Skip to content

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til turnfest for bredde, apparatturn jenter og gutter lørdag 4.november 2023.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til treningssamling i kjennhallen’s turnhall
Søndag 26. mars Kl. 10.00-15.00

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til turnfest for bredde, apparat- og paraturn
Søndag 14. mai 2023
Sted: Kjennhallen, Mailandveien 24, Lørenskog

Lørenskog Gymnastikklag inviterer til treningssamling for paraturn 25.mars.

Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist 15.mars.