenere med høy kvalitet og kan blant annet nevne Igor Kobiakov som er landslagstrener og Kjartan Frafjord som er landslagutøver. 

Det blir to kretssamlinger med ulike aldersgruppe for å kunne tilpasse opplegget best mulig. 

Treningssamling junior/senior 11-12.juni 2022

Denne samlingen er for junior/senior som er født 2008 og eldre.

Treningssamling aspirant/rekrutter 18-19.juni 2022

Denne samlingen er for aspiranter/rekrutter som er født 2009 og yngre.

Deltakende klubber må stille med minst en leder. Dette trenger ikke å være en trener, Vi som arrangør har nok trenere til å sikre gymnastene. Det vil bli servert lunsj både på lørdag og søndag. Detaljert plan over grupper og stasjoner vil bli tilsendt et par dager før samlingen. Her er timeplan for samlingen (begge dager):

Lørdag
10:00-10:30 – Oppvarming
10:30-11:15 – Økt 1
11:15-12:00 – Økt 2
12:00-12:45 – Økt 3
12:45-13:30 – Lunsj
13:30-14:00 – Oppvarming
14:00-14:45 – Økt 4
14:45-15:30 – Økt 5
15:30-16:15 – Økt 6
16:15-16:30 – Cooldown

Søndag
10:00-10:30 – Oppvarming
10:30-11:15 – Økt 7
11:15-12:00 – Økt 8
12:00-12:45 – Økt 9
12:45-13:30 – Lunsj
13:30-14:00 – Oppvarming
14:00-14:45 – Økt 10
14:45-15:30 – Økt 11
15:30-16:15 – Økt 12
16:15-16:30 – Cooldown

Vil også minne dere om å skrive ned allergener hvis det er og fylle ut hvilke serier gymnastene kan! Dette gjør at vi kan tilpasse opplegget best mulig 😃

Påmeldingsfrist 3.juni.

NGTFs forbundsting arrangeres 29.04-01.05 på Sola.

Påmelding