Skip to content

Kurs ID: 80154

Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets i samarbeid med Høybråten og Stovner IL Turn arrangerer medtrener- og gymlekkurs i gymnastikk og turn.

Medtrenerkurset er det første kurset alle trenere i gymnastikk og turn bør delta på. Kurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, medtrenere under 15 år, barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Gymlek retter seg i utgangspunktet mot barn i aldersgruppen 2-5 år, men mange av aktivitetene kan også tilrettelegges for eldre partier.

Målet med kurset er å få tips og ideer til treningstimer og bli i stand til å veilede barn i gymnastikk og turn. Deltakerne skal kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring.

Alle deltakere må delta både på medtrener- og gymlekkurs.

Hvis du ikke allerede har tatt Trenerattesten, anbefales det at denne gjennomføres før kursstart. Logg på med din idretts-ID, samme som ved pålogging på Min idrett.

Tid: 22. september 2024, kl. 10.00-18.30

Sted: Idrettens Hus Nordbyen, Turnhallen

Adresse: Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo

Trenerutvikler: Hedvig Selnes

Endringer i timeplanen kan forekomme.  

Kursinnhold:
Kurset gir en innføring i følgende temaer: medtrenerrollen, barn som slår seg, sikring og mottak av grunnleggende elementer, stasjonsarbeid og apparatløyper, idrettens barnerettigheter og bestemmelser og barneidrett, musikk og rytmeleker og bruk av småredskaper. Siste del av kurset er en gjennomgang av konseptet Gymlek.

Kursavgift:   
For de som er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1000,-
For de som IKKE er medlem av klubb tilsluttet NGTF: kr. 1400,-

Kursavgift inkluderer kursmateriell. Hvis påmeldingsfristen ikke overholdes, kan vi ikke garantere at kursheftet er tilgjengelig på kursdagen. Husk å avtale deltakelse med din klubb før du melder deg på kurs.

Mat er IKKE inkludert i prisen.

Betaling:       
Kurset blir fakturert i etterkant. Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt. Faktura sendes til klubben om ikke annet blir oppgitt.

Påmelding:   
Påmeldingen er åpen fra 1. juni 2024.
Påmeldingsfrist er 31. august 2024.

Kurset har plassbegrensninger, førstemann til mølla gjelder! Påmelding skjer via minidrett. Se lenke øverst på siden.

Eventuell avmelding gjøres i minidrett. Avmeldingsfristen er samtidig som påmeldingsfristen. Det vil ikke være mulig å melde seg av kurset i minidrett etter at avmeldingsfristen er utløpt. Hvis det oppstår noe som gjør at man må melde seg av etter at avmeldingsfristen er utløpt, må man sende en epost til kompetanse@gymogturn.no. Legeerklæring må fremvises for å slippe å betale kursavgift.

Av hensyn til påmeldte som allerede står på venteliste, har vi ikke anledning til å bytte deltakernavn dersom en deltaker melder seg av kurset. Ved avmelding går plassen automatisk til den som står øverst på venteliste.

Husk:            
Mat, drikke, skrivesaker, treningsklær og godt humør.

Ved spørsmål, ta kontakt med kompetanseavdelingen NGTF: kompetanse@gymogturn.no

VELKOMMEN TIL KURS

Vi ønsker velkommen til en vennskapskonkurranse for aspiranter og rekrutter i kretsen vår.

Høybråten og Stovner ønsker å arangere en vennskapskonkurranse for jenter f. 2013-2017 i Idrettens Hus Nordbyen, Haavard Martinsensvei 30, 0978 Oslo.

Se mer informasjon i vedlagt invitasjon!

Aspirant, rekrutt, klasse I, II, III

Oslo, Njård, HSIL, Nordstrand og Nordre  Aker (ny 2021)

VOGTK i samarbeid med Høybråten og Stovner IL har den glede av å invitere til Sone konkurranse Turn Kvinner for Sone 3, søndag 7. november i Idrettens Hus Nordbyen, Haavard Martinsensvei 30, 0978 Oslo

Sone 3: Oslo, Njård, HSIL, Nordstrand og Nordre  Aker (ny 2021)

Høybråten og Stovner IL turn, i samarbeid med Norges Gymnastikk – og Turnforbund, har gleden av å invitere til Unisport Norges cup 3 for Turn kvinner 9. – 10. oktober. 

Påmeldingsfrist er satt til 30. september
NB! Hotell til idrettspris må bookes før 24. september!

Konkurransen er for stigeklasse 1, 2 og 3, og arrangeres av Høybråten og Stovner IL turn.

Mer info kommer