Skip to content

Kurs-ID: 80523

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Lillehammer Turnforening, arrangerer medtrener, gymlek og idrettens grunnstigekurs i gymnastikk og turn.

Det er mulig å delta på enkeltkurs, men vi anbefaler alle å delta på alle kurs, da kursene bygger på hverandre.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år og andre, som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Kurset er et pilotkurs, da konseptet revideres.

Idrettens grunnstige er et innføringskurs i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Kurset er et pilotkurs, da konseptet revideres. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre et variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring. Fullført og godkjent idrettens grunnstigekurs gir også kompetanse til å sikre på trampett, på de øvelser som er gjennomgått på kurset.

Tid:

Medtrenerkurs, 2. mars kl. 10.00-15.00
Gymlekkurs, 2. mars kl. 15.00-18.30
Idrettens grunnstige, 3. mars kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Sted:  Eidsiva Arena (tidligere Kristinshall)     

Adresse: Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer      

Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Kursavgift:   

For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2000,- for hele kurshelgen
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 2500,-

Priser for enkeltstående kurs:
Medtrener kr. 850,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr. 1200,-
Gymlek kr. 650,- ingen differensiering på lisens. Ikke tilsluttet NGTF kr.1000,-
Idrettens grunnstige kr. 1100,- med trenerlisens og kr. 1100,- uten lisens, ikke tilsluttet NGTF kr.1500,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kurshefter er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen åpner: 1. desember
Påmeldingsfrist: 3 uker før kursstart

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Avmeldingsfristen er samme dato som påmeldingsfristen.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF kompetanse@gymogturn.no og oppgi kurs-ID 80523.

VELKOMMEN TIL KURS

Kurs-ID: 80514

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Lillehammer Turnforening, arrangerer Trener 1 i gymnastikk og turn.

Sted: Kristins hall/Eidsiva Arena
Adresse: Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer

Kurset arrangeres over to kurshelger.

1. kurshelg: 3.-5. februar 2023
Fredag kl. 18:00 – 21:00
Lørdag kl. 09:00 – 18:00
Søndag kl. 09:00 – 16:00

2. kurshelg: 17.-19. februar 2023
Fredag kl. 18:00 – 21:00
Lørdag kl. 09:00 – 18:00
Søndag kl. 09:00 – 17:00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:

Linn Dalheim

Kursavgift:

kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700,

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Personlig påmelding via https://minidrett.nif.no/.
Påmeldingen er bindende for begge helgene.
Ved kontakt, oppgi kursreferanse 80514

Påmeldingen åpner: 1. desember 2022
Påmeldingsfrist: 13. januar 2023

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett. Vi opplever noen ganger at deltakere ikke finner tilbake til riktig Trener 1-kurs etter innlogging på Min idrett. Gjelder dette deg, kan du forsøke en av følgende:
– Trykk på lenke øverst på denne siden på nytt

– I Min idrett: trykk på fanen «kurs» (eventuelt på fanen «påmelding» først), og legg inn «Trener 1 Gym» i søkefeltet.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Man kan melde seg på kurs fra og med det året man fyller 16 år (kalenderår).

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.


Velkommen til kurs!

Kurs-ID: 80514

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, i samarbeid med Lillehammer Turnforening, arrangerer Trener 1 i gymnastikk og turn.

Sted: Kristinshall/Eidsiva Arena
Adresse: Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer

Kurset arrangeres over to kurshelger.
1. kurshelg: 3.-5. februar 2023
Fredag kl. 18:00 – 21:00
Lørdag kl. 09:00 – 18:00
Søndag kl. 09:00 – 16:00

2. kurshelg: 17.-19. februar 2023
Fredag kl. 18:00 – 21:00
Lørdag kl. 09:00 – 18:00
Søndag kl. 09:00 – 17:00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Se invitasjon for mer informasjon om kurset.

Trenerutvikler:

Linn Dalheim

Kursavgift:

kr. 2900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 3300,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
Pris for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 3700,

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Personlig påmelding via https://minidrett.nif.no/.
Påmeldingen er bindende for begge helgene.
Ved kontakt, oppgi kursreferanse 80514

Påmeldingen åpner: 1. desember 2022
Påmeldingsfrist: 13. januar 2023

NB! For å få meldt seg på kurs må man være pålogget i Min idrett. Vi opplever noen ganger at deltakere ikke finner tilbake til riktig Trener 1-kurs etter innlogging på Min idrett. Gjelder dette deg, kan du forsøke en av følgende:
– Trykk på lenke øverst på denne siden på nytt

– I Min idrett: trykk på fanen «kurs» (eventuelt på fanen «påmelding» først), og legg inn «Trener 1 Gym» i søkefeltet.
Har du andre tekniske problemer, ta kontakt med NIF IT Support. Kontaktinfo finner du nederst på siden på Min idrett.

Man kan melde seg på kurs fra og med det året man fyller 16 år (kalenderår).

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse(at)gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Se mer informasjon om trenerkurset i invitasjonen øverst til høyre.


Velkommen til kurs!

