Skip to content

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets, med Sandnes Turnforening som teknisk arrangør, inviterer til 1.seriekonkurranse i troppsgymnsatikk.

Kurs ID: 81116

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn, i samarbeid med Sandnes Turnforening.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Alle deltakere må delta både på medtrener- og gymlekkurs.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart. Logg på med din idretts-ID, samme som ved pålogging på Min idrett.

Tid: søndag 12. november, kl. 10.00-18.30

Sted:          Sandnes Turnforening, Vågenhallen

Adresse:       Holbergs gt. 23, 4306 Sandnes

Trenerutvikler: Andreas Frafjord

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek.

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       

Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   

Påmeldingen er åpen fra 21. september 2023.
Påmeldingsfrist er 22. oktober, kl. 10:00.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Det er bindende påmelding. Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            

Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

Kontaktperson under kurset: XX

VELKOMMEN TIL KURS

Se invitasjon for mer informasjon.

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets med Ålgård turnforening og Sandnes Turnforening, som teknisk arrangør, inviterer til Turntreff 1. – 4. skoletrinn for gutter og jenter. Lørdag 4. februar

Vi oppfordrer spesielt de som går på tilrettelagt turn/paraturn til å melde seg på! Gymnastene må være gående og de må ha med seg nok ledsagere. Ta også gjerne kontakt om dere har spørsmål ang. dette.

Sandnes Turnforening står som teknisk arrangør av 3. seriekonkurranse i troppsgymnastikk, helgen 29. – 30. oktober.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Her kan du lese mer om 2. divisjon.

På grunn av dommersituasjonen er KM avlyst for turn kvinner. Konkurransen gjennomføres som planlagt for turn menn. Aspirantkonkurransen gjennomføres også som planlagt.

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets og Sandnes Turnforening har gleden av å invitere til Kretsmesterskap mangekamp i apparatturn kvinner og menn lørdag 30. april 2022.

Se invitasjon for mer informasjon.

Kursreferanse: 81104

Sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1 tumbling/airtrack arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Sandnes Turnforening.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Sandnes Turnhall/ Vågenhallen, Holbergs gate 23, 4306 Sandnes

Tid:
Lørdag 09. mars 2022, kl. 10.00-18.00
Søndag 10. mars 2022,  kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler: Aleksander Martens

Kursavgift:

  • Sikringskurs 1 trampett:                
  • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 1. desember 2021
Påmeldingsfrist: 19. mars 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 81104

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Sola Turn og Sandnes Turnforening er arrangør at Turntreff 1. – 4. klassetrinn lørdag 5. februar.

Påmeldingsfristen er 1. des. 2021.

Se mer informasjon i invitasjonen.

Sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1 tumbling/airtrack arrangeres av Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Sandnes Turnforening, i forbindelse med kurshelga.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted: Sandnes turnhall (Vågen idrettshall), Holbergs gate 23, 4306 Sandnes

Tid:

Lørdag 21. august kl. 10.00-18.00 (trampett)

Søndag 22. august kl. 10.00-18.00 (tumbling)

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler:              Mikkel Ellertsen

Kursavgift:

Sikringskurs 1 trampett:                

  • kr. 800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1000,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 tumbling:

  • kr. 800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
  • kr. 1000,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1500,-med lisens og kr. 1900,- uten trenerlisens.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 1. juni

Påmeldingsfrist: 31. juli

OBS! Med tanke på smittesituasjon og restriksjoner åpner vi for få deltakere på kursene i første omgang. Det er likevel viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Vi vil åpne for flere deltakere dersom det blir mulig. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.