Kursreferanse: 80508

Sikringskurs 1 tumbling og sikringskurs 1 trampett arrangeres av Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) i samarbeid med Lillehammer Turnforening.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling, airtrack eller tilsvarende på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted:
Nordsetervegen 43
2618 Lillehammer
Eidsiva Arena (Kristins hall)

Tid:
Tumbling, lørdag 20. august 2022 kl. 10.00-18.00
Trampett, søndag 21. august 2022 kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme.

Trenerutvikler:  Josefine Andreassen           

Kursavgift:

 • Sikringskurs 1 tumbling:
 • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
 • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 trampett:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,-med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Rabatt for deltagere tilhørende klubb fra IGTK: Halv pris vedtatt av kretsstyret i IGTK.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens.

Påmelding:
Påmeldingen åpner 1. juni 2022
Påmeldingsfrist: mandag 1. august kl. 10.00

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Deltakere kan melde seg på fra og med det året de fyller 16 år (kalenderår)

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80508

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Mer informasjon finner du i vår faste invitasjon øverst til høyre på siden.

Kursreferanse: 80502

Sikringskurs 1 trampett og sikringskurs 1 tumbling/airtrack arrangeres av Innlandet Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Lillehammer Turnforening.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning.

Sted:
Eidsiva Arena, Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer
(tidligere Kristins Hall)

Tid:
Lørdag 12. februar kl. 10.00-18.00
Søndag 13. februar kl. 10.00-18.00

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kurset etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Trenerutvikler: Josefine Andreassen         

Kursavgift:

 • Sikringskurs 1 trampett:                
 • kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
 • kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Sikringskurs 1 tumbling:
kr. 950,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
kr. 1150,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.

Pris om man deltar på begge kursdagene: kr. 1700,- med lisens og kr. 2100,- uten trenerlisens.

Priser for deltakere som ikke er medlem av klubb tilsluttet NGTF:
Sikringskurs Trampett, kr. 1550,-
Sikringskurs Tumbling, kr. 1550,-
Begge kurs: kr. 2600,-

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 1. desember 2021
Påmeldingsfrist: 21. januar 2022

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Ved henvendelser, benytt kursreferanse: 80502

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart.

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid Lillehammer Turnforening arrangerer kurshelg for trenere med Sikringskurs 1 trampett, Idrettens Grunnstige 1 og Gymlek- kurs.

Sikringskurs 1 Trampett (lørdag kl. 10-18)
Kurset retter seg mot alle som bruker trampett på trening, i konkurranser, eller i undervisning. Kurset er et krav for å kunne sikre på trampett.
Kurset foregår parallelt med Gymlek, dvs at man ikke kan delta på begge disse kursene.
Mer informasjon om sikringskurs 1 trampett 
Trenerutvikler: Sigurd Pettersen

Gymlek (lørdag kl. 13-17)
Kurset er en innføring i Gymlekkonseptet som er trening skreddersydd for barn i alderen 2-5 år. Kurset foregår i sal hvor teori og praksis flettes inn gjennom hele kurset. Kunnskapen man tilegner seg på kurset har også stor overføringsverdi ved trening av andre aldersgrupper.
Mer informasjon om gymlekkurs
Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Idrettens Grunnstige 1 (søndag kl. 10-18)
Kurset retter seg mot trenere som har partier for barn i aldersgruppen 5-12 år. Kan også brukes på skolefritidsordninger og i grunnskolen. Kurset er en innføring i aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige. Konseptet inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Øvelsene er hentet fra de tradisjonelle gymnastikk og turnaktivitetene, og skal sikre oss en variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge.
Mer informasjon om idrettens grunnstige
Trenerutvikler: Johanna Brandsegg

Sted: Alle kurs foregår i Kristins Hall/ Eidsiva Arena
Adresse: Nordsetervegen 43, 2618 Lillehammer

Det er ofte kaldt i hallen, så ta med ekstra klær.

Tid:
Lørdag 2. oktober kl. 10-18: Sikringskurs 1 Trampett
Lørdag 2. oktober kl. 13-17: Gymlek
Søndag 3. oktober kl. 10-18: Idrettens Grunnstige

Gymlek kjøres parallelt med Sikringskurs 1 Trampett, det er derfor ikke mulig å delta på begge disse kursene.

Endringer i timeplanen kan forekomme

Trenerutvikler vil tilpasse kursene etter gjeldende smittevernregler. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/ føler deg syk, må du holde deg hjemme. 

Kursavgift:

Sikringskurs 1 Trampett:

 • kr. 800,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
 • kr. 1000,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
 • kr. 1300,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF

Gymlek:

 • kr. 500,- ingen differensiering for de med og uten trenerlisens
 • kr. 800,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF.

Idrettens grunnstige:

 • kr. 900,- for deltakere med trenerlisens fra NGTF.
 • kr. 1100,- for deltakere uten trenerlisens fra NGTF.
 • kr. 1400,- for deltakere som ikke er tilsluttet NGTF.

Det gis kr. 200,- i rabatt hvis man deltar på to av kursene.

Her finner du mer informasjon om trenerlisens

Kursmateriell er inkludert i prisen så fremt man melder seg på i tide. Ved for sen påmelding, kan vi ikke garantere for kursmateriell.

Påmelding:

Påmeldingen åpner: 12. juni
Påmeldingsfrist: 10. september

Opplandspokalen 2020 er avlyst på grunn av koronasituasjonen.